دوره و شماره: دوره 34، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 262-542 

مقاله پژوهشی

اثر آتش‌سوزی توده های اُرس (Juniperus communis) بر ترکیب پوشش گیاهی و برخی مشخصه‌های خاک مراتع ییلاقی انگاس، شهرستان نوشهر، استان مازندران

صفحه 262-272

لاله آموزگار؛ پرویز غلامی؛ سهراب الوانی نژاد


مدل سازی مطلوبیت رویشگاه گونه اسپرس کوهی (Onobrychis cornuta) با روش تحلیل عاملی آشیان بوم شناختی در مراتع بلده نور

صفحه 273-284

فرهاد برنا؛ رضا تمرتاش؛ محمد رضا طاطیان؛ وحید غلامی


ارزیابی و مقایسه شاخص‌های تنوع زیستی گونه‌های درختی در جنگلهای هیرکانی (مطالعه موردی: جنگل‌های خیرود، رامسر و نکا)

صفحه 315-326

محمود بیات؛ سحر حیدری مستعلی


بررسی فلوریستیک منطقه لیلاخ شهرستان دهگلان، استان کردستان

صفحه 297-315

محمد عارف تبد؛ واحد عباس زاده؛ حسین معروفی؛ نسترن جلیلیان


اثر هیدروژل سوپرجاذب رطوبت بر عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک لوبیا، کنجد و ذرت در شرایط خشکی

صفحه 316-330

محسن جهان؛ محمد بهزاد امیری؛ نگار ناصری آبکوه؛ میلاد صالح آبادی؛ مریم جوادی


بررسی تأثیرتنظیم کننده های رشد بر صفات مورفولوژیکی و ترکیبات آنتی اکسیدانی سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii Bioss) در شرایط درون شیشه ای

صفحه 331-345

اسماعیل چمنی؛ سکینه کریمی قلعه تکی؛ مهدی محب الدینی؛ یونس پوربیرامی هیر


بهبود شاخص‌‌های رشدی و جوانه‌زنی بذر سرخارگل (Echinacea purpurea) توسط برخی تیمارهای قبل از برداشت و پرایمینگ بذر

صفحه 346-358

حدیث حسن بیگی؛ میثم محمدی؛ مهدی صیدی


شناسایی ژنهای دخیل در تجمع رنگیزههای آنتوسیانین و پروآنتوسیانیدین در بافتهای مختلف 282 رقم برنج با استفاده از نقشهیابی ارتباطی در مقیاس ژنوم

صفحه 359-372

رضا حقی؛ آرش فاضلی؛ اسدالله احمدی خواه؛ وحید شریعتی


ریخت‌شناسی و فراساختار دیواره دانه‌گرده در برخی از جنس‌های تیره Hyacinthaceae و اهمیت تاکسونومیکی آن‌ها

صفحه 373-383

مهدی حیدریان؛ سید محمد مهدی حمدی؛ محمد مهدی دهشیری؛ طاهر نژادستاری؛ سید محمد معصومی


مقایسه میزان ترسیب گرد و غبار در برگ چهار گونه درختی در دو دامنه پارک جنگلی چیتگر

صفحه 384-393

مهناز خزایی؛ وحید اعتماد؛ انوشیروان شیروانی؛ محسن جوانمیری پور


تاثیر پوترسین در افزایش تحمل گندم به تنش خشکی بر برخی شاخص های بیوشیمیایی در گندم

صفحه 394-410

میلاد خیری سیس؛ سدابه جهانبخش گده کهریز؛ سیده یلدا رئیسی ساداتی،


فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان حوزه آبخیز دره انار باغملک استان خوزستان

صفحه 411-427

سمیه دهداری؛ فریبا نوعدوست؛ سیده رویا کاظمی؛ مریم فرهی نیا؛ فاطمه شجاعی


طبقه بندی بومشناختی ﮔﻮﻧﻪهای گیاهی با استفاده از روش ایزوپم ( مطالعه موردی: تالاب گندمان در استان چهارمحال و بختیاری)

صفحه 428-439

شهربانو رحمانی؛ زینب جعفریان جلودار؛ عطااله ابراهیمی؛ برات مجردی


بررسی تنوع کروموزومی برخی از گونه‌های جنس مرزه (Satureja)

صفحه 440-448

فاطمه رهبری؛ نادر فرساد اختر؛ جابر پناهنده؛ احمد رزبان حقیقی؛ امیر حسین طالب پور


مدل سازی رجحان زیستگاهی گیاه مهاجم سنبل آبی (Eichhornia crassipes) در برخی‌ از تالاب های استان گیلان

صفحه 449-466

رحمت زرکامی؛ معین احمدی؛ علی عابدینی


بررسی تغییرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در برگ و ساقه گیاه استویا تحت تنش دمای پایین

صفحه 467-480

نسرین شیرزادی؛ مریم نصر اصفهانی؛ شکوفه حاجی هاشمی


تأثیر گونه های قارچ مایکوریزای آربوسکولار بر برخی صفات رشدی، بیوشیمیایی و جذب عناصر در ریشه زایی قلمه ارقام زیتون

صفحه 481-493

محمد رضا صفری مطلق؛ بهزاد کاویانی؛ محمدحسین انصاری


تاثیر اسانس آنیسون بر خصوصیات بیوشیمیایی و عمرانبارمانی توت فرنگی رقم آلبیون

صفحه 494-505

بهاره قربانی؛ حبیب شیرزاد؛ ابوالفضل علیرضالو


بررسی فلور سراب کهمان، استان لرستان

صفحه 506-521

محمد مهرنیا


الگوهای انتشار، پهنه‌های تنوع و اولویت‌های حفاظتی جنس Onosma L. (BoraginaceaeJuss.)در بخشی از پروانس جغرافیای گیاهی ارمنستان-ایران در ایران

صفحه 522-542

سیاوش نقی زاده؛ احمد رضا محرابیان؛ حسین مرادی زیناب؛ حسین مصطفوی؛ فرزانه خواجویی نسب