دوره و شماره: دوره 34، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 275-547 

مقاله پژوهشی

مدل سازی رجحان زیستگاهی گیاه مهاجم سنبل آبی (Eichhornia crassipes) در برخی‌ از تالاب های استان گیلان

صفحه 275-286

رحمت زرکامی؛ معین احمدی؛ علی عابدینی


طبقه بندی بومشناختی ﮔﻮﻧﻪهای گیاهی با استفاده از روش ایزوپم ( مطالعه موردی: تالاب گندمان در استان چهارمحال و بختیاری)

صفحه 302-314

شهربانو رحمانی؛ زینب جعفریان جلودار؛ عطااله ابراهیمی؛ برات مجردی


ارزیابی و مقایسه شاخص‌های تنوع زیستی گونه‌های درختی در جنگلهای هیرکانی (مطالعه موردی: جنگل‌های خیرود، رامسر و نکا)

صفحه 315-326

محمود بیات؛ سحر حیدری مستعلی


بررسی تغییرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در برگ و ساقه گیاه استویا تحت تنش دمای پایین

صفحه 327-340

نسرین شیرزادی؛ مریم نصر اصفهانی؛ شکوفه حاجی هاشمی


تأثیر گونه های قارچ مایکوریزای آربوسکولار بر برخی صفات رشدی، بیوشیمیایی و جذب عناصر در ریشه زایی قلمه ارقام زیتون

صفحه 341-355

محمد رضا صفری مطلق؛ بهزاد کاویانی؛ محمدحسین انصاری


بررسی فلور سراب کهمان، استان لرستان

صفحه 356-368

محمد مهرنیا


شناسایی ژنهای دخیل در تجمع رنگیزههای آنتوسیانین و پروآنتوسیانیدین در بافتهای مختلف 282 رقم برنج با استفاده از نقشهیابی ارتباطی در مقیاس ژنوم

صفحه 369-384

رضا حقی؛ آرش فاضلی؛ اسدالله احمدی خواه؛ وحید شریعتی


اثر آتش‌سوزی توده های اُرس (Juniperus communis) بر ترکیب پوشش گیاهی و برخی مشخصه‌های خاک مراتع ییلاقی انگاس، شهرستان نوشهر، استان مازندران

صفحه 385-398

لاله آموزگار؛ پرویز غلامی؛ سهراب الوانی نژاد


بهبود شاخص‌‌های رشدی و جوانه‌زنی بذر سرخارگل (Echinacea purpurea) توسط برخی تیمارهای قبل از برداشت و پرایمینگ بذر

صفحه 399-411

حدیث حسن بیگی؛ میثم محمدی؛ مهدی صیدی


تاثیر اسانس آنیسون بر خصوصیات بیوشیمیایی و عمرانبارمانی توت فرنگی رقم آلبیون

صفحه 412-423

بهاره قربانی؛ حبیب شیرزاد؛ ابوالفضل علیرضالو


بررسی فلوریستیک منطقه لیلاخ شهرستان دهگلان، استان کردستان

صفحه 424-435

محمد عارف تبد؛ واحد عباس زاده؛ حسین معروفی؛ نسترن جلیلیان


بررسی تأثیرتنظیم کننده های رشد بر صفات مورفولوژیکی و ترکیبات آنتی اکسیدانی سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii Bioss) در شرایط درون شیشه ای

صفحه 436-450

اسماعیل چمنی؛ سکینه کریمی قلعه تکی؛ مهدی محب الدینی؛ یونس پوربیرامی هیر


الگوهای انتشار، پهنه‌های تنوع و اولویت‌های حفاظتی جنس Onosma L. (BoraginaceaeJuss.)در بخشی از پروانس جغرافیای گیاهی ارمنستان-ایران در ایران

صفحه 451-463

سیاوش نقی زاده؛ احمد رضا محرابیان؛ حسین مرادی زیناب؛ حسین مصطفوی؛ فرزانه خواجویی نسب


تاثیر پوترسین در افزایش تحمل گندم به تنش خشکی بر برخی شاخص های بیوشیمیایی در گندم

صفحه 464-478

میلاد خیری سیس؛ سدابه جهانبخش گده کهریز؛ سیده یلدا رئیسی ساداتی،


فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان حوزه آبخیز دره انار باغملک استان خوزستان

صفحه 479-495

فریبا نوعدوست؛ سمیه دهداری؛ سیده رویا کاظمی؛ مریم فرهی نیا؛ فاطمه شجاعی


اثر هیدروژل سوپرجاذب رطوبت بر عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک لوبیا، کنجد و ذرت در شرایط خشکی

صفحه 496-510

محسن جهان؛ محمد بهزاد امیری؛ نگار ناصری آبکوه؛ میلاد صالح آبادی؛ مریم جوادی


مدل سازی مطلوبیت رویشگاه گونه اسپرس کوهی (Onobrychis cornuta) با روش تحلیل عاملی آشیان بوم شناختی در مراتع بلده نور

صفحه 511-521

فرهاد برنا؛ رضا تمرتاش؛ محمد رضا طاطیان؛ وحید غلامی


بررسی تنوع کروموزومی برخی از گونه‌های جنس مرزه (Satureja)

صفحه 522-534

فاطمه رهبری؛ نادر فرساد اختر؛ جابر پناهنده؛ احمد رزبان حقیقی؛ امیر حسین طالب پور


مقایسه میزان ترسیب گرد و غبار در برگ چهار گونه درختی در دو دامنه پارک جنگلی چیتگر

صفحه 535-547

وحید اعتماد؛ مهناز خزایی؛ انوشیروان شیروانی؛ محسن جوانمیری پور


ریخت‌شناسی و فراساختار دیواره دانه‌گرده در برخی از جنس‌های تیره Hyacinthaceae و اهمیت تاکسونومیکی آن‌ها

صفحه 287-301

مهدی حیدریان؛ سید محمد مهدی حمدی؛ محمد مهدی دهشیری؛ طاهر نژادستاری؛ سید محمد معصومی