اثر آتش‌سوزی توده های اُرس (Juniperus communis) بر ترکیب پوشش گیاهی و برخی مشخصه‌های خاک مراتع ییلاقی انگاس، شهرستان نوشهر، استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 گروه جنگلداری و پژوهشکده منابع طبیعی و زیست محیطی دانشگاه یاسوج

3 هیئت علمی دانشگاه یاسوج

چکیده

آتش به‌عنوان یک عامل بوم‌شناختی بر اجزای تشکیل دهنده هر اکوسیستم اثرات مثبت و منفی دارد. هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی تأثیر آتش‌سوزی روی ترکیب، تغییرات پوشش گیاهی و برخی مشخصه‌های خاک در مراتع واقع در توده‌های اُرس روستای انگاس از توابع شهرستان نوشهر بود. در مجموع تعداد 50 پایه اُرس سوخته بعنوان واحد نمونه‌برداری درنظر گرفته شد و نام گونه‌های گیاهی همراه با درصد تاج پوشش گیاهی در پلات‌های یک متر مربعی ثبت گردید. به منظور مطالعه‌ مشخصه‌های خاک نیز از هر واحد یک نمونه خاک از عمق 30-0 سانتی‌متر برداشت شد. تنوع و غنای گونه‌ای با استفاده از نرم‌افزار PAST محاسبه گردید. نتایج نشان داد از 59 گونه گیاهی شناسایی شده، تعداد سه گونه فقط در منطقه آتش‌سوزی و 12 گونه نیز تنها در منطقۀ شاهد حضور داشته و 44 گونه بین دو منطقه مشترک بودند. آتش‌سوزی در منطقه سبب کاهش شاخص تنوع شانون-وینر و شاخص‌های غنای منهنیک و مارگالف شده است. از میان ویژگی‌های خاک کربن آلی، ماده آلی، پتاسیم، هدایت الکتریکی و pH در منطقه آتش‌سوزی بیشتر از شاهد بود. پیشنهاد می‌گردد تا زمان زیادی از وقوع این نوع آتش سوزی‌ها نگذشته و گیاهان مهاجم نظیر سنبله نقره‌ای (Stachys byzanitina) به‌طور کامل منطقه را تسخیر نکرده‌اند فعالیت‌های احیایی نظیر کاشت گونه‌های بومی موجود در منطقه در دستور کار قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of fire in Juniperus communis stands on vegetation composition and some soil characteristic of summer rangeland in Angas, Noshahr city, Mazandaran province

نویسندگان [English]

 • laleh amouzgar 1
 • Parviz Gholami 2
 • sohrab alvaninejad 3

1 university of agriculture and naturalresourse science

2 Department of forestry, Natural Resources and Environment Institute, Yasouj University

3 yasouj university

چکیده [English]

Fire as an ecological factor has both positive and negative effects on components of the ecosystem. The aim of this study was to investigate the effect of fire on composition, changes in vegetation and some soil properties in areas under fire of Juniperus communis stands in Angas village of Noshahr city. For this purpose, the flexible sample plots were used. Overall 50 sample plots were measured and the name of plant species with their cover percentage was recorded. In order to study of soil properties, a soil sample was taken from depth 0-25 cm from each plot. The richness and diversity species were calculated using PAST software. The results showed that out of 59 species identified, 3 species were exclusively found in the fire region, 12 species exclusively in the control region, and 44 species were shared between the two regions. Fire in the area reduced Shannon diversity index and Margalef and Menhinik richness index. Among soil properties organic carbon, organic matter, potassium, electrical conductivity and pH in the fire area was more than the control. It is recommended due to its not long time of occurrence of these types of fires and invasive species such as Stachys byzantina doesn’t invade whole parts of rangelands, restoration activities such as planting native species in the area is on the agenda.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Disturbance
 • Diversity and richness
 • Functional plant group
 • Mazandaran
دوره 34، شماره 2
مرداد 1400
صفحه 385-398
 • تاریخ دریافت: 07 بهمن 1397
 • تاریخ بازنگری: 10 دی 1398
 • تاریخ پذیرش: 25 دی 1398
 • تاریخ اولین انتشار: 01 مرداد 1400