دوره و شماره: دوره 35، شماره 4، آبان 1401، صفحه 677-881 

مقاله پژوهشی

مطالعه ریخت‌شناسی، گرده‌شناسی و تشریح سردهGeranium L. (شمعدانیان) در ایران

صفحه 721-733

فاطمه حاج مرادی؛ معصومه حاج مرادی؛ مسعود رنجبر؛ زهرا حاج مرادی؛ زهرا بقایی فر


اثر ضد باکتریایی و سمیت سلولی میوه انجیر (Ficus carica L.) بر رده سلول های سرطانی کبد Hepatocellular carcinoma

صفحه 734-744

محمدحسین معظمی؛ مهسا شاه بنده؛ مهسا امین صالحی


تاثیر محلول پاشی آهن بر الگوی بیان ژن های تولید کننده آنتوسیانین میوه توت‌فرنگی طی مراحل نموی

صفحه 745-762

سعید رضائی؛ محمداسماعیل امیری؛ عباس بهاری؛ فرهنگ رضوی؛ مرتضی سلیمانی اقدم؛ حسین بیرامی


مشخصات کمی و کیفی و وضعیت تجدیدحیات در جنگل‌های طبیعی و دست‌کاشت پلت

صفحه 763-775

حاتم منفردی؛ رقیه جهدی؛ کامبیز طاهری آبکنار


اثر ضدباکتریایی عصاره متانولی بذر ماریتیغال بر 8 گونه باکتری گرم مثبت و منفی

صفحه 776-785

زهرا محمودی راد؛ حسن نورافکن؛ ناصر محبعلی‌پور؛ اسد اسدی؛ سلیمان جمشیدی


نقش کیتوزان بر کاهش اثرات تنش شوری از طریق آنتی‌اکسیدان‌های آنزیمی و غیر آنزیمی در گیاه خرفه (Portulaca oleracea L.)

صفحه 786-798

اعظم سلیمی؛ الهه خسروی؛ مریم چاوشی؛ هانیه زیدی


اثرات نانوذره نقره بر رشد، ظرفیت تبادلات گازی و عملکرد فتوسیستم II در گیاه خرفه

صفحه 799-809

ضرغام زارع؛ لیلا پیشکار؛ علیرضا ایران بخش؛ داریوش طالعی


تعدیل فیزیولوژیکی تنش گرمایی انتهای فصل و تغییر در طول مراحل نموی گندم با مصرف اسید هیومیک در دو نوع خاک متفاوت

صفحه 810-822

عباس ابهری


اثر سلنیوم بر رشد و برخی صفات فیزیولوژیک گیاه ریحان در شرایط تنش آرسنیک

صفحه 823-835

مهدی رستمی؛ حسین عباسپور؛ اکبر صفی پور افشار؛ قدیر طاهری


اثر تنش خشکی بر کارایی مصرف آب انگور (.Vitis vinifera L) رقم بیدانه قرمز در تیمار های مختلف کودی

صفحه 836-847

آسیه صفری؛ اکرم فاطمی؛ محسن سعیدی؛ زهرا کلاه چی


مدلسازی پاسخ گیاهان به خصوصیات فیزیکی و شیمیایی باطله معدنی در معدن زغال سنگ کارمزد سوادکوه، استان مازندران

صفحه 848-865

ناطق لشکری صنمی؛ جمشید قربانی؛ سید حسن زالی؛ قربان وهاب زاده


تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی و فعالیت چند آنزیم آنتی‌اکسیدانتی گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita) در شرایط تنش کم‌آبی

صفحه 866-881

مهدی پارسا؛ رضا کمائی؛ بهناز یوسفی


مطالعه ریختی و تشریحی ساختارهای رویشی و زایشی در ارس (Juniperus seravshanica L.)

صفحه 678-691

فرخنده رضانژاد؛ فتانه بختیاری؛ هیرو رحیمی


ارزیابی فعالیت آنتی باکتریال، آنتی قارچی، آنتی اکسیدانی و شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه داروئی Narcissus tazetta L. بومی بهبهان

صفحه 692-706

حسن مروتی؛ نظام آرمند


مراکز تنوع، الگوهای انتشار و الویت های حفاظتی خانواده لاله (Liliaceae) با تاکید بر اندمیسم در ایران

صفحه 707-720

شهرزاد ناظمی اردکانی؛ راضیه رحیمی؛ احمدرضا محرابیان؛ حسین مصطفوی؛ هادی کیادلیری