مقاله پژوهشی منابع طبیعی
1. تعیین ارتباط فراوانی درختان با برخی عوامل محیطی در جنگل‌ راش (مطالعه موردی: جنگل‌های راش سوادکوه- مازندران)

کامبیز ابراری واجاری

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 694-701

چکیده
  هدف از تحقیق ، بررسی ارتباط برخی از متغیرها بین اشکوب درختی وعلفی در جنگل های راش هیرکانی بود. تعداد 24 قطعه ‌نمونه دایره‌ای شکل و با مساحت 400 مترمربعی در یک شبکه آماربرداری 100 × 150 متری در جنگل مورد نظر استقرار یافت. کلیه درختان با قطر برابر سینه 2 سانتی متر در هر قطعه نمونه جهت تعیین فراوانی اندازه‌گیری شدند. غنای گونه های علفی با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی منابع طبیعی
2. بررسی تنوع ریخت شناسی جمعیتهای دو گونه بومادران ایران ( Achillea nobilis L و .Achillea aleppica DC)

معصومه ایزدپناه؛ سید اسمعیل سیدیان؛ پروین صالحی شانجانی

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 702-716

چکیده
  بومادران (L. Achillea) یکی از گیاهان با ارزش در صنایع داروسازی، آرایشی و بهداشتی است که مواد موثره دارویی آن عمدتا در گلهای آن تولید می شود. در این پژوهش تنوع جمعیتهای دو گونه بومادران (Achillea nobilis L. subsp. neilreichii و DC. subsp. aleppica Achillea aleppica) با استفاده از ویژگیهای ریخت شناسی (مورفولوژیکی) گیاهان در مزرعه مورد بررسی قرار گرفت. صفات مورد مطالعه عبارت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اکولوژی
3. مقایسه میزان ترسیب کربن خاک گونه های مختلف جنگل‌کاری شده در پارک جنگلی مخمل کوه خرم‌آباد- لرستان

بابک پیله ور؛ حمزه جعفری سرابی؛ زهرا میرآزادی

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 717-727

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی و مقایسه میزان ترسیب کربن در خاک توده‌های جنگل‌کاری شده با گونه‌های پهن‌برگ و سوزنی‌برگ در پارک جنگلی مخمل کوه خرم‌آباد است. بدین منظور در هر تیپ جنگل‌کاری، نمونه‌های خاک از دو عمق 5-0 و 15-5 سانتی‌متری برداشت شد و میزان ترسیب کربن خاک در هر تیپ محاسبه شد. نتایج نشان داد گونه های زبان‌گنجشک، ارغوان، زیتون و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی
4. بررسی مقایسه ای پاسخ های بیوشیمیایی جمعیت های مختلف زعفران مزروعی به تنش شوری و نقش سالیسیلیک اسید در بهبود اثر تنش

سارا ترابی؛ وحید نیکنام؛ حسن ابراهیم زاده؛ گل اندام شریفی

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 728-740

چکیده
  چکیده:در پژوهش حاضر اثر تنش شوری با غلظت های 0، 100، 200 و 300 میلی مولار کلرید سدیم بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی در برگ سه جمعیت زعفران مزروعی (نطنز، دیهوک، قائنات) مورد مقایسه قرار گرفت و اثر بهبود دهندگی سالیسیلیک اسید با اسپری کردن دو غلظت 5/0 و 1 میلی مولار مورد واکاوی قرار گرفت. نتایج نشان دادکه در هر سه منطقه محتوای پراکسید هیدروژن، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تکوین
5. اثر اشعه گاما بر فاکتورهای فیزیولوژیک و عوامل آنتی اکسیدان دارویی درمنه کوهی (Artemisia aucheri Boiss)

شبنم جلیلی؛ علی اکبر احسانپور؛ غلامرضا اصغری؛ محمد رضا عبدی

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 741-750

چکیده
  در این پژوهش اثر پرتوهای گاما با میزان انرژی و قدرت نفوذ بالا جهت تولید متابولیت های ثانویه مورد بررسی قرار گرفت. جوانه های جانبی گیاه پس از دو هفته رشد در محیط کشت MS در معرض سه دوز 50، 100 و 200 گری پرتو گاما قرار داده شد و پس از چهار هفته رشد در شرایط درون شیشه فاکتورهای فیزیولوژیکی و عوامل آنتی اکسیدان اندازه گیری شد. طبق تنایج حاصل شده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوسیستماتیک
6. مطالعه ویژگی های آناتومی برگ و ساقه 9 گونه از جنس Lonicera از تیره Caprifoliaceae در ایران

سارا جلیلی؛ سید محمد مهدی حمدی؛ زهرا اوراقی اردبیلی

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 751-765

چکیده
  جنس Lonicera از تیره ی شوند (Caprifoliaceae) درایران با 9 گونه معرفی شده است. هدف از این تحقیق، بررسی و مقایسه ساختار تشریحی ساقه و برگ در گونه های جنس Lonicera و ارزیابی این صفات تشریحی در تاکسونومی این جنس است. در این پژوهش، برای مطالعه ساختار تشریحی گونه ها، ابتدا نمونه های گیاهی جمع آوری شدند.سپس روش برش گیری دستی و رنگ آمیزی در آزمایشگاه انجام شد.پس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اکولوژی
7. بررسی عوامل اصلی توصیف کننده ساختار توده در جنگلهای بلوط زاگرس

جعفر حسین زاده؛ علی نجفی فر؛ منوچهر طهماسبی

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 766-774

چکیده
  عوامل و متغیرهای متعدد تعیین ساختار یک توده جنگلی از نقش تأثیر یکسانی برخوردار نیستند، برخی از آنها که اثرات عمده ای دارند که بعنوان عوامل اصلی محسوب می شوند. آنچه در اینجا اهمیت دارد، تشخیص و تفکیک عوامل اصلی از دیگر عوامل است. یکی از روشهای مناسب جهت تعیین این عوامل اصلی، استفاده از روش تجزیه به مؤلفه های اصلی (PCA) است. در این تحقیق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی
8. اثر اکسید نیتریک بر میزان پرولین، قندهای محلول و فعالیت آنزیم های آنتی‌اکسیدانی در شرایط تنش سرب در گیاه کلزا (.Brassica napus L)

حسین حمیدی؛ ناهید مسعودیان؛ سکینه سعیدی سار

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 775-782

چکیده
  تنش سرب یکی از مهم‌ترین تنش‌های محیطی است که رشد گیاهان را محدود می‌کند. اکسید نیتریک (NO) در انتقال پیام و پاسخ به تنش زیستی و غیرزیستی دخالت می‌کند. در این تحقیق به بررسی اثر اکسید نیتریک در شرایط تنش سرب بر پرولین، قندهای محلول و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی در گیاه کلزا رقم 401 Hyola در محیط کشت هیدروپونیک و با استفاده از محلول غذایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کشاورزی
9. اثرات تنش شوری بر محتوی ترکیبات سازگار در ریشه‌چه و ساقه‌چه برخی از ارقام کلزای پاییزه

سهیلا رجبی؛ قاسم کریم زاده؛ فائزه قناتی

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 783-793

چکیده
  به منظور مطالعه تحمل به تنش شوری در سه رقم کلزای پاییزه (Brassica napus L.) با نام های Colvert، Symbol و Agat تغییرات مقدار پرولین، پروتیین و قندهای کل محلول در ریشه‌چه و ساقه‌چه در چهار تیمار شوری شامل صفر (شاهد)، 50، 100، 150 میلی مولار از NaCl و سه زمان 6، 12 و 24 ساعت در شرایط هیدروپونیک بررسی شد. آزمایش به صورت فاکتوریل سه عاملی در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اکولوژی
10. بررسی تنوع گونه‌ای گیاهی و برخی عوامل مؤثر بر آن در منطقه‌ی حفاظت شده‌ی هلالی، استان خراسان رضوی

فاطمه سخنور؛ حمید اجتهادی؛ جمیل واعظی؛ فرشید معماریانی

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 794-804

چکیده
  منطقه حفاظت شده هلالی با مساحت 63495 هکتار در استان خراسان رضوی حدفاصل دو شهر گناباد و بجستان قرار دارد. با توجه به اهمیت تنوع گونه‌ای در حفاظت از محیط زیست، این تحقیق به منظور بررسی تنوع گونه‌ای گیاهان این منطقه و برخی عوامل مؤثر بر آن انجام شد. در این راستا سه ایستگاه دشتی، تپه ماهوری و کوهستانی و نیز سه عرصه با مدیریت چرای متفاوت انتخاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی منابع طبیعی
11. تنوع ساختار مؤلفه تنوع زیستی در اکوسیستم های جنگلی، مطالعه موردی از جوامع درختی انجیلی (Parrotia persica C.A. Meyer)

کیومرث سفیدی

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 805-818

چکیده
  داشتن اطلاعات کمی مناسب از ساختار توده‌های جنگلی در شرایط طبیعی اولین گام در حفاظت و احیاء رویشگاه‌های گونه‌های در معرض انقراض می‌باشد. به منظور کمی‌سازی ویژگی‌های ساختاری توده‌های انجیلی، این پژوهش در جنگل‌های بخش پاتم خیرود نوشهر انجام شد. سه توده یک هکتاری انتخاب و در هر توده، شبکه آماربرداری 30×30 پیاده و در محل تقاطع اضلاع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اکولوژی
12. مدل‌سازی مطلوبیت رویشگاه گونة Agropyron intermedium با روش تحلیل عاملی آشیان بوم‌شناختی (ENFA) (مطالعه موردی: مراتع طالقان میانی)

محبوبه عباسی؛ محمدعلی زارع چاهوکی

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 819-832

چکیده
  گونة Agropyron intermedium از گندمیان مرغوب و با ارزش مرتعی است که اهمیت زیادی در حفاظت خاک و تولید علوفه دام‌ها دارد. تحلیل عاملی آشیان بوم‌شناختی (ENFA) یک روش چند متغیره برای مطالعه توزیع جغرافیایی گونه‌ها تنها در مقیاس مقیاس داده‌های حضور و عوامل محیطی است. با توجه به هدف اطلاعات پوشش گیاهی و عوامل رویشگاهی شامل اقلیم، خاک، پستی و بلندی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کشت بافت
13. بررسی پتانسیل باز زایی استبرق Calotropis procera در شرایط کشت درون شیشه‌ای

حجت اله عباسی؛ سارا تساعدی؛ محمد عطا میر سلیمانی؛ منا مسعودی

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 833-842

چکیده
  استبرق از گیاهان دارویی باارزش است که در بعضی از مناطق کشور ایران می‎روید. خواص دارویی بسیار باعث شده علاقه به کشت و کار تجاری آن نیز افزایش یابد. از مشکلات گسترش و بهره‌برداری این گیاه نبود یک شیوه تولید انبوه است. برای بررسی پتانسیل باززایی استبرق آزمایش حاضر انجام شد. نخست تاثیر مقادیر مختلف (1/0، 5/0، 2،1 و 3 میلی‎گرم در لیتر) 2,4-Dبر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اکولوژی
14. پیش بینی تراکم گیاه کندل (Dorema ammoniacum) در مراتع تخریب شده با استفاده از شبکه های عصبی

علیرضا قاسمی آریان؛ پرویز رضوانی مقدم؛ محمد تقی ناصری پور یزدی؛ منصور مصداقی؛ رضا قربانی

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 843-854

چکیده
  گیاه کندل از تیره چتریان یک گونه دارویی، صنعتی می‌باشد که طی 4 دهه اخیر، سطح وسیعی از رویشگاه آن تخریب شده است. برای پیش‌بینی تراکم کندل در مراتع تخریب شده به روش شبکه‌های عصبی، در سال 1393 پژوهشی در جنوب غربی شهرستان سبزوار به اجرا درآمد. متغیرهای مستقل شامل (بافت خاک، EC، pH ، SAR، N، P، K، کاتیون‌ها، ماده آلی، درصد آهک) و متغیر وابسته (تراکم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اکولوژی
15. مطالعه پراکنش و برخی شاخص‌های اکولوژیکی گونه‌های گیاهی مرتع سیاه بنه، هراز

منصوره کارگر؛ زینب جعفریان؛ رضا تمرتاش؛ سید جلیل علوی

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 855-866

چکیده
  فلور هر ناحیه نتیجه واکنش‌های جامعه زیستی در برابر شرایط محیط کنونی و تکامل گیاهان در دوران گذشته است. مراتع سیاه بنه در حوزه آبخیز لاسم با مساحت حدود 5000 هکتار در استان مازندران قرار دارد. هدف تحقیق حاضر معرفی فلور، شکل زیستی، انتشار جغرافیایی، نوع گرده افشانی و نوع پراکنش گونه‌های این منطقه است. نمونه‌برداری در خرداد و تیرماه 1393 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوتکنولوژی
16. بررسی مقایسه ای تأثیر میدان های الکترومغناطیسی بر جوانه زنی بذرها و شاخص های رشد و نمو گیاه سیاه دانه(Nigella sativa L.)

الهام کارگرشورکی؛ احمد مجد

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 867-873

چکیده
  هدف: تیمار میدان الکترومغناطیسی یکی از پیش تیمارهای فیزیکی بذر برای افزایش عملکرد محصول گیاهان است. در این پژوهش تأثیر میدان الکترومغناطیسی بر روی جوانه زنی و شاخص های رشد و نموگیاه سیاه دانه(Nigella sativa L.)بررسی شده استمواد و روش ها: بذر های خشک و مرطوب آن به مدت٣٠ دقیقه در معرض میدان الکترومغناطیسی با شدت های ٨/٠ و ٦/١میلی تسلا قرار گرفتند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ریخت شناسی
17. ریخت شناسی گرده در گونه های Erodium (L.)L’Hér (Geraniaceae ) در ایران

مریم کشاورزی؛ الهام تقی پور؛ زهرا ناظم بکایی

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 874-885

چکیده
  Erodium از تیره شمعدانی با حدود 75 گونه ی علفی یکساله یا دو ساله در تمام قاره ها به جز قطب جنوب توزیع شده است. در این مطالعه ریخت شناسی دانه های گرده ی 8 گونه از جنس Erodium در ایران با استفاده از میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی نگاره (SEM) بررسی شده است. در مطالعه حاضر با بررسی 14 صفت کمی و کیفی مشخص شد که کلیه دانه های گرده گونه های ارزیابی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کشاورزی
18. ارزیابی تاثیر اسیدسالیسیلیک در مراحل مختلف رشدی بر خصوصیات کمی و کیفی میوه انگور رقم ریش بابا در شاهرود

حوریه محمدی؛ بهاره کاشفی؛ حسن خوش قلب

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 886-895

چکیده
  اسیدسالیسیلیک بعنوان یک تنظیم‌کننده رشدی است که در تنظیم فرآیندهای فیزیولوژیکی در گیاهان سهم بسزایی دارد. پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر محلول‌پاشی اسید‌سالیسیلیک بر روی خصوصیات کمی و کیفی رقم انگور ریش‌بابا در تاکستانی در سال 1393-1392، در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 4 تکرار اجرا گردید. تیمار مورد آزمایش محلول‌پاشی اسید‌سالیسیلیک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کشاورزی
19. بررسی تأثیر سطوح مختلف متیل جاسمونات و سالیسیلیک اسید بر کاهش تغییرات بیوشیمیایی میوه هلو طی انبارمانی

حمیده محمدی؛ زهرا پاک کیش؛ وحیدرضا صفاری

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 896-907

چکیده
  میوه هلو دارای ارزش غذایی بالایی است که به صورت تازه و فرایند شده مورد استفاده قرار می گیرد. امروزه از هورمون‌ها و عناصر غذایی به منظور بهبود عمر انبارمانی در بسیاری از محصولات باغبانی در دنیا استفاده می شوددر این تحقیق، تاثیر سطوح مختلف متیل جاسمونات (ppm200و 100) و سالیسیلیک اسید (mM 2و 1) و همچنین اثرات متقابل آنها بر تغییرات بیوشیمیایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کشاورزی
20. بررسی تنوع شیمیایی اسانس اندام‌های مختلف گیاه مریم‌گلی سهندی (Salvia sahendica Boiss. & Buhse)

احد هدایتی؛ محمد حسین میرجلیلی؛ جواد هادیان

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 908-918

چکیده
  در این تحقیق، اندام‌های مختلف (برگ، گل، ساقه و ریشه) مریم گلی سهندی از نظر مقدار اسانس و تنوع ترکیبات شیمیایی موجود در آنها مورد مطالعه قرار گرفت. اسانس نمونه‌ها به روش تقطیر با آب استخراج و ترکیبات شیمیایی آن‌ها با دستگاه گاز کروماتوگرافی همراه با طیف سنج جرمی شناسایی گردید. عملکرد اسانس اندام‌های مختلف به ترتیب 2/1، 6/0، 06/0 و 04/0 درصد ...  بیشتر