دوره و شماره: دوره 29، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 694-918 

مقاله پژوهشی

تعیین ارتباط فراوانی درختان با برخی عوامل محیطی در جنگل‌ راش (مطالعه موردی: جنگل‌های راش سوادکوه- مازندران)

صفحه 694-701

کامبیز ابراری واجاری


بررسی تنوع ریخت شناسی جمعیتهای دو گونه بومادران ایران ( Achillea nobilis L و .Achillea aleppica DC)

صفحه 702-716

معصومه ایزدپناه؛ سید اسمعیل سیدیان؛ پروین صالحی شانجانی


مقایسه میزان ترسیب کربن خاک گونه های مختلف جنگل‌کاری شده در پارک جنگلی مخمل کوه خرم‌آباد- لرستان

صفحه 717-727

بابک پیله ور؛ حمزه جعفری سرابی؛ زهرا میرآزادی


بررسی مقایسه ای پاسخ های بیوشیمیایی جمعیت های مختلف زعفران مزروعی به تنش شوری و نقش سالیسیلیک اسید در بهبود اثر تنش

صفحه 728-740

سارا ترابی؛ وحید نیکنام؛ حسن ابراهیم زاده؛ گل اندام شریفی


اثر اشعه گاما بر فاکتورهای فیزیولوژیک و عوامل آنتی اکسیدان دارویی درمنه کوهی (Artemisia aucheri Boiss)

صفحه 741-750

شبنم جلیلی؛ علی اکبر احسانپور؛ غلامرضا اصغری؛ محمد رضا عبدی


مطالعه ویژگی های آناتومی برگ و ساقه 9 گونه از جنس Lonicera از تیره Caprifoliaceae در ایران

صفحه 751-765

سارا جلیلی؛ سید محمد مهدی حمدی؛ زهرا اوراقی اردبیلی


بررسی عوامل اصلی توصیف کننده ساختار توده در جنگلهای بلوط زاگرس

صفحه 766-774

جعفر حسین زاده؛ علی نجفی فر؛ منوچهر طهماسبی


اثر اکسید نیتریک بر میزان پرولین، قندهای محلول و فعالیت آنزیم های آنتی‌اکسیدانی در شرایط تنش سرب در گیاه کلزا (.Brassica napus L)

صفحه 775-782

حسین حمیدی؛ ناهید مسعودیان؛ سکینه سعیدی سار


اثرات تنش شوری بر محتوی ترکیبات سازگار در ریشه‌چه و ساقه‌چه برخی از ارقام کلزای پاییزه

صفحه 783-793

سهیلا رجبی؛ قاسم کریم زاده؛ فائزه قناتی


بررسی تنوع گونه‌ای گیاهی و برخی عوامل مؤثر بر آن در منطقه‌ی حفاظت شده‌ی هلالی، استان خراسان رضوی

صفحه 794-804

فاطمه سخنور؛ حمید اجتهادی؛ جمیل واعظی؛ فرشید معماریانی


تنوع ساختار مؤلفه تنوع زیستی در اکوسیستم های جنگلی، مطالعه موردی از جوامع درختی انجیلی (Parrotia persica C.A. Meyer)

صفحه 805-818

کیومرث سفیدی


مدل‌سازی مطلوبیت رویشگاه گونة Agropyron intermedium با روش تحلیل عاملی آشیان بوم‌شناختی (ENFA) (مطالعه موردی: مراتع طالقان میانی)

صفحه 819-832

محبوبه عباسی؛ محمدعلی زارع چاهوکی


بررسی پتانسیل باز زایی استبرق Calotropis procera در شرایط کشت درون شیشه‌ای

صفحه 833-842

حجت اله عباسی؛ سارا تساعدی؛ محمد عطا میر سلیمانی؛ منا مسعودی


پیش بینی تراکم گیاه کندل (Dorema ammoniacum) در مراتع تخریب شده با استفاده از شبکه های عصبی

صفحه 843-854

علیرضا قاسمی آریان؛ پرویز رضوانی مقدم؛ محمد تقی ناصری پور یزدی؛ منصور مصداقی؛ رضا قربانی


مطالعه پراکنش و برخی شاخص‌های اکولوژیکی گونه‌های گیاهی مرتع سیاه بنه، هراز

صفحه 855-866

منصوره کارگر؛ زینب جعفریان؛ رضا تمرتاش؛ سید جلیل علوی


بررسی مقایسه ای تأثیر میدان های الکترومغناطیسی بر جوانه زنی بذرها و شاخص های رشد و نمو گیاه سیاه دانه(Nigella sativa L.)

صفحه 867-873

الهام کارگرشورکی؛ احمد مجد


ریخت شناسی گرده در گونه های Erodium (L.)L’Hér (Geraniaceae ) در ایران

صفحه 874-885

مریم کشاورزی؛ الهام تقی پور؛ زهرا ناظم بکایی


ارزیابی تاثیر اسیدسالیسیلیک در مراحل مختلف رشدی بر خصوصیات کمی و کیفی میوه انگور رقم ریش بابا در شاهرود

صفحه 886-895

حوریه محمدی؛ بهاره کاشفی؛ حسن خوش قلب


بررسی تأثیر سطوح مختلف متیل جاسمونات و سالیسیلیک اسید بر کاهش تغییرات بیوشیمیایی میوه هلو طی انبارمانی

صفحه 896-907

حمیده محمدی؛ زهرا پاک کیش؛ وحیدرضا صفاری


بررسی تنوع شیمیایی اسانس اندام‌های مختلف گیاه مریم‌گلی سهندی (Salvia sahendica Boiss. & Buhse)

صفحه 908-918

احد هدایتی؛ محمد حسین میرجلیلی؛ جواد هادیان