مقاله پژوهشی فیزیولوژی
1. تاثیر کاربرد متیل‌جاسمونات بر محتوای پرولین و جذب عناصر مس، آهن، روی و منیزیم در گیاه شاهی(Lepidium sativum) تحت سمیت مس

الهام اسدی کرم؛ زهرا اسرار؛ بتول کرامت

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 243-253

چکیده
  این پژوهش به منظور بررسی اثر غلظت‌های مختلف متیل‌جاسمونات(0، 5، 10 و 20 میکرومولار) در گیاهانی که تحت تأثیر سطوح مختلف فلز مس (0، 50، 100 و 200 میکرومولار) قرار داشتند انجام شد. میزان پرولین، قند احیاکننده و میزان جذب آهن، روی، منیزیم و مس در گیاهان اندازه‌گیری شد. همچنین محتوای Mg، Cu، Fe و Zn از طریق اسپکتروسکوپی با نشر مرئی-پلاسمای جفت شده القایی(ICP-OES ...  بیشتر

مقاله پژوهشی منابع طبیعی
2. بهبود جوانه زنی بذر Crataegus pseudoheterophylla Pojark. با کاربرد نیترات پتاسیم، اسید سولفوریک و لایه‌گذاری

فاطمه احمدلو؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ پژمان آزادی؛ آیدین حمیدی

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 254-263

چکیده
  جنس زالزالک (Crataegus L.) متعلق به خانواده Rosaceae می‌باشد و موارد استفاده دارویی و زینتی دارد. جوانه-زنی بذر در گونه‌های جنس زالزالک به دلیل داشتن آندوکارپ استخوانی و خواب جنین به سختی انجام می‌گیرد. تحقیق حاضر به منظور شناخت مؤثرترین روش برای شکستن خواب و جوانه‌زنی بذر زالزالک ایروانیCrataegus Pojark. pseudoheterophylla انجام گرفت. بدین منظور بذرها در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی منابع طبیعی
3. بررسی استقرار دو پروونانس از آبیس (Lindl (Douglas ex D. Don) Abies grandis) در جنگلهای شمال کشور(مطالعه موردی: پیسه سون اسالم و صفا رود رامسر)

علی اقتصادی؛ هاشم کنشلو؛ سید رضا مصطفی نژاد

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 264-272

چکیده
  چکیدهآبیس Grand fir) ) یکی از سوزنی‌برگان مهم صنعتی و سریع‌الرشد می‌باشد که در اروپا به صورت کوتاه مدت مورد بهره برداری قرار می گیرد. در سال 1385بذر آبیس گرندیس شامل دو پروونانس پایین بند و میان بند از کشور آلمان وارد و در نهالستان پیسه سون اسالم در کرت ها (بستر زمینی)کشت گردید. در سال دوم نهال های تولید شده از بستر کاشت به گلدانهای پلاستیکی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کشت بافت
4. بررسی تحمل به خشکی ژنوتیپ های گندم دوروم در شرایط این ویترو

لیلا اکبری؛ کیانوش چقامیرزا؛ عزت اله فرشادفر

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 273-285

چکیده
  به منظور بررسی واکنش بیست ژنوتیپ گندم دوروم کالوس‌های حاصل از کشت جنین‌های بالغ و نابالغ به تنش خشکی در محیط کشت MS حاوی پنج مقدار مختلف پلی اتیلن گلیکول6000 (200- 0 گرم در لیتر) بررسی شد. ارزیابی ژنوتیپ ها در قالب طرح کاملاً تصادفی به صورت آزمایش فاکتوریل 5 × 20 انجام شد. صفات سرعت رشد کالوس (میلی متر قطر در روز)، رشد نسبی کالوس (بر اساس وزن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. بررسی اکولوژی فردی گونه ی گیاهی ex Litw. Salsola richteri (Moq.) Karel در استان خراسان جنوبی

مرضیه بهادران؛ حمید اجتهادی؛ فرشته قاسم زاده؛ پروانه ابریشم چی

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 286-299

چکیده
  انتخاب گونه‌های گیاهی سازگار با شرایط بیابانی در راستای اهداف احیای پوشش گیاهی، امری ضروری است و موفقیت در احیای گونه‌های گیاهی، وابسته به شناخت بوم‌شناسی فردی گیاهان می‌باشد. Salsola richteri از تیره‌ی Amaranthaceae با نام فارسی شور درخت ترکمنی است. مقاومت بسیار زیاد به خشکی، کنترل فرسایش بادی و تثبیت تپه‌های شنی از خصوصیات ارزشمند این گونه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی منابع طبیعی
6. مقایسه تیمارهای نانولوله‌های کربنی با تیمارهای شیمیایی و فیزیکی برای شکست خواب بذر گونه مورد (Myrtus communis L.)

ایمان پژوهان؛ غلامعلی جلالی؛ حمید عتباتی؛ مهرداد زرافشار؛ علی ستاریان

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 300-308

چکیده
  گونه مورد در نواحی مرطوب و نیمه مرطوب ایران گسترش دارد و کاربردهای دارویی آن بسیار قابل‌توجه است. ازآنجایی‌که پرورش به‌صورت بذر در اولویت و اساس تولیدات گیاهی می‌باشد در این تحقیق سعی بر این شده که برای دست‌یابی به جوانه‌زنی، تولید و بیوماس بیشتر از تیمار‌های نوین نانولوله‌های کربنی در کنار تیمارهای اسیدسولفوریک و نیترات پتاسیم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. اثر تیمارهای مختلف شکست خواب بذر بر جوانه‌زنی و عملکرد اولیه بذور Betula pendula

وحیده پیام نور؛ امیر کردعلیوند

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 309-318

چکیده
  زادآوری در رویشگاههای طبیعی گونه‌های توس در ایران با مشکل شدید مواجه بوده و در معرض از بین رفتن هستند. جوانه‌زنی بذور نیز به راحتی انجام نمی‌گیرد؛ لذا تحقیق حاضر با هدف افزایش عملکرد بذورBetula pendula و در آزمایشگاه انجام شده است. بذور از منطقه سیاه مرزکوه (استان گلستان) جمع‌آوری گردید. تیمارهای خیساندن 24 ساعته بذور در آب، هورمون جیبرلیک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی
8. بررسی تاثیر نانو ذرات نقره بر ماندگاری میوه پرتقال Citrus Sinensis

رضا تدین؛ سعید میرزایی؛ مهدی رحیمی؛ حسن سالاری

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 319-327

چکیده
  در این تحقیق اثر غلظت های مختلف نانو ذرات نقره برروی ماندگاری میوه چند رقم پرتقال مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل سه عاملی در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل نانو ذرات نقره در 6 غلظت شامل (0، 5، 10، 15، 20 و 25 میلی گرد در لیتر)، ارقام پرتقال در 3 غلظت شامل (محلی، والنسیا و خونی) و دوره انبارداری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی منابع طبیعی
9. بررسی وضعیت کمی و کیفی درختان و برخی عوامل رویشگاهی در رویشگاه های طبیعی پلت اسالم

ایرج حسن زاد ناورودی؛ رحمت زرکامی؛ علی صالحی؛ مهسا رادکریمی

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 328-338

چکیده
  پلت یکی از گونه‌های اصلی و مهم در برخی از رویشگاه‌های منطقه اسالم استان گیلان است که در بسیاری از این مناطق، بعضاٌ توده‌های تقریباٌ خالصی را تشکیل می‌دهد. در این پژوهش، ابتدا چهار رویشگاه دست نخورده و یا کمتر دست خورده پلت در جنگل‌های حوضه 7 اسالم در استان گیلان انتخاب شد. سپس مهمترین خصوصیات کمی و کیفی درختان و همچنین برخی ویژگی‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی منابع طبیعی
10. بررسی تأثیر تنک کردن در توده های جوان دست کاشت افرا پلت (Boiss. Acer velutinum) بر خصوصیات کمی و کیفی درختان آینده (مطالعه موردی: آمل- هلومسر)

مجید حسنی؛ علیرضا اسلامی؛ غلامرضا هادیزاده مرجانی

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 339-351

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر تنک کردن بر روی خصوصیات کمی و کیفی درختان آینده بصورت کرت‌های یکبار خرد شده در قالب طرح پایه کاملاَ تصادفی است که با سه تیمار اصلی و دو تیمار فرعی در سه تکرار، جمعا در 9 قطعه نمونه به مساحت 30 تا 40 آر انجام شد. این قطعات نمونه در توده‌های جنگلی دست‌کاشت و جوان گونه افرا پلت Acer velutinum Boiss. در سال 1373 استقرار یافتند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوسیستماتیک
11. بررسی تنوع الگوهای فلاونوئیدی در 5 گونه از جنس Stachys در ایران

نواز خرازیان؛ مژگان محمدی؛ لیلا شبانی

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 352-368

چکیده
  جنس Stachys L. (Lamiaceae، Lamioideae) با داشتن ویژگیهای دارویی متعدد یکی از بزرگترین جنسهای این تیره محسوب می گردد. به واسطه وجود گونه های بسیار مشابه، تنوع ریخت شناسی بالا و دورگه گیریهای متعدد در این جنس، تاکسونومی این جنس بسیار پیچیده است. لذا هدف از این تحقیق بررسی تنوع الگوهای فلاونوئیدی، تعیین کلاس فلاونوئیدی و آشکار سازی موقعیت تاکسونومیکی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کشت بافت
12. اثر غلظت‌های مختلف کینتین و پوتریسین بر ریزغده‌‌زایی سیب‌زمینی (رقم آگریا)

صمد خرسندی

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 369-376

چکیده
  به منظور بررسی اثر غلظت‌های مختلف کینتین (0، 1 و 2 میلی‌گرم در لیتر) و پوتریسین (0، 20، 40، 80 و 160 میلی‌گرم در لیتر) بر ریزغده‌زایی درون شیشه‌ای سیب‌زمینی، آزمایشی به‌ صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در 3 تکرار در آزمایشگاه کشت بافت گیاهی گروه علوم‌ باغبانی دانشگاه تبریز به اجرا درآمد. محیط کشت Ms ریزغده‌زایی دارای 8 درصد ساکارز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی
13. مقایسه کمی و کیفی اسانس مرزه خوزستانی (Satureja khuzistanica Jamzad) در رویشگاههای مختلف غرب و جنوب غرب ایران

بهروز دوستی

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 377-384

چکیده
  فعالیت‌های زیستی و کاربرد اسانس‌ها در صنایع مختلف به ترکیبات سازنده آن‌ها بستگی دارد که تحت تاثیر عوامل متعددی قرار می‌گیرد. کمیت و کیفیت اسانس تحت تاثیر رویشگاه نیز قرار می‌گیرد. مرزه خوزستانی متعلق به تیره نعناعیان و یکی از گیاهان بومی ایران است که به طور گسترده در جنوب ایران پراکنش دارد. در این پژوهش اسانس حاصل از این گیاه در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی
14. مطالعه تغییرات میزان هورمون‌های اکسین و سیتوکینین و تغییرات سوماکلونال در گیاهان باززایی شده و کالوس توتون (Nicotiana rustica L.)

محمد امین طغیانی؛ علی اکبر احسانپور؛ منصور شریعتی؛ رحمان امام زاده

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 385-394

چکیده
  فیتوهورمون‌های اکسین و سیتوکینین در کنترل فرایند‌های متعدد و حیاتی از جمله رشد گیاه، نمو و تنظیم پاسخ به محرک‌های محیطی نقش موثری دارند. مشخص شده است که هر یک از هورمون‌های اکسین و سیتوکینین می‌تواند با تنظیم سطح دیگر بر فرآیند‌هایی همچون اندام‌زایی موثر ‌باشد. جداکشت‌های برگ در محیط MS حاوی 2 میلی گرم در لیتر هورمون BAP (بنزیل آمینو ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کشاورزی
15. بررسی تحمل تنش خشکی ژنوتیپ‌های جو در مرحله جوانه‌زنی با استفاده از پلی‌اتیلن گلایکول

رامبد عبیری؛ علی رضا زبرجدی؛ مختار قبادی؛ امیر کیوان کفاشی

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 395-406

چکیده
  تنش خشکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد اختلال در رشد و نمو گیاهان بویژه در مرحله جوانه‌زنی در مناطق خشک و نیمه خشک می‌باشد. جوانه‌زنی یکی از مهم‌ترین مراحل رشد است که نیاز اولیه و اساسی برای داشتن تراکم مناسب در گیاه در مزرعه محسوب می‌شود. بدین منظور جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌های بیست ژنوتیپ جو در شرایط تنش رطوبتی در چهار سطح صفر، 4-، 8-، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تکوین
16. فعالیت ضدباکتریایی عصاره هیدروالکلی اندامهای مختلف گیاه سیاه گینه Dendrostellera lesserti در شرایط درون شیشه‌ای

مصطفی علم هولو؛ سنبل ناظری

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 407-421

چکیده
  مقاوم شدن بسیاری از باکتری‌های بیماری‌زا در برابر داروهای سنتزی و عوارض جانبی و گرانی داروهای شیمیایی توجه دانشمندان را به سمت مصرف داروهای طبیعی و گیاهی معطوف کرده است. هدف از این تحقیق بررسی خواص آنتی‌باکتریایی عصاره‌ هیدروالکلی ریشه، برگ و ساقه گیاه سیاه گینه علیه برخی باکتری‌های بیماریزای انسانی است.گیاه سیاه گینه در تابستان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کشت بافت
17. تاثیر شش نوع‌ هورمون بر رویان‌زایی بدنی در گونه Eucalyptus rubida

عباس قمری زارع؛ سعیده قدیری سردرود

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 415-425

چکیده
  ایران به لحاظ پوشش جنگلی، کشوری فقیر محسوب می‌گردد. بنابراین جنگلکاری با درختان سریع‌‌الرشد، همچون اکالیپتوس گزینه‌ای مناسب است. با توجه به مشکلاتی که در تکثیر غیرجنسی اکالیپتوس‌ها با روش‌های معمول وجود دارد، پژوهشگران بسیاری روش‌های ریزازدیادی درون‌شیشه‌ای را بکار گرفته‌اند. در این پژوهش نیز برای اولین بار، امکان تکثیر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی منابع طبیعی
18. ریخت شناسی سرده Prosopis (Fabaceae) در ایران

مریم کشاورزی؛ فریبا رئیسی للری؛ نسرین فراست

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 426-440

چکیده
  جنس Prosopis (قبیله Mimoseae، خانواده Fabaceae) دارای 45 گونه درختی و درختچه ای است. در این پژوهش ریخت شناسی بخشهای مختلف گیاه و دانه های گرده در گونه های Prosopis موجود در ایران مورد بررسی قرار گرفتند. هدف از این پژوهش بررسی روابط بین گونه های این جنس و تفکیک این گونه ها بر اساس صفات ریخت شناسی بود. در مجموع 66 صفت کمی و کیفی از بخش های رویشی و زایشی 34 جمعیت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کشت بافت
19. تاثیر امواج فراصوت بر زنده‌مانی سلولهای توتون

لیلا کوهی؛ ناصر زارع؛ امین امانی؛ پریسا شیخ زاده مصدق

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 441-451

چکیده
  توتون Nicotiana tabacum L.) از چندین دهه گذشته به عنوان یک گیاه مدل برای کشت بافت و مهندسی ژنتیک مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این پژوهش، اثر امواج فراصوت بر زنده‌مانی و شکست سلول‌های توتون مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور، ریزنمونه‌های برگ گیاه توتون در محیط کشت MS حاوی 5/1 میلی‌گرم بر لیتر 2,4-D و یک میلی‌گرم بر لیتر کینتین کشت داده شد تا کالوس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تکوین
20. اثر 24-اپی براسینولید بر جوانه زنی و رشد لوله گرده اطلسی ( Petunia hybrid L.) تحت تنش کادمیوم

سید حسن هاشمی؛ حکیمه علومی؛ فرخنده رضانژاد؛ خسرو منوچهری کلانتری

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 451-461

چکیده
  کادمیوم یکی از فلزات سنگین آلوده کننده محیط زیست محسوب می‌شود که برای گیاهان بسیار سمی است. دانه‌های گرده در مقایسه با بخش‌های رویشی گیاه حساسیت بیشتری نسبت به کادمیوم دارند. براسینواستروئیدهای گیاهی به عنوان یکی از هورمون‌های موثر در تخفیف صدمات ناشی از تنش‌ها از جمله فلزات سنگین در گیاهان مطرح هستند. 24-اپی براسینولید یکی از موثرترین ...  بیشتر