دوره و شماره: دوره 29، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 243-461 

مقاله پژوهشی

تاثیر کاربرد متیل‌جاسمونات بر محتوای پرولین و جذب عناصر مس، آهن، روی و منیزیم در گیاه شاهی(Lepidium sativum) تحت سمیت مس

صفحه 243-253

الهام اسدی کرم؛ زهرا اسرار؛ بتول کرامت


بهبود جوانه زنی بذر Crataegus pseudoheterophylla Pojark. با کاربرد نیترات پتاسیم، اسید سولفوریک و لایه‌گذاری

صفحه 254-263

فاطمه احمدلو؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ پژمان آزادی؛ آیدین حمیدی


بررسی استقرار دو پروونانس از آبیس (Lindl (Douglas ex D. Don) Abies grandis) در جنگلهای شمال کشور(مطالعه موردی: پیسه سون اسالم و صفا رود رامسر)

صفحه 264-272

علی اقتصادی؛ هاشم کنشلو؛ سید رضا مصطفی نژاد


بررسی تحمل به خشکی ژنوتیپ های گندم دوروم در شرایط این ویترو

صفحه 273-285

لیلا اکبری؛ کیانوش چقامیرزا؛ عزت اله فرشادفر


بررسی اکولوژی فردی گونه ی گیاهی ex Litw. Salsola richteri (Moq.) Karel در استان خراسان جنوبی

صفحه 286-299

مرضیه بهادران؛ حمید اجتهادی؛ فرشته قاسم زاده؛ پروانه ابریشم چی


مقایسه تیمارهای نانولوله‌های کربنی با تیمارهای شیمیایی و فیزیکی برای شکست خواب بذر گونه مورد (Myrtus communis L.)

صفحه 300-308

ایمان پژوهان؛ غلامعلی جلالی؛ حمید عتباتی؛ مهرداد زرافشار؛ علی ستاریان


اثر تیمارهای مختلف شکست خواب بذر بر جوانه‌زنی و عملکرد اولیه بذور Betula pendula

صفحه 309-318

وحیده پیام نور؛ امیر کردعلیوند


بررسی تاثیر نانو ذرات نقره بر ماندگاری میوه پرتقال Citrus Sinensis

صفحه 319-327

رضا تدین؛ سعید میرزایی؛ مهدی رحیمی؛ حسن سالاری


بررسی وضعیت کمی و کیفی درختان و برخی عوامل رویشگاهی در رویشگاه های طبیعی پلت اسالم

صفحه 328-338

ایرج حسن زاد ناورودی؛ رحمت زرکامی؛ علی صالحی؛ مهسا رادکریمی


بررسی تأثیر تنک کردن در توده های جوان دست کاشت افرا پلت (Boiss. Acer velutinum) بر خصوصیات کمی و کیفی درختان آینده (مطالعه موردی: آمل- هلومسر)

صفحه 339-351

مجید حسنی؛ علیرضا اسلامی؛ غلامرضا هادیزاده مرجانی


بررسی تنوع الگوهای فلاونوئیدی در 5 گونه از جنس Stachys در ایران

صفحه 352-368

نواز خرازیان؛ مژگان محمدی؛ لیلا شبانی


اثر غلظت‌های مختلف کینتین و پوتریسین بر ریزغده‌‌زایی سیب‌زمینی (رقم آگریا)

صفحه 369-376

صمد خرسندی


مقایسه کمی و کیفی اسانس مرزه خوزستانی (Satureja khuzistanica Jamzad) در رویشگاههای مختلف غرب و جنوب غرب ایران

صفحه 377-384

بهروز دوستی


مطالعه تغییرات میزان هورمون‌های اکسین و سیتوکینین و تغییرات سوماکلونال در گیاهان باززایی شده و کالوس توتون (Nicotiana rustica L.)

صفحه 385-394

محمد امین طغیانی؛ علی اکبر احسانپور؛ منصور شریعتی؛ رحمان امام زاده


بررسی تحمل تنش خشکی ژنوتیپ‌های جو در مرحله جوانه‌زنی با استفاده از پلی‌اتیلن گلایکول

صفحه 395-406

رامبد عبیری؛ علی رضا زبرجدی؛ مختار قبادی؛ امیر کیوان کفاشی


فعالیت ضدباکتریایی عصاره هیدروالکلی اندامهای مختلف گیاه سیاه گینه Dendrostellera lesserti در شرایط درون شیشه‌ای

صفحه 407-421

مصطفی علم هولو؛ سنبل ناظری


تاثیر شش نوع‌ هورمون بر رویان‌زایی بدنی در گونه Eucalyptus rubida

صفحه 415-425

عباس قمری زارع؛ سعیده قدیری سردرود


ریخت شناسی سرده Prosopis (Fabaceae) در ایران

صفحه 426-440

مریم کشاورزی؛ فریبا رئیسی للری؛ نسرین فراست


تاثیر امواج فراصوت بر زنده‌مانی سلولهای توتون

صفحه 441-451

لیلا کوهی؛ ناصر زارع؛ امین امانی؛ پریسا شیخ زاده مصدق


اثر 24-اپی براسینولید بر جوانه زنی و رشد لوله گرده اطلسی ( Petunia hybrid L.) تحت تنش کادمیوم

صفحه 451-461

سید حسن هاشمی؛ حکیمه علومی؛ فرخنده رضانژاد؛ خسرو منوچهری کلانتری