دوره و شماره: دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 1-240 

مقاله پژوهشی

اثر تأخیردهنده‌های رشد گیاهی بر تولید میکروتیوبر سیب‌زمینی در محیط کشت مایع ایستا

صفحه 1-10

یحیی ارباب؛ متین جامی معینی؛ محمد آرمین


تاثیر گاما آمینوبوتیریک اسید بر ویژگی‌های هورمونی و بیوشیمیایی گیاه کدو خورشتی Cucurbita pepo)) تحت سمیت علف‌کش تریفلورالین

صفحه 11-25

نسرین اسمعیل نژاد؛ جلیل خارا


غربالگری سیب جنگلی (Malus orientalis Uglitz.) به بیماری لکه سیاه سیب و سفیدک پودری در یک گرادیان ارتفاعی در غرب جنگل هیرکانی

صفحه 26-35

نرجس امیر چخماقی؛ حامد یوسف زاده؛ بتول حسین پور؛ کامبیز اسپهبدی؛ مجید الداغی


بهینه سازی کشت بافت و باززایی گیاه دارویی سنبل الطیب (Valeriana officinalis)

صفحه 36-44

نرگس پشم فروش؛ محمد احمدآبادی


اثر پلی‌آمین‌های برون زا بر برخی شاخص‌های رشد و فیزیولوژیک گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت تنش کم آبی

صفحه 45-57

ژیلا توپچی خسروشاهی؛ سید یحیی صالحی لیسار؛ کاظم قاسمی گلعذانی؛ روح اله متفکر آزاد


مقایسه برخی سازوکارهای حفاظت نوری برگ های بهاره و زمستانه گیاه یاس در شرایط خشکی

صفحه 58-69

قادر حبیبی


شناسایی یک پروتئین مهارکننده فعالیت آمیلازی در بذر گندم

صفحه 70-82

مسعود حیدری زاده؛ فریبا حسنوند


اثر زئولیت و DTPA بر ویژگی‌های زایشی گوجه‌فرنگی در خاک‌های آلوده به سرب

صفحه 83-93

ندا دوستیخواه؛ ابراهیم پناه پور؛ حبیب نادیان قمشه؛ علی غلامی


اثر کود نانوپتاسیم بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی نعنافلفلی (Mentha piperita L.) در شرایط تنش خشکی

صفحه 94-110

فریبا ساعدی؛ علیرضا سیروس مهر؛ تیمور جوادی


اثر تحریکی سالیسیلیک اسید بر فعالیت پلی آمین اکسیداز در کالوس آویشن دنایی

صفحه 111-118

انسیه شاهرودی؛ فرانسواز برنارد؛ داریوش مینایی تهرانی؛ سیده بتول حسنی


بررسی تأثیر نوع اکسین، جهت استقرار ریزنمونه و نور بر کالوس‌زایی و تشکیل ریشه مویین گیاه دارویی ‏خربزه تلخ(Momordica charantia)

صفحه 119-128

مژده شفائی؛ آرش مختاری؛ مرتضی ابراهیمی


بررسی اثر شرایط محیطی بر اسانس و ترکیبات متشکله اسانس ژنوتیپ‌های برتر رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)

صفحه 129-141

لیلی صفایی؛ حسین زینلی؛ داوود افیونی


بررسی تنوع ریخت شناسی جمعیت‌های مختلف گل محمدی در شهرستان کاشان و ارتباط آن با بازده اسانس

صفحه 142-154

زینب طلوعی؛ مژگان عارفی ترک آبادی؛ سید علی حسینی تفرشی


گوناگونی خصوصیات اپیدرم برگ و متابولیت‌های گیاهی جمعیت‌های سلمه تره (Chenopodium album L.) در جهات مختلف جغرافیایی مزارع صیفی گنبدکاووس

صفحه 155-168

ابراهیم غلامعلی پور علمداری؛ حسین صبوری؛ لیلا آهنگر؛ سیده معصومه حسینی


بررسی نقش مثبت همزیستی اکتومیکوریزی در تخفیف اثرات سمیت ناشی از فلز سنگین روی در گیاه پسته رقم بادامی (Pistacia vera L.)

صفحه 169-182

فرشته محمدحسنی جور؛ علی احمدی مقدم؛ زهرا اسرار؛ سید ضیا محمدی


بررسی تنوع صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گونه های وحشی نخود با گونه زراعی

صفحه 183-196

نسرین مفاخری؛ معصومه پوراسماعیل فوشازده؛ سیروس منصوری فر؛ کمال سادات اسیلان


پتانسیل استفاده از بیوچار جلبک‌های ماکروسکوپی Enteromorpha compressa و Ulva lactuca در بهبود کیفیت آب و خاک

صفحه 197-204

حسین مولایی؛ امیدوار فرهادیان


برآورد زی‌توده، ذخیره کربن و شاخص سطح برگ گونه ارغوان (Cercis siliquastrum L.) در ذخیره گاه جنگلی ارغوان ایلام

صفحه 215-226

علی مهدوی؛ مهرداد میرزایی


تاثیر عصاره‌های اکالیپتوس، بادرنجبویه، چوبک و گلپر روی بید سیب زمینی، ( Phthorimaea operculella (Zeller در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 215-226

قدیر نوری قنبلانی؛ عاصم تیموری بیله سوار؛ هوشنگ رفیعی دستجردی؛ مژگان مردانی طلایی؛ سید مظفر منصوری


بررسی اثر نوع ریزنمونه و سطوح مختلف تنظیم‌کننده‌های رشد بر کال‌زایی و باززایی در گیاه دارویی بابونه (Matricariaaurea L.)

صفحه 227-240

شیما وطندوست؛ علی رضا زبرجدی