دوره و شماره: دوره 37، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 1-118 

مقاله پژوهشی

مطالعه‌ی تبارزایی، ساختار و تظاهر خانواده ژنی OASTL-Like در گستره ژنوم آرابیدوپسیس و برنج با رویکرد in silico

صفحه 30-43

10.22034/jpr.2022.2185

مریم رجبی فرشمی؛ رضا شیرزادیان خرم اباد؛ امین عابدی؛ محمد حسین رضادوست


طبقه‌بندی گونه‌های گیاهی با استفاده از استراتژی‌های CSR گرایم در تالاب گندمان استان چهارمحال و بختیاری

صفحه 44-61

10.22034/jpr.2024.8393.3334

شهربانو رحمانی؛ زینب جعفریان جلودار؛ عطااله ابراهیمی؛ برات مجردی


تنوع در ویژگی‌های فیتوشیمیایی، فعالیت آنتی اکسیدانی، و ترکیب دانه روغنی سه واریته پریلا (Perilla frutescens (L.) Britt.) در مراحل مختلف فنولوژیکی

صفحه 62-76

10.22034/jpr.2022.2186

زهرا صارم؛ حسن ساری خانی؛ بهلول عباس زاده؛ محمد حسین میرجلیلی


بیان موقت پروتئین‌ نوترکیب Anti-VEGF مبتنی بر ناقل ویروسی (ZYMV) در گیاه سلمک (Chenopodium album)

صفحه 77-92

10.22034/jpr.2022.2187

مژگان سلیمانی زاده؛ مختار جلالی جواران؛ عبدالرضا باقری؛ مهدی بهدانی


تاثیر شرایط مختلف استخراج با امواج فراصوت بر خواص ضدرادیکالی و ضدمیکروبی عصاره الکلی گیاه کبر(Capparis spinosa L.)

صفحه 93-106

10.22034/jpr.2022.2188

محمدانور کلکلی؛ حمید سرحدی؛ فاطمه شهدادی


بررسی اثر ویژگی‌های خاک بر پراکنش گیاه دارویی هندوانه ابوجهل(colocynthis Citrullus) در نواحی خشک با استفاده از آنالیز چند متغیره (مطالعه موردی: دشت سیستان)

صفحه 107-118

10.22034/jpr.2022.2189

منصور جهان تیغ؛ معین جهان تیغ


تاثیر نانوذرات سبز مس سنتز شده با عصاره آبی آلوئه ورا بر پارامترهای جوانه‌زنی لوبیا چیتی تحت تنش شوری

صفحه 16-29

10.22034/jpr.2024.2249

فاطمه نقوی؛ سید محمد رضا خوشرو؛ مریم کاظمی پور؛ مهرناز محمودی زرندی


بررسی امکان مقاومت به بیماری پوسیدگی فوزاریومی در رقم پیاز قرمز آذرشهر با کاربرد ملاتونین

صفحه 1-15

10.22034/jpr.2024.2276

بیتا خوانساری نژاد؛ فرشاد دشتی؛ دوستمراد ظفری؛ اصغر میرزائی اصل