بیان موقت پروتئین‌ نوترکیب Anti-VEGF مبتنی بر ناقل ویروسی (ZYMV) در گیاه سلمک (Chenopodium album)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه هرمزگان

2 گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 گروه بیوتکنولوژی و به‌نژادی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 بخش بیوتکنولوژی، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، انستیتوپاستور ایران، تهران، ایران

چکیده

بیان موقت از طریق ناقل‌های ویروسی به‌عنوان روشی ممتاز برای تولید پروتئین‌های نوترکیب گیاهی ظهور کرده است. بازده کوتاه مدت این روش نسبت به تولید زمانبر گیاهان تراریخته، تولید ارزان‌تر و آسانتر و غیره می‌تواند راه را برای تولید تجاری پروتئین‌های نوترکیب هموارتر کند. در این تحقیق پروتئین Anti- Vascular endothelial growth factor (AntiVEGF) در گیاه Chenopodium album با استفاده از روش بیان موقت مبتنی بر ویروس Zucchini yellow mosaic virus (ZYMV) تولید شد. در ابتدا گیاهان هدف با استفاده از ناقل ویروسی حاوی ژن گزارشگر GFP (pZYMVGFP) آلوده شدند تا از توانایی آلوده کردن گیاهان با کمک این ناقل اطمینان حاصل شود. پس از ظهور علائم ویروسی روی برگ گیاهان و همچنین تائید آلودگی گیاهان با روش‌های RT-PCR و Dot blot، همسانه‌سازی ژن هدف در ناقل ویروسی pZYMVGFP انجام شد. در مرحله بعد گیاهان هدف با استفاده از ناقل ویروسی نوترکیب (pZYMVAntiVEGF) مایه‌کوبی شده و بیان ژن هدف در سطح رونویسی با آزمون RT-PCR و در سطح پروتئین با آزمون‌های Dot blot، Western blot و ELISA مورد بررسی قرار گرفت. آنالیزهای مولکولی انجام شده بیان موقت پروتئین نوترکیب AntiVEGF را در این گیاه نشان دادند. بنابراین سیستم بیان مبتنی بر ویروس ZYMV می‎تواند یک پلتفرم مناسب برای تولید پروتئین‌های نوترکیب دیگر در گیاه سلمک باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Transient expression of recombinant anti-VEGF protein based on viral vector (ZYMV) in Chenopodium album

نویسندگان [English]

 • Mojgan Soleimanizaadeh 1
 • Mokhtar Jalali Javaran 2
 • Abdolreza Bagheri 3
 • Mahdi Behdani 4

1 University of hormozgan

2 Department of Biotechnology, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

3 Department of Biotechnology and Plant Breeding, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

4 Venom & Biotherapeutics Molecules Lab, Biotechnology Research Center, Pasteur Institute of Iran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Transient expression through viral vectors has emerged as a preferred method for the production of plant recombinant protein. The short-term production of recombinant protein in this method, compared to time-consuming production of stable transgenic plants along with being cheaper and easier strategy pave the way for commercial production of recombinant proteins. In this research, Anti-Vascular endothelial growth factor (AntiVEGF) protein was produced in Chenopodium album plant using Zucchini yellow mosaic virus (ZYMV) virus-based transient expression method. Target plants were initially infected using a viral vector containing the GFP reporter gene (pZYMVGFP) to ensure the transgene expression. After the appearance of viral symptoms on plant leaves and also confirmation of plant infection by RT-PCR and dot blot methods, target gene cloning was performed in the pZYMVGFP virus vector. In the next step, the target plants were inoculated using a recombinant viral vector (pZYMVAntiVEGF) and the target gene expression was examined by RT-PCR at the transcription level and by Dot blot, Western blot and ELISA tests at translation level. Various molecular analysis confirm the recombinant AntiVEGF expression in this plant. Therefore, ZYMV viral-based transient expression system would be a suitable platform for recombinant proteins production in Chenopodium album plants.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Transient expression platform
 • Chenopodium album plant
 • Plant bioreactor
 • Molecular pharming
 • Angiogenesis
دوره 37، شماره 1
فروردین 1403
صفحه 77-92
 • تاریخ دریافت: 13 دی 1400
 • تاریخ بازنگری: 10 بهمن 1400
 • تاریخ پذیرش: 10 بهمن 1400