دوره و شماره: دوره 36، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-109 

مقاله پژوهشی

تاثیر کمبود فسفر بر شاخص های رشدی و محتوای اسانس مریم گلی باغی (Salvia officinalis L.) و پونه آبی (Mentha aquatica L.)

صفحه 1-15

معصومه خوارزمی؛ نیر محمدخانی؛ مسلم ثروتی


اثر گونه‌های مایکوریزا و تنش کم‌آبی بر صفات مورفوفیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاهچه‌های حاصل از کشت بافت استویا در شرایط گلخانه .

صفحه 16-28

علی حاجی محمدی؛ رضا ضرغامی؛ علی کاشانی؛ حسین حیدری شریف آباد؛ قربان نور محمدی


بررسی میزان بیان ژن های دخیل در بیوسنتز مونو ترپن ها در گیاه دارویی اسطوخودوس (Lavandula angustifolia) تحت تیمار سالیسیلیک اسید و متیل‌جاسمونات

صفحه 29-45

ساکار حسینی؛ اسعد معروفی؛ سید حسن حسنی


کاربرد زغال فعال و نانولوله‌های کربنی در حذف مواد فنولی از محیط کشت بافت گیاهان انگور و پالونیا

صفحه 46-61

محمد زارعی؛ مهدی غلیزاده؛ سارا خراسانی نژاد؛ مصطفی خوشحال سرمست


اثر ملاتونین بر شاخص های رشد و ترکیبات فنلی تحت تنش شوری کشت در شیشه در گیاه یونجه (Medicago sativa L.)

صفحه 62-74

شبنم جلیلی؛ علی اکبر احسانپور؛ سید مرتضی جوادی راد


طبقه‌بندی پوشش گیاهی در ارتباط با برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک در مراتع دشت سیستان با استفاده از رگرسیون چند متغیره

صفحه 79-95

معین جهان تیغ؛ منصور جهان تیغ


ارزیابی صفات و تنوع ژنتیکی برخی ارقام گلابی اروپایی (Pyrus communis L.) در شرایط اقلیمی استان البرز

صفحه 96-109

جعفر احمدی؛ امیر عباس تقی زاده؛ داریوش آتشکار