مقاله پژوهشی فیزیولوژی
1. مقایسه تاثیر تنش خشکی و سالیسیلیک اسید بر روی جمعیت های مختلف زعفران مزروعی(.Crocus Sativus L)

فاطمه اصل زعیم؛ وحید نیکنام؛ حسن ابراهیم زاده؛ گل اندام شریفی

دوره 31، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 483-498

چکیده
  خشکی از جمله مهمترین تنش های محیطی است که با برهم زدن تعادل اسمزی گیاهان، موجب کاهش رشد و عملکرد آنها می شود. سالیسیلیک اسید یک تنظیم کننده رشد داخلی با ماهیت فنولی می باشد که اثر محافظتی را در برابر شرایط تنشی در گیاه القا می کند. در این پژوهش به منظور بررسی بهبود تحمل به خشکی در سه جمعیت از زعفران مزروعی از تیمار سالیسیلیک اسید در دو ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوتکنولوژی
2. عوامل مؤثر در ریزازدیادی بادام‌کوهی (Amygdalus scoparia Spach.)

سمیه اعزازی؛ حسین میرزایی ندوشن؛ میترا امام؛ سپیده کلاته جاری

دوره 31، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 499-510

چکیده
  بادام کوهی (Amygdalus scoparia Spach.)، که توزیع گسترده‌ای در مناطق وسیعی از کشور دارد، از ارزش‌های زیست‌محیطی و دارویی برخوردار است که به ‌دلایل مختلف در معرض فرسایش ژنتیکی قرار گرفته و باید احیا شود. تکثیر رویشی پایه‌های برتر از این گونه مستلزم بهینه‌کردن روش‎های مختلف از جمله ریزازدیادی است. در این پژوهش اثر ژنوتیپ‎های مختلف، هورمون‎پاشی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی
3. اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر شاخص‌های فلورسانس کلروفیل دو رقم لوبیا

منصور افشار محمدیان؛ مطهره امیدی پور؛ فاطمه جمال امیدی

دوره 31، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 511-525

چکیده
  پارامتر‌های فلورسانس کلروفیل و محتوای کلروفیل از مهمترین فاکتور‌ها برای تعیین ظرفیت فتوسنتزی در طول زندگی گیاهان می‌باشد. بدین‌منظور، آزمایشی با هدف مقایسه میزان مقاومت به سطوح مختلف تنش خشکی، ارزیابی مهم‌ترین شاخص‌های فیزیولوژیکی و ارزیابی کارکرد فتوسیستم II با استفاده از پارامتر‌های فلورسانس کلروفیل، محتوای کلروفیل (کلروفیل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی منابع طبیعی
4. تاثیر تنش آلودگی هوا بر میزان پرولین، هیدارت‌کربن و رنگیزه‌های فتوسنتزی درخت افرای زینتی Acer negundo L. (مطالعه موردی: شهرستان ارومیه)

نگار امیدی؛ نسرین سیدی؛ عباس بانج شفیعی؛ ناصر عباسپور

دوره 31، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 526-538

چکیده
  آلودگی هوا علاوه‌ بر تاثیر بر سلامت ساکنان شهر، بر رشد و کیفیت درختان فضای سبز شهری نیز موثر است. کاشت گونه‌های گیاهی مقاوم به آلاینده‌های هوا تاثیر بسزایی در بالا بردن کیفیت هوای شهرها دارد. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر آلودگی هوا بر پارامترهای شیمی گیاهی درختان افرای زینتی(Acer negundo L.) در سطح شهر ارومیه انجام شد. در هر یک از پنج بوستان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی منابع طبیعی
5. مطالعه برخی مشخصه‌های جنگل‌شناسی یک توده بهره‌برداری نشده راش آمیخته در جنگل‌های استان گلستان

مجتبی امیری

دوره 31، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 539-555

چکیده
  اامروزه مطالعه جنگل‌شناسی توده‌های جنگلی دست‌نخورده اهمیت زیادی پیدا کرده، بطوریکه آگاهی از ویژگی‌های ساختاری این توده‌ها می‌تواند به عنوان یک معیار و الگو برای توده‌های مدیریت شده مورد استفاده قرار گیرد. هدف از تحقیق حاضر بررسی مشخصه‌های جنگل‌شناسی یک جنگل توده راش آمیخته در سری یک جنگل شصت‌کلاته گرگان بود. کلیه اطلاعات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوتکنولوژی
6. بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره هیدرو الکلی بارهنگ کبیر (Plantago major L.) و ناخنک (Astragalus hamosus) بر تعدادی باکتری‌ گرم منفی و گرم مثبت

رقیه امینیان؛ محسن مردانی؛ بهنام داودنیا

دوره 31، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 556-567

چکیده
  بیماری‌زایی بسیاری از باکتری‌ها در انسان و همچنین بروز مقاومت در برخی از آن‌ها نسبت به مواد ضد باکتریایی، نیاز به یافتن انواع مواد ضد میکروبی را افزایش داده است. اخیراً تلاش‌هایی جهت جایگزینی داروهای شیمیایی توسط گیاهان دارویی صورت گرفته است، به همین منظور در این آزمایش تأثیر ضد باکتریایی عصاره هیدروالکلی دو گیاه دارویی بارهنگ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی
7. تأثیر کیتوزان بر ریز ازدیادی، میزان متابولیت‌های ثانوی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی گیاه نوروزک در شرایط in vitro

سمیه جامی؛ صدیقه اسمعیل زاده بهابادی؛ معصومه مدرس

دوره 31، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 568-578

چکیده
  نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) از خانواده نعناعیان (Lamiaceae)، گیاه دارویی در حال انقراض با خواص ضددرد، ضدالتهاب، ضددیابت و آنتی‌اکسیدان است. استفاده از الیسیتورهای زیستی همچون کیتوزان یکی از روش های مهم در کشت بافت به منظور افزایش تولید متابولیت‌های ثانوی می‌باشد. هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر غلظت‌های مختلف کیتوزان (10، 50 و100 میلی گرم بر لیتر) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تاکسونومی
8. فلور دیاتومه های رودخانه ماربره، حوضه آبریز دز در لرستان، ایران

سمیه خیری؛ مصطفی توکلی؛ زهرا اوراقی اردبیلی

دوره 31، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 579-586

چکیده
  رودخانه ماربره از سرشاخه‌های رود سزار و دز است که آب آن مورد مصارف آبیاری اراضی روستاهای اطراف شهرستان دورود و ازنا قرار می‌گیرد. در این مطالعه، فلور دیاتومه‌های رودخانه ماربره برای اولین بار مورد بررسی قرار گرفت. نمونه برداری از سنگ و رسوبات رودخانه به صورت فصلی از تیر 1393 تا خرداد1394 انجام شد. جنس‌های Navicula Cymbella, Gomphonema, Nitzschia, وDiatoma ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوشیمی
9. بررسی تغییرات بیوشیمیایی و فعالیت آنزیمی لاین های حساس و مقاوم آفتابگردان (.Helianthus annuus L) در واکنش به بیماری قارچی اسکلروتینیا

رضا درویش زاده؛ نجمه ارجمند؛ رقیه نجف زاده؛ رضا حیدری

دوره 31، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 587-601

چکیده
  اسکلروتینیا از بیماری های قارچی مهم آفتابگردان در ایران می باشد که عملکرد این محصول را تحت تأثیر قرار می دهد. در پژوهش حاضر تغییرات بیوشیمیایی و آنزیمی لاین های آفتابگردان (100 و C39) در شرایط کنترل شده طی زمان های مختلف پس از آلودگی با جدایه های قارچ اسکلروتینیا (SSKH41 و SSU107) بصورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی منابع طبیعی
10. بررسی دو گونه اکالیپتوس (Eucalyptus Microtheca , Eucalyptus camaldulensis) در جذب فلزات سرب و مس از خاک

محمدرضا دهقان؛ علیرضا مشکی؛ مریم ملاشاهی؛ علی صلاحی

دوره 31، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 602-610

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر بررسی میزان توانایی دو گونه اکالیپتوس(Eucalyptus Microtheca, Eucalyptus camaldulensis) در جذب فلزات سنگین سرب و مس از خاک‌های آلوده بود. به‌منظور اجرای آزمایش نهال‌های 6 ماهه و یک‌دست اکالیپتوس تهیه شدند. برای اعمال تیمار فلزات سنگین، سه تیمار مس (غلظت‌های 5، 10، 20 میلی مولار) از منبع CuSO4 و سه تیمار سرب (غلظت‌های 50، 100 و 200 میلی مولار) از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی
11. بررسی تأثیر تنش کوتاه مدت کادمیم بر شاخص های رشد و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در ریز جلبک Anabaena sp.

جنت سرمد؛ مریم زمانی؛ سیده فاطمه فلاح

دوره 31، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 611-625

چکیده
  ریز جلبک ها یک منبع از پپتیدها با توانایی های ویژه برای اتصال فلزات سنگین هستند. رشد ریز جلبک ها می تواند نشان دهنده آلودگی آب در پاسخ به فلزات سنگین وسموم باشد. تجمع آلاینده های در محیط می تواند مشکلات جدی و تأثیر منفی در پایداری بسیاری از اکوسیستم های آبی داشته باشد و همچنین می تواند عوارض جانبی برای سلامت انسان و محیط زیست داشته باشد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی منابع طبیعی
12. تأثیر مدیریت چرا بر پراکنش جغرافیایی دو گونه گراس فصل سرد در مراتع منطقه فریدن

حامد سنگونی؛ محمدرضا وهابی؛ مصطفی ترکش اصفهانی؛ علی بابایی

دوره 31، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 626-639

چکیده
  چرای دام بر بسیاری از خصوصیات جوامع و گونه‌های گیاهی تأثیرگذار است. این عامل انسانی، که در کشور ما به دلیل عدم رعایت ظرفیت مرتع شکل مخربی به خود گرفته است می‌تواند بر حیات افراد یک گونه گیاهی مؤثر باشد و بنابراین نحوه پراکنش آن را تحت تأثیر قرار دهد. در این مطالعه با استفاده از داده‌های مکانی حضور گونه‌های Agropyron trichophorum و Bromus tomentellus، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوتکنولوژی
13. بهینه‌سازی کشت ریشه‌های مویین گیاه دارویی همیشه بهار Calendula officinalis به منظور تولید ترکیب دارویی اولئانولیک اسید

زهره سهرابی نژاد؛ سیدحسن مرعشی؛ نسرین مشتاقی

دوره 31، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 640-654

چکیده
  گیاه همیشه‌بهار (Calendula officinalis) گیاهی دارویی با خاصیت ضدمیکروب و ضد‌التهاب می‌باشد. یکی از ترکیبات دارویی مهم یافت شده در این گیاه، اولئانولیک اسید است که دارای اثرات ضدباکتریایی، ضدویروس و ضد تومور می‌باشد. از میان روش‌های مختلف کشت بافت گیاهی، تکنیک کشت ریشه‌های مویین برای تولید و افزایش متابولیت‌های ثانویه دارویی مورد توجه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوشیمی
14. شناسایی ترکیبات موجود در اسانس گیاه یکساله و پنج ساله افسنطین (Artemisia absinthium L.) در مراحل مختلف فنولوِژیکی

منصور غلامی

دوره 31، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 655-662

چکیده
  سن و میزان توسعه گیاهی و مرحله رشد رویشی و زایشی در زمان برداشت گیاهان دارویی از فاکتورهای مؤثر و مهم در تعیین محتوای متابولیت های ثانویه در گیاهان دارویی می باشد. در پژوهش حاضر تنوع اسانس در بخش های هوایی افسنطین (Artemisia absinthium L.) مطالعه شد. مواد گیاهی در سه مرحله فنولوژیکی گیاه پنج ساله (رویشی، آغاز گلدهی، گلدهی کامل) و مرحله رویشی گیاه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی منابع طبیعی
15. پالایش خاک های آلوده به فلز سنگین سرب به‌وسیله گیاهان مرتعی در شرایط گلخانه‌ای

علی طویلی؛ اسفندیار جهانتاب؛ محمد جعفری؛ بابک متشرع زاده؛ نصرت اله ضرغام

دوره 31، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 663-675

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی توانمندی گونه‌های گیاهی مرتعی Stipagrostis plumosa ، Calotropis procera L. و Medicago sativa تحت تیمارهای کمپوست زباله شهری و بیوچار (هر کدام در سه سطح 0، 1 % و 2 % وزنی) در پالایش خاک‌های آلوده به فلز سنگین سرب در شرایط گلخانه‌ای انجام شد. خاک مورد استفاده در تحقیق حاضر، از منطقه آلوده به ترکیبات نفتی پازنان گچساران برداشت شد. طرح به‌صورت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی
16. بررسی اثر همیاری باکتری آزوسپیریلوم برازیلنس (Azospirillum brasilense Sp7 and Sp245) بر شاخص‌های رشد و برخی شاخص‌های بیوشیمیایی دانه رست‌های گندم (Triticum aestivum) در شرایط شوری

حمیدرضا قاسمی؛ اکبر مستاجران

دوره 31، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 676-693

چکیده
  تنش شوری یک عامل محدودکننده‌ی رشدِ گیاهان به‌ویژه گندم به شمار می‌رود. همزیستی گیاهان با میکروگانیسم‌های خاک از راه‌های بهبود اثرات زیان‌بار تنش شوری است. هدف این آزمایش تعیین غلظت و سویه‌ی مناسب باکتری آزوسپیریلوم برازیلنس با چهار رقم گندم نان (سرداری، چمران، شعله و روشن) است. آزمایشی به صورت طرح فاکتوریل بر پایه کاملا تصادفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی
17. مطالعه تغییرات خواص آنتی اکسیدانی و حذف رادیکال های آزاد در دو رقم انگور فخری و شاهانی (Vitis vinifera L.) تحت تیمار اسید سالیسیلیک

فاطمه نظری؛ معصومه ملکی؛ موسی رسولی

دوره 31، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 694-708

چکیده
  انگور (Vitis Vinifera L.) دارای انواع ترکیبات آنتی اکسیدان بسیار مفید برای انسان می باشد. از طرفی اسید سالیسیلیک نیز به عنوان یک شبه هورمون در برخی گیاهان، افزایش دهنده ترکیبات آنتی اکسیدان معرفی گردیده است. در تحقیق حاضر از دو رقم انگور شاهانی و فخری در دو مرحله رشدی غورگی و رسیدگی استفاده شد و از سه غلظت )صفر (شاهد)، 1/0 و 1 میلی مولار) اسید سالیسیلیک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی منابع طبیعی
18. کاربرد شاخص های عددی ریرفکشن و جک نایف در ارزیابی غنای گونهای جنگل های بلوط

گلاره ولدی؛ جواد اسحاقی راد؛ محمد رضا زرگران

دوره 31، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 709-720

چکیده
  به ‌منظور بررسی کاربرد روش‌های عددی ریرفکشن و جک‌نایف درارزیابی غنای گونه‌ای جنگل‌های بلوط بانه استان کردستان، سه منطقه کمتردست‌خورده، تخریب متوسط و تخریب شدید انتخاب شدند. 3 قطعه جنگلی با شرایط فیزیوگرافی مشابه از هر منطقه انتخاب و در هر قطعه، 3 پلات 400 مترمربعی (برروی ترانسکت و در فاصله 100 متری) جهت برداشت اطلاعات فلورستیک پیاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی منابع طبیعی
19. بررسی فلور منطقه فاریاب شهرستان کهنوج استان کرمان

سید محمد علی وکیلی شهربابکی

دوره 31، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 721-735

چکیده
  چکیده در این مطالعه فلور گیاهی منطقه فاریاب واقع در 76کیلومتری شهرستان کهنوج در جنوب استان کرمان بر رسی شد.. منطقه مورد مطالعه یک منطقه کوهستانی با وسعت حدود 16000هکتار،شامل پستی و بلندی های متعدد ار جمله تپه های کو تاه و دشت های کو چک است.میزان متوسط بارندگی سالیانه.180.میلی متر و ارتفاع منطقه.بین حد اقل636متر.وحد اکثر1196متر از سطح دریا(متوسط916.متر) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی منابع طبیعی
20. معرفی فلور، شکل ‌زیستی، پراکنش ‌جغرافیایی و شناسایی وضعیت حفاظتی گیاهان (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی چهارباغ استان گلستان)

رضا یاری؛ غلامعلی حشمتی؛ حامد رفیعی

دوره 31، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 736-750

چکیده
  به‌طور‌کلی 184 گونه گیاهی در منطقه شناسایی که به 37 تیره و 106 جنس گیاهی تعلق دارند. بزرگ‌ترین تیره‌های گیاهی منطقه از لحاظ تعداد گونه عبارتنداز: Poaceae با 33 گونه گیاهی (93/17 درصد)، Asteraceae با 31 گونه گیاهی (84/16 درصد)، Lamiaceae با 22 گونه گیاهی (95/11 درصد) و تیره Fabaceae با 19 گونه گیاهی (32/10 درصد). همچنین نتایج نشان داد از نظر شکل‌زیستی، همی‌کریپتوفیت‌ها ...  بیشتر