1. گونه‌های جدیدی از قارچ‌های سینماتا‌دار برای بیوتای قارچی ایران

یوبرت قوستا؛ رازمیگ عزیزی؛ علیرضا پورصفر

دوره 33، شماره 4 ، زمستان 1399، ، صفحه 998-1009

چکیده
  قارچ‌ها به‌عنوان تجزیه‌کنندگان اصلی اجزا‌ء پیچیده‌ی بقایای گیاهی و حیوانی، در بازچرخه‌ی مواد غذایی در تمام زیست‌بوم‌ها نقش اساسی دارند. آن‌ها همچنین به‌دلیل ایجاد بیماری‌های خسارت‌زا در گیاهان و حیوانات، تشکیل ارتباطات همزیستی با طیف وسیعی از موجودات، استفاده‌ی گسترده در صنایع غذایی، دارویی و زیست‌فن‌‌آوری و نیز تهیه‌ی ...  بیشتر

2. شناسایی گونه¬های تریکودرمای مرتبط با ریشه و فراریشه گردو در استان همدان
دوره 26، شماره 3 ، پاییز 1392، ، صفحه 330-340

چکیده
  گردو از درختان بسیار با ارزشی است که در ایران به طور وسیعی کشت می­گردد و میکروارگانیسم­های متنوع و زیادی شامل عوامل مفید و مضر با آن در ارتباط هستند. تحقیقات صورت گرفته در ارتباط با شناسایی میکروارگانسیم­های مرتبط با درختان گردو در ایران بیشتر به عوامل بیماری­زای گیاهی معطوف شده است. بنابراین، در این بررسی با هدف شناسایی گونه­های ...  بیشتر