1. گونه‌های جدیدی از قارچ‌های سینماتا‌دار برای بیوتای قارچی ایران

یوبرت قوستا؛ رازمیگ عزیزی؛ علیرضا پورصفر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1398

چکیده
  قارچ‌ها به‌عنوان تجزیه‌کنندگان اصلی اجزا‌ء پیچیده‌ی بقایای گیاهی و حیوانی، در بازچرخه‌ی مواد غذایی در تمام زیست‌بوم‌ها نقش اساسی دارند. آن‌ها همچنین به‌دلیل ایجاد بیماری‌های خسارت‌زا در گیاهان و حیوانات، تشکیل ارتباطات همزیستی با طیف وسیعی از موجودات، استفاده‌ی گسترده در صنایع غذایی، دارویی و زیست‌فن‌‌آوری و نیز تهیه‌ی ...  بیشتر

2. شناسایی گونه¬های تریکودرمای مرتبط با ریشه و فراریشه گردو در استان همدان
دوره 26، شماره 3 ، پاییز 1392، ، صفحه 330-340

چکیده
  گردو از درختان بسیار با ارزشی است که در ایران به طور وسیعی کشت می­گردد و میکروارگانیسم­های متنوع و زیادی شامل عوامل مفید و مضر با آن در ارتباط هستند. تحقیقات صورت گرفته در ارتباط با شناسایی میکروارگانسیم­های مرتبط با درختان گردو در ایران بیشتر به عوامل بیماری­زای گیاهی معطوف شده است. بنابراین، در این بررسی با هدف شناسایی گونه­های ...  بیشتر