آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2080
تعداد پذیرش 667
تعداد عدم پذیرش 1115

مقالات منتشر شده
تعداد مقالات 697
تعداد مشاهده مقاله 1789340
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 618544
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 2 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 46 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 143 روز
متوسط زمان داوری 24 روز
متوسط زمان پذیرش 383 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 98 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 406 روز
درصد پذیرش 32 %