آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2115
تعداد پذیرش 680
تعداد عدم پذیرش 1126

مقالات منتشر شده
تعداد مقالات 720
تعداد مشاهده مقاله 1849553
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 643640
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 2 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 46 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 143 روز
متوسط زمان داوری 24 روز
متوسط زمان پذیرش 381 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 98 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 404 روز
درصد پذیرش 32 %