آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1977
تعداد پذیرش 621

مقالات منتشر شده
تعداد مقالات 660
تعداد مشاهده مقاله 1677333
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 2 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 47 روز
متوسط زمان داوری 24 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 377 روز
درصد پذیرش 31 %