مجله پژوهشهای گیاهی (PLANT) - پایگاه‌هایی که نشریه در آن‌ها نمایه شده است