کلیدواژه‌ها = تنوع ژنتیکی
بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های کرچک (Ricinius communis) با استفاده از نشانگر‌های ISSR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1400

سارا شریفی سلطانی؛ غلامعلی رنجبر؛ سیدکمال کاظمی‌تبار؛ علی پاکدین پاریزی؛ حمید نجفی زرینی


نشانگرهای RAPD وسیله‌ای برای مشخص کردن روابط ژنتیکی گیاه چای در ایران

دوره 35، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 42-54

کوروش فلک‌رو؛ شاهین جهانگیرزاده خیاوی؛ مهران غلامی؛ سیاوش پور عزیزیان


بررسی سیتوژنتیکی و مورفولوژیکی در برخی ژنوتیپ های اسپرس زراعی (Onbrychis sativa)

دوره 34، شماره 4، دی 1400، صفحه 984-997

محسن فرشادفر؛ هومن شیروانی؛ زهرا بقایی فر


بررسی تنوع مورفو‌‌‌‌ ژنتیکی توده‌های بومی گونه .Aegilops triuncialis L جمع آوری‌ شده از نیمه شمالی ایران

دوره 34، شماره 3، مهر 1400، صفحه 682-693

هادی شیرزاد؛ جعفر احمدی؛ محمد جعفرآقایی؛ بهزاد سرخی


بررسی تنوع فنوتیپی و ژنوتیپی اکوتیپ‌های مختلف سوروف (Echinochloa crus-galli L.)

دوره 34، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 54-67

لیلما سراوانی؛ عباس بیابانی؛ ابراهیم غلامعلی پور علمداری؛ حسین صبوری؛ زینب اورسجی


ارزیابی تنوع ژنتیکی و تجزیه ارتباط برای صفات آگرومورفولوژیکی فلفل (Capsicum spp.) با استفاده از نشانگرهای ISSR

دوره 34، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 126-138

محسن صالحیان؛ رضا درویش زاده؛ محمود رضازاد


بررسی تنوع ژنتیکی کهور پاکستانی (Prosopis juliflora) در استان خوزستان به روش CDDP

دوره 34، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 182-194

سحر نصیری؛ مهدی یوسفی؛ مریم حائری نسب


بررسی تنوع صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گونه های وحشی نخود با گونه زراعی

دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 1-15

نسرین مفاخری؛ معصومه پوراسماعیل فوشازده؛ سیروس منصوری فر؛ کمال سادات اسیلان


بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های پنیرک (Malva neglecta) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR

دوره 32، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 984-994

عبدالمهدی نوریان؛ هومن شیروانی


عوامل مؤثر در ریزازدیادی بادام‌کوهی (Amygdalus scoparia Spach.)

دوره 31، شماره 3، آذر 1397، صفحه 499-510

سمیه اعزازی؛ حسین میرزایی ندوشن؛ میترا امام؛ سپیده کلاته جاری


بررسی تنوع ژنتیکی و رابطه جغرافیایی میان 18 جمعیت وحشی Agropyron desertorum توسط پروتئین‌های کل

دوره 27، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 243-255

پروین صالحی شانجانی؛ علی اشرف جعفری؛ محسن کلاگری؛ مهدیه محمد اسماعیلی