فیزیولوژی
1. تأثیر فلزات سنگین و ترکیبات مختلف بستر کاشت بر آنزیم‌های پاداکساینده و عملکرد لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L. cv. Sadri)

فاطمه امینی؛ حمیدرضا بلوچی

دوره 30، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 498-511

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر فلزات سنگین بر آنزیم‌های پاداکساینده در لوبیا چیتی رقم صدری تحت ترکیبات مختلف بستر کاشت آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با سه تکرار در گلخانه دانشگاه یاسوج در سال 1392 اجرا گردید. عامل‌ اول شامل چهار نوع فلزات سنگین (شاهد، نیترات کادمیوم، نیترات سرب، نیترات نیکل و سولفات مس با غلظت 50 میلی‌گرم ...  بیشتر

2. اثر بستر کاشت برویژگی‌های فیزیولوژیکی و ریخت‌شناسی نهال‌های ارس (Juniperus excelsa M.Bieb.)

هادی درودی؛ مسلم اکبری نیا؛ ابراهیم خسروجردی؛ محمدرضا قاضی

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 613-621

چکیده
  گونه ارس یکی از گونه‌های بومی و ارزشمند ایران می‌باشد که سطح قابل توجهی از جنگل‌های بخش ایران-تورانی را نیز به خود اختصاص داده‌است. با توجه به مشکلات و هزینه بالای تولید نهال ارس، جهت تولید نهال‌های بیشتر و مطلوبتر، اقدام به انجام آزمایشی جهت بررسی اثر بستر کاشت بر ویژگی‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی نهال‌های یکساله بازکاشتی ...  بیشتر