منابع طبیعی
1. مشخصه‌های رویشی کلن‌های بومی و غیر بومی صنوبر در نهالستان اردبیل

یونس رستمی کیا؛ علیرضا مدیر رحمتی؛ مسعود طبری کوچکسرایی

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 379-392

چکیده
  مشخصه‌های مناسب رویشی و مقاومت به آفات و بیماری‌های نهال‌های صنوبر درخزانه‌های تولید نهال، نقش به سزایی در انتخاب کلن یا گونه مناسب برای توسعه و ترویج آنها دارد. بدین منظور مشخصه‌های رشد ارتفاعی، قطری، درصد زنده‌مانی، درصد یکنواختی و درصد آلودگی به آفت و بیماری 34 کلن صنوبر بومی و غیر ‌بومی در یک دوره رویشی در خزانه آزمایشی واقع ...  بیشتر

منابع طبیعی
2. بهبود جوانه زنی بذر Crataegus pseudoheterophylla Pojark. با کاربرد نیترات پتاسیم، اسید سولفوریک و لایه‌گذاری

فاطمه احمدلو؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ پژمان آزادی؛ آیدین حمیدی

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 254-263

چکیده
  جنس زالزالک (Crataegus L.) متعلق به خانواده Rosaceae می‌باشد و موارد استفاده دارویی و زینتی دارد. جوانه-زنی بذر در گونه‌های جنس زالزالک به دلیل داشتن آندوکارپ استخوانی و خواب جنین به سختی انجام می‌گیرد. تحقیق حاضر به منظور شناخت مؤثرترین روش برای شکستن خواب و جوانه‌زنی بذر زالزالک ایروانیCrataegus Pojark. pseudoheterophylla انجام گرفت. بدین منظور بذرها در ...  بیشتر

3. تأثیر اسموپرایمینگ بر جوانه زنی و شاخص های کیفی فیزیولوژیکی بذر کاج تهران ( Pinus eldarica Medw) تحت تنش خشکی

زینب جوانمرد؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ فاطمه احمدلو

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1393، ، صفحه 395-405

چکیده
  به منظور بررسی اثر اسموپرایمینگ بر جوانه¬زنی بذر Pinus eldarica تحت تنش خشکی، آزمایشی بصورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار و 4 سطح پرایمینگ (0، 24، 48 و 72 ساعت) و 8 سطح تنش خشکی (0، 2-، 4-، 6-، 8-، 10-، 12- و 14- بار) با استفاده از پلی¬اتیلن¬گلایکول 6000 در آزمایشگاه مطالعات بذر دانشگاه تربیت مدرس انجام گرفت. پس از پرایمینگ، بذرها به مدت ...  بیشتر