موضوعات = اکولوژی
اثر خشکی بر جوانه‌زنی بذر استبرق Calotropis procera L.)) و بهبود آستانه تحمل بذر به تنش خشکی

دوره 30، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 37-46

منصور تقوایی؛ حسین صادقی؛ مریم بذرافکن


پهنه‌بندی استان اصفهان از لحاظ تنوع زیستی گیاهان زراعی طی سال‌های 1390-1381

دوره 30، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 155-172

مرتضی گلدانی؛ محمد بنایان؛ محمدرضا نادری


بررسی ساختار، تراکم و اکولوژی فیتوپلانکتون با تاکید بر خصوصیات گونه های غالب در سد مخزنی شهید رجایی (مازندران)

دوره 30، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 184-199

آسیه مخلوق؛ حسن نصراله زاده ساروی؛ محمود رامین؛ مرضیه رضایی


بررسی برخی از خصوصیات رویشی و اکولوژیکی گونه سنجد ( Elaeagnus angustifolia)در استان آذربایجان غربی

دوره 30، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 200-213

سید رستم موسوی میرکلا؛ مژگان منبری؛ جواد اسحاقی


مقایسه میزان ترسیب کربن خاک گونه های مختلف جنگل‌کاری شده در پارک جنگلی مخمل کوه خرم‌آباد- لرستان

دوره 29، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 717-727

بابک پیله ور؛ حمزه جعفری سرابی؛ زهرا میرآزادی


بررسی عوامل اصلی توصیف کننده ساختار توده در جنگلهای بلوط زاگرس

دوره 29، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 766-774

جعفر حسین زاده؛ علی نجفی فر؛ منوچهر طهماسبی


بررسی تنوع گونه‌ای گیاهی و برخی عوامل مؤثر بر آن در منطقه‌ی حفاظت شده‌ی هلالی، استان خراسان رضوی

دوره 29، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 794-804

فاطمه سخنور؛ حمید اجتهادی؛ جمیل واعظی؛ فرشید معماریانی


مدل‌سازی مطلوبیت رویشگاه گونة Agropyron intermedium با روش تحلیل عاملی آشیان بوم‌شناختی (ENFA) (مطالعه موردی: مراتع طالقان میانی)

دوره 29، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 819-832

محبوبه عباسی؛ محمدعلی زارع چاهوکی


پیش بینی تراکم گیاه کندل (Dorema ammoniacum) در مراتع تخریب شده با استفاده از شبکه های عصبی

دوره 29، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 843-854

علیرضا قاسمی آریان؛ پرویز رضوانی مقدم؛ محمد تقی ناصری پور یزدی؛ منصور مصداقی؛ رضا قربانی


مطالعه پراکنش و برخی شاخص‌های اکولوژیکی گونه‌های گیاهی مرتع سیاه بنه، هراز

دوره 29، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 855-866

منصوره کارگر؛ زینب جعفریان؛ رضا تمرتاش؛ سید جلیل علوی


بررسی بوم شناسی فردی گیاه Tanacetum joharchii ، گیاه بومی ایران

دوره 29، شماره 3، آذر 1395، صفحه 462-474

حمید اجتهادی؛ پروانه ابریشم چی؛ مرضیه بهادران؛ فریبا نوعدوست


بررسی ویژگی‌های فیزیکی و فیزیولوژیکی بذر گونه توسکا ییلاقی در شرایط متفاوت اکولوژیکی (مطالعه موردی: طرح جنگلداری گلبند نوشهرـمازندران)

دوره 29، شماره 3، آذر 1395، صفحه 475-483

علیرضا اسلامی؛ بهرام ناصری؛ جعفر خزایی


نقش اندازه روشنه و شدت نور بر فعالیت آنزیم فسفاتاز خاک در راشستان‎ ‎‏(مطالعه موردی قطعه شاهد ‏لنگا-کلادرشت)‏

دوره 29، شماره 3، آذر 1395، صفحه 532-539

سمیرا طاعتی؛ محمد متینی زاده؛ خسرو ثاقب طالبی؛ رامین رحمانی؛ هاشم حبشی


تغییرات قطعات بررسی دائمی توده‌های راش منطقه کلاردشت در یک دوره پنج ساله

دوره 29، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 31-42

پژمان پرهیزکار؛ خسرو ثاقب طالبی


آت‌اکولوژی و فنولوژی گونه بنه (Pistacia atlantica) در رابطه با عوامل ادافیکی و فیزیوگرافی در جنگل‌های کبیرکوه شهرستان دره شهر، استان ایلام

دوره 29، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 80-95

مهدی حیدری؛ سمیه نادری؛ عبدالعلی کرمشاهی؛ آرش مزبانی


مقایسه تنوع زیستی گلسنگ های پوست زی در دو توده جنگلی ممرز-انجیلی و افراشیردار (مطالعه موردی؛ جنگل ماشلک نوشهر)

دوره 28، شماره 5، اسفند 1394، صفحه 992-1008

مجید اسحق نیموری؛ اسداله متاجی؛ مهرو حاجی منیری؛ سید محسن حسینی


ارزیابی اثر دگرآسیبی عصاره آبی اندام هوایی گندم در مراحل مختلف فنولوژی بر جوانه‌زنی بذر و رشد دو گونه علف هرز

دوره 28، شماره 5، اسفند 1394، صفحه 974-985

عماد رحمتی؛ مجید آقا علیخانی؛ فریبا میقانی؛ فاطمه دهقانی


تنوع در ابعاد و تراکم روزنه ژنوتیپ های جو تحت تنش خشکی و شرایط نرمال

دوره 28، شماره 5، اسفند 1394، صفحه 986-994

لیلا روحانی؛ محمد جعفر زمانی؛ رضا فتوت


طبقه‌بندی پوشش گیاهی در ارتباط با برخی عوامل محیطی (مطالعه موردی: مراتع قره باغ استان آذربایجان غربی)

دوره 28، شماره 5، اسفند 1394، صفحه 995-1005

محمدعلی زارع چاهوکی؛ مهدیه مشغولی؛ سمیرا حسین جعفری


تغییر فراوانی قارچ‌های میکوریزی آربوسکولار و ارتباط آن با تنوع زیستی گیاهی در توده‌های مختلف جنگلی (مطالعه موردی؛ سری بینشکی- مازندران)

دوره 28، شماره 5، اسفند 1394، صفحه 1006-1016

حمیدرضا سعیدی؛ مسلم اکبری نیا؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ سید محسن حسینی؛ یونس رضایی دانش


بررسی تأثیر موسیلاژ بذر بر میزان مقاومت به خشکی گیاه شاهی (Lepidium sativum L) در مرحله جوانه‌زنی و رشد اولیه

دوره 28، شماره 5، اسفند 1394، صفحه 1017-1027

حمید سودائی زاده؛ اصغر مصلح آرانی؛ مهدیه تجملیان


اثر تنش خشکی د بر ویژگی های خواب بذر Hordeum spontaneum L

دوره 28، شماره 5، اسفند 1394، صفحه 1028-1042

شکیبا شاهمرادی؛ محمد رضا چایی چی؛ جواد مظفری؛ داریوش مظاهری؛ فرزاد شریف زاده


آیا گونه های ماندابی استپ های البرز به عنوان شاخص های بوم شناختی قابل استفاده اند؟ آزمون یک فرضیه و ترسیم نیمرخ بوم شناختی گونه ها

دوره 28، شماره 3، آذر 1394، صفحه 583-595

اصغر کامرانی؛ علیرضا نقی نژاد


ارتباط فنولوژی، محتوای ترکیبات فنلی و خاصیت آللوپاتی در گیاه درمنه خراسانی ( . Krasch khorassanica Artemisia ) و تاثیر آن بر رشد و فیزیولوژی گیاهچه بروموس کپه داغی (. Drobov Bromus kopetdaghensis)

دوره 28، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 243-256

آسیه بهداد؛ پروانه ابریشم چی؛ محمد جنگجو