کلیدواژه‌ها = تنش خشکی
مطالعه تاثیرتنش خشکی القا شده با پلی‌اتیلن گلیکول بر فعالیت آنتی‌اکسیدانی درگیاه چاودارSereale cereal L.)) تیمار شده با24 اپی‌براسنیواستروئید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

سپیده حاتمی؛ سید یحیی صالحی لیسار؛ فاطمه رحمانی؛ لطیفه پوراکبر؛ بطول صمدانی


اثر تنش خشکی بر کارایی مصرف آب انگور (.Vitis vinifera L) رقم بیدانه قرمز در تیمار های مختلف کودی

دوره 35، شماره 4، آبان 1401، صفحه 836-847

آسیه صفری؛ اکرم فاطمی؛ محسن سعیدی؛ زهرا کلاه چی


بررسی خواص ضدجهش زایی عصاره‌های آبی -الکلی گلبرگ های گلرنگ با استفاده از آزمون ایمز

دوره 35، شماره 2، تیر 1401، صفحه 293-307

علی خیری؛ هانیه محجل شجا؛ منصور سراجوقی


بررسی اثر تنش خشکی و نیتریک اکساید بر شاخص‌های رشد و فعالیت آنزیمی گیاه مرزه ( Satureja hortensis)

دوره 35، شماره 2، تیر 1401، صفحه 326-341

الهام دانائی؛ وحید عبدوسی


اثر تنش خشکی بر فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان و میزان آرتمیزینین گیاه درمنه دشتی ( Artemisia sieberi)

دوره 35، شماره 2، تیر 1401، صفحه 389-402

ندا عباسی؛ اصغر میرزائی اصل؛ لیلا خدائی


تاثیر نانوذره دی‌اکسید منیزیم بر صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی بومادران Achillea millefolium L

دوره 34، شماره 4، دی 1400، صفحه 832-842

پیام معاونی؛ سید ابراهیم اجاق


تاثیر پوترسین در افزایش تحمل گندم به تنش خشکی بر برخی شاخص های بیوشیمیایی در گندم

دوره 34، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 464-478

میلاد خیری سیس؛ سدابه جهانبخش گده کهریز؛ سیده یلدا رئیسی ساداتی،


اثرات کمی و کیفی تنش خشکی بر ترکیبات شیمیایی اسانس زوفا (Hyssopus officinalis L)

دوره 33، شماره 2، تیر 1399، صفحه 349-356

فاطمه خوش اقبال قرابایی؛ عبدالله قاسمی پیربلوطی؛ شکوفه انتشاری؛ سید جواد داورپناه


اثر نیتریک اکساید بر کاهش تنش اکسیداتیو ناشی از تنش خشکی در گیاه گلرنگCarthamus) tinctorius L.)

دوره 32، شماره 3، مهر 1398، صفحه 535-545

مریم چاوشی؛ فرزانه نجفی؛ اعظم سلیمی؛ عبدالحمید انگجی


اثر تنش خشکی روی برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی، عملکرد و اجزای آن در چهار رقم کدوی تخمه کاغذی ( Cucurbita pepo L.)

دوره 32، شماره 2، تیر 1398، صفحه 363-378

محمد زینالی؛ بهرام ملکی زنجانی؛ پرویز مرادی؛ فرید شکاری


مقایسه تاثیر تنش خشکی و سالیسیلیک اسید بر روی جمعیت های مختلف زعفران مزروعی(.Crocus Sativus L)

دوره 31، شماره 3، آذر 1397، صفحه 483-498

فاطمه اصل زعیم؛ وحید نیکنام؛ حسن ابراهیم زاده؛ گل اندام شریفی


اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر شاخص‌های فلورسانس کلروفیل دو رقم لوبیا

دوره 31، شماره 3، آذر 1397، صفحه 511-525

منصور افشار محمدیان؛ مطهره امیدی پور؛ فاطمه جمال امیدی


تأثیر عصاره ورمی کمپوست بر برخی خصوصیات جوانه زنی نخود (Cicer arietinum L.) تحت تنش خشکی

دوره 29، شماره 3، آذر 1395، صفحه 506-521

سعیدرضا حسین زاده؛ حمزه امیری؛ احمد اسماعیلی


بررسی اثر کود آزومایت بر رشد و برخی ویژگی های فیزیولوژیکی دو رقم گوجه فرنگی(Lycopersicun esculentum) تحت تنش خشکی

دوره 29، شماره 3، آذر 1395، صفحه 628-643

حمید نورانی ازاد؛ ابوالقاسم حسن پور؛ غلامرضا بخشی خانیکی؛ محمدعلی ابراهیمی


بررسی تحمل تنش خشکی ژنوتیپ‌های جو در مرحله جوانه‌زنی با استفاده از پلی‌اتیلن گلایکول

دوره 29، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 395-406

رامبد عبیری؛ علی رضا زبرجدی؛ مختار قبادی؛ امیر کیوان کفاشی


بررسی تأثیر موسیلاژ بذر بر میزان مقاومت به خشکی گیاه شاهی (Lepidium sativum L) در مرحله جوانه‌زنی و رشد اولیه

دوره 28، شماره 5، اسفند 1394، صفحه 1017-1027

حمید سودائی زاده؛ اصغر مصلح آرانی؛ مهدیه تجملیان


تاثیر بتا آمینوبوتیریک اسید بر روی محتوای آب نسبی، تنظیم اسمزی و فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدان در گیاه کلزا (Brassica napus L.) تحت تنش خشکی

دوره 28، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 844-860

ندا محمدی؛ امین باقی زاده؛ پیمان رجایی


اثر جیبرلیک اسید برسرعت واکنش هیل، رنگیزه های فتوسنتزی و ترکیبات فنلی در گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) تحت شرایط تنش خشکی

دوره 27، شماره 5، اسفند 1393، صفحه 893-903

حسین عباسپور؛ حلیمه رضایی


مقایسه اثر تنش کم آبی بر تغییرات میزان پرولین و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در سه رقم زیتون (Olea europaea L.)

دوره 27، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 156-167

زهره امینی؛ نوراله معلمی؛ صفورا سعادتی


اثر محلول پاشی آترازین بر عوامل روزنه ای و غیر روزنه ای کنترل کننده فتوسنتز در گلرنگ تحت شرایط تنش خشکی

دوره 27، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 168-179

حمید باقری؛ بابک عندلیبی؛ محمدرضا عظیمی مقدم