بیوشیمی
1. بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی درعصاره ی پوست پسته (Pistacia vera L)

شیما آزاده دل؛ پریچهر حناچی؛ عذرا صبورا

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 722-731

چکیده
  چکیدهگیاهان دارای گستره ای از ترکیبات فنولی از مولکول های ساده مانند اسیدهای فنولی تا مولکول هایی با درجه پلی مریزاسیون بالاتری مانند تانن ها هستند. فنول ها و پلی فنول های بافت های گیاهی بر سلامت و بهبود زندگی انسان اثر می گذارند برای مثال ترکیبات فنولی موجود در مغز و پوست پسته که اثر آنتی اکسیدانی، ضدالتهابی و ضد میکروبی آنها شناخته ...  بیشتر