کلیدواژه‌ها = ریزازدیادی
ریزازدیادی گیاه Haworthia attenuatae با استفاده از کینتین و بنزیل‌آمینوپورین به همراه نفتالین‌استیک‌اسید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

نفیسه نجاریان کرمانی؛ مهدیه پارسائیان؛ زیبا قسیمی حق


بررسی ریزازدیادی گیاه دارویی خوراکی چوچاق Eryngium caucasicum Trauv.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1401

فاطمه محمودی کردی؛ مصطفی عبادی؛ زهرا گرامی کشل


ریز ازدیادی گیاه دارویی آب بشقابی L.) (Centella asiatica

دوره 32، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 194-204

سعیده قدیری سردرود؛ سارا سعادتمند؛ محمد حسن عصاره؛ طاهر نژادستاری


تعیین شرایط بهینه برای ریزازدیادی گیاه زالزالک(Cratagus aronia) در شرایط کشت درون شیشه‌ای

دوره 32، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 205-217

مژده متقی؛ رویا رضوی زاده؛ آرش مختاری؛ محمود اطرشی


بررسی اثر آهن، نوع محیط کشت و ترکیب هورمونی محیط کشت بر باززایی دو گونه رز Rosa canina و Rosa beggeriana در شرایط این ویترو

دوره 32، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 218-230

مریم مرادیان؛ عبدالرضا باقری؛ سیدحسن مرعشی؛ سید حسین نعمتی؛ احمد شریفی


عوامل مؤثر در ریزازدیادی بادام‌کوهی (Amygdalus scoparia Spach.)

دوره 31، شماره 3، آذر 1397، صفحه 499-510

سمیه اعزازی؛ حسین میرزایی ندوشن؛ میترا امام؛ سپیده کلاته جاری


بهبود محیط کشت و تنظیم‌کننده‌های رشدی در ریزازدیادی پایه رویشی پسته قزوینی

دوره 31، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 383-395

قاسمعلی گروسی؛ سارا ملکی؛ اسمعیل نظامی


تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر رشد درون شیشه ای فندق و تولید تاکسول در کالوس

دوره 30، شماره 3، آذر 1396، صفحه 541-559

رقیه حضرتی؛ ناصر زارع؛ سارا دژستان؛ پریسا شیخ زاده مصدق؛ منوچهر فرجامی نژاد


سازگاری گیاهچه‌های حاصل ازکشت بافت گونه بومی و در معرض خطر قره‌قات (Ribes khorasanicum Saghafi & Assadi) در بسترهای مختلف

دوره 30، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 346-356

هادی درودی؛ عباس صفرنژاد؛ مسلم اکبری نیا؛ سید محسن حسینی؛ محمد حاجیان شهری


تأثیر محیط کشت و هورمون بر تکثیر پایه های رویشی GF677در کشت درون شیشه ای

دوره 29، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-14

احمد رضا بلندی؛ حسن حمیدی؛ علی اصغر رضا قلی


اثر غلظت‌های مختلف نفتالن‌استیک‌اسید و کینتین بر روی ریزازدیادی گیاه زینتی لیسیانتوس (Eustoma grandiflorum)

دوره 28، شماره 5، اسفند 1394، صفحه 1088-1096

بهزاد کاویانی؛ سارا غفاری ایسی زاد


بررسی اثر محیط‌های کشت پایه و تیمارهای هورمونی مختلف بر ریزازدیادی گل محمدی (Rosa damascene Mill.)

دوره 27، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 121-129


ریز¬ازدیادی گیاه دارویی سرخارگل (L. Echinacea purpurea) با استفاده از قطعات کوتیلدون و هیپوکوتیل

دوره 26، شماره 3، آذر 1392، صفحه 311-319