نویسنده = محمد حسین میرجلیلی
بهینه کردن انتقال ژن نایسین به واسطه‌ی اگروباکتریوم در گیاه هویج

دوره 35، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 13-21

معصومه فلاح زیارانی؛ مسعود توحیدفر؛ محمد حسین میرجلیلی


بررسی تنوع شیمیایی اسانس اندام‌های مختلف گیاه مریم‌گلی سهندی (Salvia sahendica Boiss. & Buhse)

دوره 29، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 908-918

احد هدایتی؛ محمد حسین میرجلیلی؛ جواد هادیان