تغییرات میزان روی در خاک با استفاده از طیف نگاری گیاهان محدوده معدن روی گوجر در شمال استان کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم، تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی

2 1گروه اکولوژی، پژوهشکده علوم محیطی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته،

3 دانشگاه تحصیلات تکمیلی و صنعتی کرمان (هایتک)

چکیده

استفاده از داده‌های طیف‌نگاری یکی از راههای بررسی خصوصیات و ویژگی‌های گیاهان است. قرار گرفتن گیاهان در معرض فلزات سنگین گیاهان را وادار به واکنش استرس زا می‌کند. این موارد می‌توانند در طیف بازتابی گیاه و پاسخ طیفی آن مؤثر باشند. به منظور بررسی طیف نگاری گیاهان در مناطق آلوده به فلز سنگین و گیاهان غیر آلوده از گیاهان Ficus carica، Punica granatum ، Cupressus arizonica و Eucalyptus camaldulensis در معدن سرب و روی گوجر در استان کرمان برای انجام طیف‌نگاری به‌عنوان گیاهان تحت تاثیر آلودگی استفاده شد. همچنین 4 گیاه نیز از محدوده اطراف شهر ماهان و شهر کرمان به‌عنوان گیاه سالم (نمونه شاهد) انتخاب شدند. نتایج حاصل از طیف نگاری گیاهان محدوده معدن گوجر در سیمای طیفی خود تفاوت‌هایی با نمونه‌های گیاهی سالم نشان دادند.توانایی بیش‌انباشتگری گیاهان در جذب فلزات سنگین به طور نمونه در گیاه Brassica napus (کلزا)، Cannabis sativa (شاهدانه) و Lepidium sativum (شاهی) جهت بررسی تغییر سیمای طیفی ناشی از تجمع فلزات سنگین انجام شد. در هر سه گیاه مورد آزمایش طیف جذبی گیاهان مورد آزمایش و شاهد از نظر افزایش میزان شیب و طیف عارضه جذبی اختلاف نشان داد. بررسی‌های طیفی بر روی گیاهان به ویژه نمونه‌های شاهی، شاهدانه و کلزا نشان داد که این گیاهان در شناسایی مناطقی که تحت آلودگی فلزات سنگین قرار داشته کاربرد مناسبی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Soil Zinc Content Changes Using Spectroscopy of Plants in Gojer mine in North Kerman Province

نویسندگان [English]

 • hassan salari 1
 • mehdi honarmand 2
 • Hossein Mozafari 3
 • mahdieh hosseinjanizadeh 2

1 kgut.ac.ir

2 1Department of Ecology, Institute of Science and High Technology and Environmental Sciences, Graduate University of Advanced Technology, Kerman, Iran

3 Institute of Science and High Technology and Environmental Sciences, Graduate University of Advanced Technology, Kerman, Iran

چکیده [English]

Data spectroscopy using is one way to study the properties and properties of plants. Plants that exposure to heavy metals induces a stressful reaction that can affect the reflectance spectrum of the plant and its spectral response. Eucalyptus camaldulensis ,Ficus carica، Punica granatum and Cupressus arizonica were used to investigate the spectroscopy as heavy metal-contaminated plants and non-contaminated at Gojar Mine in Kerman province. Also some plants from the around Mahan and Kerman were selected as control samples. The results of the spectroscopy of the Gojer mine plants showed differences in their spectral images with control plant samples. The accumulationability of plants Brassica napus, Cannabis sativa,Lepidiums ativumto absorb heavy metals carried out to investigate the spectral change caused via heavy metal accumulation.The absorption spectra of the tested and control plants were significantly different in all three plants. Spectral studies on Brassica napus, Cannabis sativa, Lepidiums ativum showed that these plants are useful in identifying areas that are heavily metal contaminated.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Eucalyptus camaldulensis
 • Ficus carica
 • Gojer zinc mine
 • Kerman Provience
 • Punica granatum Plant Spectroscopy
دوره 35، شماره 2
تیر 1401
صفحه 358-373
 • تاریخ دریافت: 27 اسفند 1398
 • تاریخ بازنگری: 06 دی 1399
 • تاریخ پذیرش: 25 دی 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 17 اسفند 1399