نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 رییس موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

3 موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

4 کارشناس محقق

چکیده

منطقه میش‌داغ با مساحتی معادل 34 هزار هکتار در 15 کیلومتری شهرستان بستان، منطقه ام‌ادبس و دشت آزادگان و ناحیه صحارا سندی قرار دارد. مطالعه غنای گونه‏ای به درک صحیحِ کارکرد اکوسیستم، حفظ و حراست ذخایر ژنی، بررسی و کنترل تغییرات محیطی و موفقیت یا عدم موفقیت برنامه‏های مدیریت منابع طبیعی کمک می‏کند. برای مطالعه غنا، تنوع و میزان تولید در منطقه محصور شده (با مساحت معادل 113 هکتار) با توجه به یکنواختی پوشش آن داده‌های مربوط به درصد پوشش، تراکم و تولید از تعداد 60 پلات به روش تصادفی سیستماتیک جمع‌آوری شد. در این تحقیق تعداد 139 گونه متعلق به 35 تیره شناسایی شد. تیره‌های مینا (Asteraceae) و اسفناجیان (Chenopodiaceae) هر کدام با 20 گونه بیشترین تعداد را در منطقه داشتند و پس از آنها تیره‌های و گندمیان (Poaceae) با 16 گونه و باقلاییان(Fabaceae) و شب‌بو (Brassicaceae) به ترتیب با 10 و 9 گونه تیره‌های غالب منطقه بودند. نتایج نشان داد درصورت قرق منطقه، قابلیت تولید قریب به 755 کیلوگرم درهکتار خواهد بود. در منطقه محصور شده مقدار عددی شاخص تنوع شانون و سیمپسون به ترتیب 87/2 و 92/0 بود. حصول اعداد تنوع نسبتا خوب بیانگر استعداد و ذخیره ژنی (بذر متنوع) در منطقه و بویژه یکنواختی توزیع گونه‌ها است. این گونه‌های گیاهی اکثرا یکساله و کم‌زی هستند بنابراین بسیاری از گونه‌های گیاهی از اواخر بهار در رکود و یا حذف کامل خواهند بود. بنابراین غنای گونه‌ای در این منطقه وابسته به زمان بوده و از اواخر بهار تا پاییز به حداقل مقدار عددی خود خواهد رسید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Species richness and flora of Mishdagh protected area in Khuzestan province

نویسندگان [English]

  • Mehri Dinarvand 1
  • Adel Jalili 2
  • Parvaneh Ashouri 3
  • mohamad hassanzadeh 4

1 Member of science

2 Head of Institut

3 Member of science

4 Researcher

چکیده [English]

Abstract

The Mishdagh protected area, with an area of ca. 34000 ha. is located in 15 km of Bostan city, Om-Al Dobase and Dashte Azadegan area. The area belongs to the Saharo - Sindian region. Study of richness will help to accurate understanding of ecosystem function, conservation of gen sources, controle of environment change and success or un success of management programes. The data of species coverage, density and biomass were obtained from 60 plots in fencing area, by using systematic - random sampling method too. In this research, 139 species belong to 35 families were determined. Most of the species belonged to Asteraceae Chenopodiaceae each with 20, and then Poaceae with 16 and Fabaceae and Brassicaceae with 10 and 9 species respectively. The results showed if the area is reserved, production capacity woulde be about 755 kg/ha. For this area numerical value of Shannon and Simpson indices respectively were 2.87 and 0.92. This is because of gen resources and species evenness. Most of species are therophytes so, they will growth stagnation or elimination in end of spring. So, species richness in this area belonged to time and from spring to autom it will reach to minimum value.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rangeland ecosystems
  • Menhininc richness index
  • Simpson index
  • Shannon index
  • Biomass