نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی،دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 گروه زیست شناسی دانشگاه لرستان

چکیده

در این مطالعه ترکیبات تشکیل دهنده اسانس، قدرت آنتی اکسیدانی و میزان فنل و فلاونوئید عصاره متانولی برگ، ساقه و میوه Postia puberula در مرحله بعد از گل‌دهی مورد بررسی قرار گرفت. شناسایی ترکیب‌های تشکیل دهنده اسانس با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگراف متصل به طیف سنج جرمی صورت گرفت، بررسی اثرات آنتی اکسیدانی با دو روش 2و2 دی فنیل 1-پیکریل هیدرازیل و بتاکاروتن- لینولئیک اسید صورت گرفت. جهت بررسی ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی از شاهدهای گالیک اسید و کوئرسیتین استفاده شد، نتایج نشان داد که کادینول (30/13%)، هگزیل بنزوآت (01/12%) و کاریوفیلن اکساید (96/11) فراوان ترین ترکیبات موجود در اسانس برگ می‌باشند و سیس3- هگزیل بنزوآت (07/7%)، دلتا کادینول (71/5%) و هگزادکانوئیک اسید (75/5%) ترکیبات شاخص موجود در اسانس ساقه و نوسیفرول (98/8%)، بنزیل بنزوآت (39/7%) و هگزیل بنزوآت (55/6%) مهم ترین ترکیبات موجود در اسانس میوه می‌باشند. در هر دو روش DPPH و بتاکاروتن- لینولئیک اسید؛ برگ قدرت آنتی اکسیدانی بالاتری در مقایسه با دیگر اندام‌ها داشت. همچنین نتایج نشان داد که برگ میزان فنل و فلاونوئید بیشتری در مقایسه با سایر اندام‌ها دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Composition of essential oil, antioxidant activity and pheniol and flavonoied content of different part of Postia puberula at post flowering stage

نویسنده [English]

  • parvaaneh Hemmati Hassan Gavyar 1

1 Departement of Biology, Factually of science, Lorestan University, Khoram- Abad, Iran.

چکیده [English]

In this study, the essential oil composition, flavonoid and phenolic contents, and antioxidant activities of metanolic extract of stems, leaves and fruits in Postia puberula at post flowering stage were determinated. Essential oils were analyzed by using GC and GC/MS, The antioxidant activity were measured by 2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl and β-carotene/linoleic acid assay, also phenol and flavonoid content were measured by gallic acid and quercetin as standard compound. Result showed that cadinol (13.30%), hexenyl benzoate (12.06%) and caryophyllene oxide (11.96%) were the main compuned found in the leaves while; the stems were rich of cis-3-hexenyl benzoate (7.07), hexadecanic acid (5.75%) and δ-cadinol(5.71), also the major compouned of fruits were nuciferol (8.98%), benzyl benzoate (7.39%) and hexenyl benzoate (6.55%). In both DPPH and β-carotene/linoleic acid tests the leaves have stronger antioxidant activity compare with other organes, also, the results demonstrated that the leaves have more flavonoid and phenolic contents than the others

کلیدواژه‌ها [English]

  • DPPH
  • β-carotene/linoleic acid
  • Cadinol
  • Caryophyllene oxide