کشاورزی
1. تأثیر قارچ‎های میکوریز بر مقاومت گیاه گوجه‎فرنگی در برابر قارچ Alternaria solani

سید مسلم موسویان؛ عیدی بازگیر؛ فاطمه دریکوند

دوره 31، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 415-426

چکیده
  بیماری لکه موجی با عامل Alternaria solani یکی از بیماری‌های مهم و رایج خسارت زا در اکثر گیاهان خانواده سولاناسه می‌باشد. در حال حاضر عملی‌ترین راه کنترل این بیماری استفاده از قارچ‌کش‌ها می‌باشد. با توجه به اهمیت بیماری لکه موجی و مصرف بیش از حد سموم شیمیایی، این پژوهش به‌منظور بررسی کارایی ترکیبات غیر سمی (عوامل میکوریزا) در کنترل این ...  بیشتر

کشاورزی
2. مقایسه استخراج به کمک ریزموج و استخراج سنتی از گزنه و ارزیابی فعالیت آنتی‌اکسیدانی آن به روش HPLC-DPPH

غلامرضا مطلب؛ محمدرضا لهراسبی دشتکی؛ مسعود نجاتی یزدی نژاد

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 401-420

چکیده
  چکیدهدر چند سال گذشته استخراج به کمک ریزموج (MAE) بطور قابل توجهی افزایش یافته است چنانکه مزایای اصلی آن (کاهش زمان استخراج و حجم حلال) بیشتر از روشهای استخراج سنتی می‌باشد. اهداف: در این تحقیق، تاثیرات دو نوع روش استخراج شامل استخراج به کمک ریزموج (MAE) و سنتی روی فعالیت آنتی-اکسیدانی گزنه مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش‌ها: عصاره-های ...  بیشتر