کلیدواژه‌ها = روی
بررسی بیان ژن RBOH و پاسخ های فیزیولوژیک گیاه هندوانه وحشی (Citrullus colocynthis) در شرایط تنش نیکل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1400

آرزوسادات خافی؛ علیرضا ایران بخش؛ اکبر صفی پور افشار؛ رمضانعلی خاوری نژاد


بررسی نقش مثبت همزیستی اکتومیکوریزی در تخفیف اثرات سمیت ناشی از فلز سنگین روی در گیاه پسته رقم بادامی (Pistacia vera L.)

دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 46-56

فرشته محمدحسنی جور؛ علی احمدی مقدم؛ زهرا اسرار؛ سید ضیا محمدی


بررسی برهم‌کنش کادمیوم و روی در گیاه .Matthiola flavida Boiss

دوره 29، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 210-220

احمد مهتدی؛ سعیده هوشیاری