کلیدواژه‌ها = "؛ ترکیبات فنلی"
اثر ملاتونین بر شاخص های رشد و ترکیبات فنلی تحت تنش شوری کشت در شیشه در گیاه یونجه (Medicago sativa L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

شبنم جلیلی؛ علی اکبر احسانپور؛ سید مرتضی جوادی راد