مقاله پژوهشی
1. ارتباط عوامل توپوگرافی و تنوع گیاهان در جنگل‌های شرق دودانگه ساری، استان مازندران

زهره آتشگاهی؛ حمید اجتهادی؛ حبیب زارع

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 1-11

چکیده
  تنوع گونه‌ای گیاهان در یک اجتماع در پاسخ به عوامل توپوگرافی تغییر می‌کند. هدف از این مطالعه بررسی اثر عوامل توپوگرافی مانند ارتفاع از سطح دریا، جهت دامنه و درجه شیب روی تنوع گونه‌ای گیاهان در منطقه جنگلی دودانگه واقع در جنوب شهرستان ساری بود. با نمونه‌برداری از پوشش گیاهی منطقه توسط کوادرات‌های 400 مترمربعی، 237 گونه گیاهی شناسایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. اثر تیمارهای مختلف بر شکستن خواب و تحریک جوانه زنی بذر آویشن خراسانی (Thymus transcaucasicus Ronn.) و آویشن شیرازی (Zataria moltiflora Boiss. )

علی محمد اسعدی؛ غلامعلی حشمتی

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 12-22

چکیده
  چکیدهبا توجه به اهمیت گیاهان دارویی در درمان بیماریها و همچنین محدود بودن رویشگاه های طبیعی، کمی زادآوری و قطع بی رویه، برنامه ریزی جهت کشت و اهلی کردن آنها بسیار ضروری به نظر می رسد. این تحقیق با هدف شناسایی و تعیین مناسب ترین تیمار برای شکستن خواب و جوانه زنی بذر گیاهان دارویی آویشن خراسانی و شیرازی مورد بررسی قرار گرفت. بذر این گونه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی
3. بررسی تاثیر سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی و شاخص های رشد چهار رقم بادام زمینی

منصور افشار محمدیان؛ ساره ابراهیمی نوکنده؛ بنت الهدی دمسی؛ معصومه جمال امیدی

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 23-33

چکیده
  شوری خاک در تمام دنیا رو به گسترش بوده و یکی از مهم ترین چالش ها برای کشاورزی در جهان محسوب می شود. تحقیقات نشان داده است که شوری خاک و آب آبیاری، باعث کاهش جوانه زنی بذر شده و رشد گیاهان را محدود می سازد. بادام زمینی، گیاهی است متعلق به خانواده فاباسه و از بقولات یکساله می باشد که به دلیل کیفیت بالای روغن و پروتئین دانه، در 109 کشور جهان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره اتانولی سیر(Allium Sativum) برروی سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به آنتی بیوتیکهای مختلف

محمد بکائیان؛ راضیه فرازمند؛ سمانه کی قبادی؛ سعیده سعیدی

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 34-41

چکیده
  مقاومت آنتی بیوتیکی زمینه را برای جایگزین نمودن روش های درمانی گیاهی دارای عوارض جانبی کمتر نسبت به داروهای رایج فراهم نموده است. این مطالعه نیز به منظور بررسی اثر ضد باکتریال عصاره اتانولی سیر علیه سویه های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به آنتی بیوتیک انجام شد .عصاره گیری سیر با استفاده از دستگاه تقطیر در خلاء( روتاری) انجام ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. اثر تیتانیوم بر رشد و تولید رنگیزه های فتوسنتزی جلبک تک سلولی Dunaliella salina

سهیلا بهشتی فر؛ منصور شریعتی

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 42-52

چکیده
  تیتانیوم عناصر ضروری نمی¬باشد ولی گزارش¬شده است که می¬تواند منجر به بهبود متابولیسم زیستی در گیاهان شود. دراین تحقیق اثر تیتانیوم بر روند رشد و رنگیزه¬ها ، میزان فتوسنتز و تنفس جلبک دونالیه¬لا در یک دوره رشد مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور غلظت¬های 100، 150و 200 میکرومولار تیتانیوم در سه تکرار و شاهد بر گونهD. salina اعمال و سپس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوسیستماتیک
6. رابطه بین پوشش گیاهی و عوامل محیطی در رویشگاه سفیدمازو (Quercus petraea L. subsp. iberica (Stev.) Krassiln)، مطالعه موردی: جنگل‌های اسالم گیلان

حسن پوربابائی؛ مهدی حیدری؛ مکرم نقی لو؛ مرضیه بیگم فقیر

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 53-62

چکیده
  این مطالعه به‌منظور بررسی رابطه بین پوشش گیاهی و عوامل محیطی در سری 8 لومیر جنگل‌های اسالم گیلان و در رویشگاه سفید مازو انجام شد. داده‌های صحرایی به کمک 30 قطعه نمونه به ابعاد 50×50 متر به طور انتخابی برداشت شد. سپس در داخل هر یک از قطعات نمونه تمامی درختان دارای قطر برابر سینه بیش از 10 سانتی‌متر به تفکیک گونه، مورد اندازه‌گیری قرار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. بررسی تکوین مریستم زایشی و تشکیل گل و سنجش میزان محتوای کربوهیدرات و فعالیت آنزیمی گیاه عناب Zizyphus jujuba Mill.

سایه جعفری؛ فریبا شریف نیا؛ مریم پیوندی؛ فاطمه نیکنام

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 72-78

چکیده
  به منظور بررسی تشریحی و تکوینی مریستم زایشی گونه¬ی Ziziphus jujuba ازمریستم زایشی وغنچه‌ها در مراحل مختلف برداشت شدو در FAA تثبیت وپس ازقرار دادن در پارافین، برش‌هایی به ضخامت 10-7 میکرون تهیه شد. رنگ‌آمیزی نمونه با هماتوکسیلین – ائوزین انجام شد. نتایج نشان داد که از تکوین مریستم زایشی اجزاء مختلف گل تکوین میابد.در نتیجه فعالیت مریستم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. تاثیر فاکتورهای خاک روی تنوع زیستی گیاهی گروه گونه های اکولوژیک در جنگل حفاظت شده خراسان شمالی

جواد جعفری؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ سید محسن حسینی؛ یحیی کوچ

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 79-90

چکیده
  به­منظور بررسی تأثیر فاکتور­های خاک روی تنوع زیستی گیاهی و گروه­های اکولوژیک گیاهی، 220 هکتار از جنگل­های جوزک-درکش خراسان شمالی مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا 55 قطعه نمونه 20 ×20 متر برای برآورد پوشش گیاهی انتخاب شد. سپس 18 نمونه از لایه معدنی خاک (عمق­های 10-0 ،20-10 و 30-20 سانتی­متر) برداشت شد و اسیدیته، هدایت الکتریکی، ماده آلی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
9. تأثیر کاربرد برگی سلنیم بر رشد، فعالیت سیستم آنتی اکسیداتیو و غلظت سلنیم دانه در دو رقم از گندم

قادر حبیبی

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 91-102

چکیده
  در این تحقیق، تأثیر کاربرد برگی غلظت های مختلف سلنات سدیم (5/1، 10 و 100 میلی گرم بر لیتر) بر روی برخی از ویژگیهای فیزیولوژیکی گندم (Triticum aestivum L.) بهاره مورد مطالعه قرار گرفت. کاربرد سلنیم باعث افزایش وزن خشک اندام هوایی رقم های زاگرس و چمران شد. بیشترین مقدار انباشت سلنیم در دانه های گندم (mg kg-1 DW 01/1 در زاگرس و 465/0 در چمران) مربوط به تیمار mg Se ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
10. مقایسه مشخصه های کمی و کیفی در توده های جنگلی طبیعی مدیریت شده و مدیریت نشده سری 7 شن رود سیاهکل

ایرج حسن زاد ناورودی؛ سمیه حسن نژاد سادات محله

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 103-115

چکیده
  در این تحقیق، وضعیت مشخصه¬ های کمی و کیفی در توده ¬های جنگلی طبیعی مدیریت شده و مدیریت نشده سری 7 شن رود سیاهکل، بررسی شد. برای انجام این بررسی، پارسل 2 سری به عنوان مدیریت نشده و پارسل های 3 و 4 آن به عنوان پارسل های مدیریت شده، انتخاب شدند. آماربرداری به روش سیستماتیک با نقطه شروع تصادفی، به ابعاد شبکه 200×100 متر و قطعات نمونه 10 آری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
11. بررسی ویژگی‏ های ریخت‏ شناسی و تشریحی گل نر، مراحل تکوین بساک و دانه‏ ی گرده در پسته‏ ی خوراکی (Pistacia vera L.)

نجمه حسینی؛ الهه زمانی بهرام آبادی؛ فرخنده رضانژاد

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 116-125

چکیده
  چکیده: پسته‏ی خوراکی (Pistacia vera L.) از گونه‏های مهم سرده‏ی Pistacia L. و تیره‏ی Anacardiaceae است. به هدف توسعه‏ی دانش در مورد این گونه‏ی ارزشمند، ویژگی‏های ریخت‏شناسی و تشریحی گل نر، مراحل تکوین بساک و دانه‏ی گرده‏ی آن با روش‌های سلول‏بافت‌شناسی مانند تهیه‏ی برش و مشاهده با میکروسکوپ‏های نوری و الکترونی بررسی شد. نتایج نشان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
12. مقایسه اثر تنش خشکی بر تنظیم اسمزی، پراکسیداز، پلی‌فنل‌اکسیداز و پیگمانها در نمونه‌های بذری مختلف بابونه کاذب و بابونه زرد Anthemis tinctoria و Tripleurospermum servanes بانک ژن منابع طبیعی ایران

پروین صالحی شانجانی؛ معصومه ایزدپناه؛ لیلا فلاح؛ معصومه رمضانی یگانه؛ لیلا رسول زاده؛ آزاده کاوندی؛ فاطمه سردابی؛ محمدرضا پهلوانی؛ محمود امیرخانی؛ سید اسماعیل سیدیان

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 126-139

چکیده
  تنش خشکی یکی از مهمترین عوامل محدودکننده حیات و رشد گیاهان در نواحی مختلف ایران است. وجود اطلاعات تفصیلی از پاسخهای گیاهان بومی به تنش خشکی می‌تواند در موفقیت برنامه‌های احیاء مفید واقع شود. در این پژوهش نمونه‌های‌ بذری مختلف دو گونه بابونه چندساله شامل بابونه کاذب Tripleurospermum servanes و بابونه زرد Anthemis tinctoria تحت چهار تیمار خشکی شامل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
13. اثر تلقیح ریشه دو رقم یونجه (Medicago sativa) با جدایه‌هائی از گونه‌های سینوریزوبیوم و باسیلوس بر رشد، مقدار کلروفیل و تمامیت غشای سلول در شرایط تنش شوری

ریحانه عموآقایی؛ فاطمه نیک اندیش

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 140-152

چکیده
  در این پژوهش بذر و گیاهچه¬های دو رقم یونجه (یزدی و همدانی) با جدایه¬هائی از گونه¬های سینوریزوبیوم و باسیلوس بصورت منفرد یا توام تلقیح شدند و سپس در دو سطح شاهد (فاقد شوری) و شوری (100 میلی¬مولار NaCl) رشد کردند.ریزوبیوم از گرهک¬های گیاهان یونجه و باسیلوس از خاک مزارع دولت آباد اصفهان جداسازی شدند و جدایه¬های متحمل به نمک با روش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
14. مطالعه فنولوژی گونه Atriplex verrucifera M.Bieb. در سالهای مختلف در مراتع آذربایجان غربی

میر طاهر قائمی؛ حسین پیری صحراگرد؛ حسن یگانه؛ روح الله کاظمی حسن آبادی

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 153-163

چکیده
  شناخت فنولوژی گونه های مختلف مرتعی از مباحث مهم در ارتباط با مدیریت چرا و بهره برداری پایدار از علوفه مراتع است. بدون شناخت فنولوژی گونه های مختلف گیاهی در یک مرتع تعیین فصل چرا و مدیریت چرا و دام مقدور نمی‏باشد. به همین منظور برای تعیین زمان ورود بموقع دام به مرتع و خروج به هنگام آن از مرتع فنولوژی گونه Atriplex verrucifera به عنوان یکی از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
15. بررسی میزان انباشتگی سرب و تاثیر آن بر فعالیت آنزیم پراکسیداز، محتوای ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی در مرحله جوانه زنی در گیاه یونجه (Medicago sativa L.)

سیما قلیچ؛ فاطمه زرین کمر؛ وحید نیکنام

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 164-174

چکیده
  چکیدهبراساس داده های آژانس حفاظت محیط زیست، سرب مهم ترین فلز آلاینده محیط می باشد. در این تحقیق تاثیر فلز سرب بر گیاه یونجه در مرحله جوانه زنی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظوردانه رست های 7 روزه یونجه در محیط هیدروپونیک تحت تیمار غلظت های 0،120،240، 500 و 1000 میکرومولار سرب قرار گرفتند و پس از 10 روز بررسی های ریخت شناختی و فیزیولوژیک بر روی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی
16. نقش آسکوربیک اسید در تقلیل اثرات اکسیداتیو شوری روی گیاه شاهی

آزاده نجار خدابخش؛ نادر چاپارزاده

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 175-185

چکیده
  شوری خاک یکی از عوامل مهم محیطی کاهش رشد و محصول گیاهان در دنیاست و در توزیع گیاهان نقش تعیین کننده دارد. سیستم‌های آنتی‌اکسیدانی گیاهان نقش مهمی در تحمل به شوری را ایفا می‌کنند. در پژوهش حاضر اثر تنش شوری و برهمکنش آن با آسکوربیک اسید بر محتوای H2O2، مالون‌دی‌آلدئید، پایداری غشا و میزان فعالیت آنزیم‌های کاتالاز و پراکسیداز در گیاه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
17. تاثیر ایندول استیک اسید بر میزان رشد، پروتئین، فعالیت آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز در گیاه سویا ( Glycine max (L.) Merr) تحت تنش آلومینیوم کلراید

فرزانه نجفی؛ فرزانه محمدی

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 186-198

چکیده
  در مطالعه حاضر، تاثیر ایندول¬استیک¬اسید بر برخی شاخص¬های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در گیاه سویا (Glycine max (L.) Merr) تحت تنش آلومینیوم کلراید مطالعه شد. بذ¬رها پس از استریل شدن در ظروف پتری کشت شدند. سپس گیاهک¬های 6 روزه به گلدان¬های حاوی شن شسته شده منتقل شدند و توسط محلول غذایی هوگلند در شرایط کنترل شده (16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
18. بررسی فلوریستیک، اشکال زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان کوه های مرزی ارزنه- تایباد، خراسان رضوی

علیرضا نقی نژاد؛ سمیه مختاری؛ محمد رضا جوهرچی

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 199-209

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی فلوریستیک در ارتفاعات کوهستان های مرزی ارزنه، در فاصله 70 کیلومتری شمال غربی تایباد، استان خراسان رضوی، می‌پردازد. به منظور بررسی فلوریستیکی منطقه، تعداد 255 گونه گیاهی از 51 تیره و 186 جنس در طی بهار، تابستان وپائیز سال 1390 و بهار 1391 جمع آوری و شناسایی شدند. همی¬کریپتوفیت¬ها با 5/37 درصد، تروفیت¬ها با 8/32 درصد، ژئوفیت¬ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
19. بررسی تاثیر الیسیتورهای نقره و مس بر بیان ژن فلاون سینتاز 1 و برخی پارامترهای بیوشیمیایی در گیاهچه‌های زیره سبز (Cuminum cyminum L.) بومی ایران

کبری یوسفی؛ علی ریاحی مدوار؛ امین باقی زاده

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 210-223

چکیده
  در این مطالعه اثر غلظت¬های مختلف الیسیتور نقره (بعد از 4 ساعت از اعمال تیمار) و الیسیتور مس (بعد از 16 ساعت از اعمال تیمار) بر بیان ژن فلاون سینتاز1 (FNS I) و سیستم آنتی¬اکسیدان گیاهچه¬های 21 روزه زیره سبز مورد بررسی قرار گرفت. بررسی نیمه کمی بیان ژن فلاون سینتاز1 بیانگر افزایش معنی¬دار آن در حضور غلظت¬های 25 و 50 میکرومولار نقره نسبت ...  بیشتر