دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

شناسایی بیوانفورماتیکی ژن‌های هدف miRNA‌های پاسخ دهنده به تنش خشکی در کلزا (Brassica napus)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1400

مریم پسندیده ارجمند؛ حبیب اله سمیع زاده لاهیجی؛ محمدحسن بیگلویی؛ محمد محسن زاده گلفزانی


‌‌تأثیر محلول‌پاشی برگی با اسید هیومیک و بستر کاشت بدون خاک روی رشد و گلدهی توت-فرنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1400

بهزاد کاویانی؛ فریبرز کریمی؛ داود هاشم آبادی؛ محمد رضا صفری مطلق؛ محمدحسین انصاری؛ فیروزه پورزرنگار


بررسی بیش بیانی ژن pmt بر خصوصیات مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و تولید تروپان آلکالوئیدها در ریشه‌های موئین بذرالبنج مشبک تحت تأثیر غلظت بهینه عصاره مخمر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1400

شهلا شامه؛ بهمن حسینی؛ خاویر پالازون


اثر اوره بر فعالیت نیترات ردوکتاز، غلظت نیترات، اسیدهای آمینه کل و برخی یون‌ها در دانهال‌های پسته بادامی‌زرند (Pistacia vera L.) در شرایط تنش کلرید سدیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1400

سمیه ناصری؛ مختار حیدری؛ سیروس جعفری؛ محمدحسین دانشور


شناسایی ترکیبات تشکیل دهنده اسانس گیاه دارویی زوفایی (Thymbra spicata L.) در استان لرستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1400

محمد مهرنیا؛ زهرا حسینی


استفاده از روش ISSR در مطالعه سیستماتیکی و تعیین تنوعات جمعیت های گونه Aspergillus niger

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1400

امیر عباس مینایی فر


بررسی برخی ترکیبات زیست فعال و اسیدهای فنولیک گیاه تاج خروس گسترده در مراحل مختلف فنولوژیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1400

محمد سیاری؛ مریم حمیدی؛ علی عزیزی؛ گودرز احمدوند


مقایسه پنج روش استخراج DNA ژنومی در گیاه دارویی گاوزبان ایرانی (Echium amoenum)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1400

زهرا علیدوستی شهرکی؛ پریسا فرخ؛ عاطفه امیراحمدی؛ آرزو رضایی؛ جواد قاسمیان


بررسی میزان تولید بذر و زادآوری گونه راش در جنگل‌های شمال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1400

بیژن فرجی؛ محسن جوانمیری پور؛ وحید اعتماد


بررسی تاثیر نورهای LED بر القای ریشه موئین و میزان فلاونوئیدها در کالوس گیاه Onosma pachypoda توسطAgrobacterium rhizogenes

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1400

فریبا امینی؛ سیده بتول حسنی؛ فرانسواز برنارد


اثر تنش خشکی انتهای فصل بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات مورفولوژیک و فنولوژیک ژنوتیپهای گندم نان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1400

محمد دشتکی؛ محمد رضا بی همتا؛ اسلام مجیدی؛ رضا عزیزی نژاد


تولید اسید های چرب غیر اشباع با استفاده از قارچهای زیگومیست رشد داده شده بر روی روغن‌های گیاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1400

مریم السادات میرباقری فیروزآباد


بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های کرچک (Ricinius communis) با استفاده از نشانگر‌های ISSR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1400

سارا شریفی سلطانی؛ غلامعلی رنجبر؛ سیدکمال کاظمی‌تبار؛ علی پاکدین پاریزی؛ حمید نجفی زرینی


بررسی تأثیر نانومحرک‌ها بر رشد سلولی و برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی آن در کشت سوسپانسیون سلولی گیاه دارویی شیرین بیان‌سا (Galega officinalis L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1400

سمیرا مینایی؛ رسول اصغری زکریا؛ ناصر زارع؛ مریم خضری


بررسی تاثیر کیتوزان بر بیان ژن ZmPIP گیاه کلزا (.Brassica napus L) تحت تنش شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1401

حدیث مختاری؛ منیره رنجبر؛ علی محمد احدی


بررسی فیتوشیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانی ریشه، برگ و میوه گیاه کور Capparis spinosa L. در دو رویشگاه از استان خراسان شمالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401

پویا آروین؛ رعنا فیروزه


بهینه سازی اندام زایی مستقیم در بنفشه آفریقایی (ionantha Saintpaulia) با استفاده از روش سطح پاسخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401

ماریا میثاقی؛ فتانه یاری؛ امیر موسوی؛ یونس مستوفی؛ حمیده افقی


بررسی تاثیر ملاتونین بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی گیاه توت‌‌فرنگی (Fragaria×ananassa) رقم پاروس تحت تنش یخ‌زدگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401

ساناز یوسفی؛ منصور غلامی؛ حسن ساری خانی


مقایسه پاسخ‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی پرتقال تامسون و لیموی لیسبون در مواجهه با تنش سرما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1401

علی صالحی ساردویی؛ مهدی شریفانی؛ مصطفی خوشحال سرمست؛ محمود قاسم نژاد


مطالعه‌ی تبارزایی، ساختار و تظاهر خانواده ژنی OASTL-Like در گستره ژنوم آرابیدوپسیس و برنج با رویکرد in silico

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

مریم رجبی فرشمی؛ رضا شیرزادیان خرم اباد؛ امین عابدی؛ محمد حسین رضادوست


تنوع در ویژگی‌های فیتوشیمیایی، فعالیت آنتی اکسیدانی، و ترکیب دانه روغنی سه واریته پریلا (Perilla frutescens (L.) Britt.) در مراحل مختلف فنولوژیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

زهرا صارم؛ حسن ساری خانی؛ بهلول عباس زاده؛ محمد حسین میرجلیلی


بیان موقت پروتئین‌ نوترکیب Anti-VEGF مبتنی بر ناقل ویروسی (ZYMV) در گیاه سلمک (Chenopodium album)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

مژگان سلیمانی زاده؛ مختار جلالی جواران؛ عبدالرضا باقری؛ مهدی بهدانی


تاثیر شرایط مختلف استخراج با امواج فراصوت بر خواص ضدرادیکالی و ضدمیکروبی عصاره الکلی گیاه کبر(Capparis spinosa L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

محمدانور کلکلی؛ حمید سرحدی؛ فاطمه شهدادی


بررسی اثر ویژگی‌های خاک بر پراکنش گیاه دارویی هندوانه ابوجهل(colocynthis Citrullus) در نواحی خشک با استفاده از آنالیز چند متغیره (مطالعه موردی: دشت سیستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

منصور جهان تیغ؛ معین جهان تیغ


تاثیر باکتری اندوفیت باسیلوس سوبتیلیس POE26 بر فاکتورهای رشد و محتوی پرولین و اکسین در دو رقم گندم نان تحت تنش شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

رامتین پاکزاد؛ مریم نصر اصفهانی؛ رویا کرمیان؛ جلال سلطانی


ریزازدیادی گیاه Haworthia attenuatae با استفاده از کینتین و بنزیل‌آمینوپورین به همراه نفتالین‌استیک‌اسید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

نفیسه نجاریان کرمانی؛ مهدیه پارسائیان؛ زیبا قسیمی حق


بررسی اثر سه نوع الیسیتور غیرزیستی بر برخی ویژگی‌های مورفو-فیزیولوژیکی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) در دو مرحله رشد رویشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

زهره چهابکاری؛ اسد معصومی اصل؛ رضا امیری فهلیانی


پاسخ انباشت عناصر و بیان ژن انزیم های آنتی اکسیدان گیاه رازیانه(Foeniculum vulgare Mill.) به اکسید نیکل نانو و توده ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

هیلدا بشارت؛ رمضانعلی خاوری نژاد؛ هما محمودزاده؛ خدیجه نژاد شاهرخ آبادی


بررسی اثر پاکلوبوترازول وجیبرالین بر عملکرد، محتوی اسانس و فعالیت آنتی اکسیدانی فلفل دلمه (Capsicum annuum)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

عالیه سرتک زاده؛ مهدی دادمهر؛ ابوالفضل توسلی؛ عیسی پیری


مطالعه تاثیرتنش خشکی القا شده با پلی‌اتیلن گلیکول بر فعالیت آنتی‌اکسیدانی درگیاه چاودارSereale cereal L.)) تیمار شده با24 اپی‌براسنیواستروئید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

سپیده حاتمی؛ سید یحیی صالحی لیسار؛ فاطمه رحمانی؛ لطیفه پوراکبر؛ بطول صمدانی


پاسخ فیزیولوژیکی، عملکردی و جذب عناصر غذایی گیاه دارویی زنیان (Carum copticum L.) به تنش خشکی در شرایط تغذیه با کوهای آلی و زیستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

منصور جمالی دوست؛ امین صالحی؛ حمیدرضا بلوچی؛ هوشنگ فرجی؛ پروین رستم پور


بررسی ریزازدیادی گیاه دارویی خوراکی چوچاق Eryngium caucasicum Trauv.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1401

فاطمه محمودی کردی؛ مصطفی عبادی؛ زهرا گرامی کشل


بررسی جنین‌زایی سوسن چلچراغ Lilium ledebourii(Baker)boiss از طریق کشت تخمدان تحت شرایط درون شیشه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1401

یونس پوربیرامی هیر؛ محسن باقریان شام اسبی؛ اسماعیل چمنی


بررسی اثر قارچ T22 Trichoderma harizianum و باکتری Thiobacillus spp. روی برخی شاخص‌های فیزیولوژیک، بیوشیمیایی و رشدی گیاه گوجه‌فرنگی، Lycopersicon esculentum تحت تنش زیستی آفت کرم میوه، Helicoverpa armigera

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

نجمه بدخشان؛ سید مظفر منصوری؛ حسین مظفری؛ محسن مهرپرور


اثر طیف‌های مختلف نوری و محیط کشت‌های مختلف بر پارامترهای رشدی PLB ﮔﻮﻧﻪای از ارﻛﻴﺪه در ﺣﺎل اﻧﻘﺮاض (Phalaenopsis pulcherrima) در شرایط درونﺷﻴﺸﻪای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1401

کبری احمدی چاشمی؛ ولی اله قاسمی عمران؛ راهله ابراهیمی؛ حسین مرادی؛ وحید عبدوسی


پاسخ های بیوشیمیایی و روزنه‌ای به تنش‌های مختلف غیر زیستی در گل رز چینی (Rosa chinensis “Old Blush”)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1401

مصطفی خوشحال سرمست؛ شهرزاد وضیعی؛ مینا خرمی مقدم؛ عظیم قاسم نژاد


ارزیابی پاسخ فیزیولوژیکی و مکانیسم دفاعی آنتی‌اکسیدان ارقام ذرت (Zea mays L.)به تنش شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1401

داور ملازم


تاثیر کودهای زیستی و پوترسین بر عملکرد، رنگدانه‌های فتوسنتزی و برخی صفات فیزیولوژیک تریتیکاله تحت شرایط محدودیت آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1401

حامد نریمانی؛ رئوف سید شریفی؛ محمد صدقی


بررسی نیازهای اکولوژیک گونه Salsola arbusculiformis Drob. در استان گلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1401

لطف ا... پارسایی؛ سید علی حسینی حسینی؛ حمیدرضا میرداودی؛ اکرم احمدی؛ سپیده زوار


بهیود تولید تیمول و کارواکرول در گیاه داروئی آویشن از طریق تاثیر هم‌افزائی اشعه UV-B و هورمون سالیسیلیک اسید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1401

محمد آبیاری


اثرات پرسیدین، آکوا پرسیدین، پرسیدین پلاس و سوپر پرسیدین در کاهش آلودگی از محیط کشت مورد استفاده در کشت بافت شمشاد هیرکانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1401

اکرم احمدی


تاثیر نانوذرات سبز مس سنتز شده با عصاره آبی آلوئه ورا بر پارامترهای جوانه‌زنی لوبیا چیتی تحت تنش شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1401

فاطمه نقوی؛ سید محمد رضا خوشرو؛ مریم کاظمی پور؛ مهرناز محمودی زرندی


مدلسازی رابطه پوشش گیاهی با پارامترهای محیطی و عوامل اقلیمی به کمک مدلهای رگرسیون و شبکه عصبی مصنوعی در جنگلهای گز شهرستان ورامین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

محمود بیات؛ سحر حیدری؛ نعیمه رحیمی زاده؛ اکرم بیات؛ فرهاد خاکساریان؛ اصغر سپهوند


بررسی فعالیت آنتی باکتریایی، ضد تکثیری و محتوای فنلی و فلاونوئیدی عصاره آبی گیاه سیرموک (Allium canadense)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 فروردین 1402

مینو اسدی؛ فرانک هادی؛ سید حسام الدین حجازی؛ فریده آذربانی


بررسی الگوی بیان نسبی ژنTaMYB73 در برخی اقام جو بومی منطقه سیستان تحت تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1402

لیلا فهمیده؛ ایوب مزارعی؛ پریسا پهلوان


بررسی اثر هم‌زیستی میکوریزی بر محتوای آبی و سیستم آنتی‌اکسیدان گیاه شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra L. ) تحت تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1402

سمیه محمدی؛ الهه وطن خواه؛ ستاره امانی فر؛ زهره طغرانگار


نقش سمیت زدای باکتری‌های تجزیه‌کننده پلاستیک (پلی‌اتیلن) و اثر آن بر شاخص‌های رشد بذر کاهو (Lactuca sativa)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1402

حمیده مظاهری؛ سنبل ناظری


مقایسه تغییرات فیزیولوژیک، روابط آبی و بیان ژن آکواپورین در اثر تنش‌های شوری، خشکی، غرقابی و دمایی در فلفل دلمه‌ای(Capsicum annuum L. var. Ps301)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1402

زینب معصومی؛ مریم حقیقی؛ سیدامیرحسین جلالی


اثر لجن فاضلاب و کود شیمایی بر جذب عناصر سنگین در گیاه‌ ریحان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1402

طاهره رضایی؛ علی اکبر کریمیان؛ حمید سودائی زاده


پاسخ گونه گون زرد به مهمترین عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش با استفاده از روش رگرسیون غیرپارامتریک مضربی (NPMR) در مراتع غرب استان اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1402

مصطفی ترکش؛ نفیسه منصف؛ محمد رضا وهابی؛ سعید پورمنافی؛ محدثه امیری


بررسی امکان مقاومت به بیماری پوسیدگی فوزاریومی در رقم پیاز قرمز آذرشهر با کاربرد ملاتونین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1402

بیتا خوانساری نژاد؛ فرشاد دشتی؛ دوستمراد ظفری؛ اصغر میرزائی اصل


اثر تنظیم‌کننده‌های رشد و شوری بر ریز‌ازدیادی جمعیت‌های سالیکورنیا (Salicornia iranica Akhani) در شرایط درون شیشه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1402

شیوا قیطران پور سهریق؛ سعید اهری زاد؛ بهرام باغبان کهنه روز


اثر بیوچار و اسید سالیسیلیک بر رشد و صفات فیزیولوژیکی زیره سبز (.Cuminum cyminum L) در شرایط آلودگی خاک به کادمیوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1402

سجاد دیندارلو اینالو؛ مهدی مدن دوست


تحلیل توزیع رویشگاه‌های بالقوه گیاهان دارویی آویشن و آنغوزه در شهرستان اردکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1402

مجتبی ادبی اردکانی؛ مریم مروتی؛ پیمان کرمی؛ مجید صادقی نیا


تعدیل اثرات تنش خشکی در گیاهچه‌های چاودار (Secale cereale L.) با محلول‌پاشی هورمون 24-اپی‌براسینولید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1402

سپیده حاتمی؛ سید یحیی صالحی لیسار؛ فاطمه رحمانی؛ لطیفه پوراکبر؛ بطول صمدانی