دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی تاثیر کیتوزان بر بیان ژن ZmPIP گیاه کلزا (.Brassica napus L) تحت تنش شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1401

حدیث مختاری؛ منیره رنجبر؛ علی محمد احدی


بررسی فیتوشیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانی ریشه، برگ و میوه گیاه کور Capparis spinosa L. در دو رویشگاه از استان خراسان شمالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401

پویا آروین؛ رعنا فیروزه


بهینه سازی اندام زایی مستقیم در بنفشه آفریقایی (ionantha Saintpaulia) با استفاده از روش سطح پاسخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401

ماریا میثاقی؛ فتانه یاری؛ امیر موسوی؛ یونس مستوفی؛ حمیده افقی


بررسی تاثیر ملاتونین بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی گیاه توت‌‌فرنگی (Fragaria×ananassa) رقم پاروس تحت تنش یخ‌زدگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401

ساناز یوسفی؛ منصور غلامی؛ حسن ساری خانی


مقایسه پاسخ‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی پرتقال تامسون و لیموی لیسبون در مواجهه با تنش سرما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1401

علی صالحی ساردویی؛ مهدی شریفانی؛ مصطفی خوشحال سرمست؛ محمود قاسم نژاد


مطالعه‌ی تبارزایی، ساختار و تظاهر خانواده ژنی OASTL-Like در گستره ژنوم آرابیدوپسیس و برنج با رویکرد in silico

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

مریم رجبی فرشمی؛ رضا شیرزادیان خرم اباد؛ امین عابدی؛ محمد حسین رضادوست


تنوع در ویژگی‌های فیتوشیمیایی، فعالیت آنتی اکسیدانی، و ترکیب دانه روغنی سه واریته پریلا (Perilla frutescens (L.) Britt.) در مراحل مختلف فنولوژیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

زهرا صارم؛ حسن ساری خانی؛ بهلول عباس زاده؛ محمد حسین میرجلیلی


بیان موقت پروتئین‌ نوترکیب Anti-VEGF مبتنی بر ناقل ویروسی (ZYMV) در گیاه سلمک (Chenopodium album)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

مژگان سلیمانی زاده؛ مختار جلالی جواران؛ عبدالرضا باقری؛ مهدی بهدانی


تاثیر شرایط مختلف استخراج با امواج فراصوت بر خواص ضدرادیکالی و ضدمیکروبی عصاره الکلی گیاه کبر(Capparis spinosa L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

محمدانور کلکلی؛ حمید سرحدی؛ فاطمه شهدادی


بررسی اثر ویژگی‌های خاک بر پراکنش گیاه دارویی هندوانه ابوجهل(colocynthis Citrullus) در نواحی خشک با استفاده از آنالیز چند متغیره (مطالعه موردی: دشت سیستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

منصور جهان تیغ؛ معین جهان تیغ


تاثیر باکتری اندوفیت باسیلوس سوبتیلیس POE26 بر فاکتورهای رشد و محتوی پرولین و اکسین در دو رقم گندم نان تحت تنش شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

رامتین پاکزاد؛ مریم نصر اصفهانی؛ رویا کرمیان؛ جلال سلطانی


ریزازدیادی گیاه Haworthia attenuatae با استفاده از کینتین و بنزیل‌آمینوپورین به همراه نفتالین‌استیک‌اسید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

نفیسه نجاریان کرمانی؛ مهدیه پارسائیان؛ زیبا قسیمی حق


بررسی اثر سه نوع الیسیتور غیرزیستی بر برخی ویژگی‌های مورفو-فیزیولوژیکی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) در دو مرحله رشد رویشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

زهره چهابکاری؛ اسد معصومی اصل؛ رضا امیری فهلیانی


پاسخ انباشت عناصر و بیان ژن انزیم های آنتی اکسیدان گیاه رازیانه(Foeniculum vulgare Mill.) به اکسید نیکل نانو و توده ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

هیلدا بشارت؛ رمضانعلی خاوری نژاد؛ هما محمودزاده؛ خدیجه نژاد شاهرخ آبادی


بررسی اثر پاکلوبوترازول وجیبرالین بر عملکرد، محتوی اسانس و فعالیت آنتی اکسیدانی فلفل دلمه (Capsicum annuum)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

عالیه سرتک زاده؛ مهدی دادمهر؛ ابوالفضل توسلی؛ عیسی پیری


مطالعه تاثیرتنش خشکی القا شده با پلی‌اتیلن گلیکول بر فعالیت آنتی‌اکسیدانی درگیاه چاودارSereale cereal L.)) تیمار شده با24 اپی‌براسنیواستروئید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

سپیده حاتمی؛ سید یحیی صالحی لیسار؛ فاطمه رحمانی؛ لطیفه پوراکبر؛ بطول صمدانی


پاسخ فیزیولوژیکی، عملکردی و جذب عناصر غذایی گیاه دارویی زنیان (Carum copticum L.) به تنش خشکی در شرایط تغذیه با کوهای آلی و زیستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

منصور جمالی دوست؛ امین صالحی؛ حمیدرضا بلوچی؛ هوشنگ فرجی؛ پروین رستم پور


بررسی ریزازدیادی گیاه دارویی خوراکی چوچاق Eryngium caucasicum Trauv.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1401

فاطمه محمودی کردی؛ مصطفی عبادی؛ زهرا گرامی کشل


بررسی جنین‌زایی سوسن چلچراغ Lilium ledebourii(Baker)boiss از طریق کشت تخمدان تحت شرایط درون شیشه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1401

یونس پوربیرامی هیر؛ محسن باقریان شام اسبی؛ اسماعیل چمنی


بررسی اثر قارچ T22 Trichoderma harizianum و باکتری Thiobacillus spp. روی برخی شاخص‌های فیزیولوژیک، بیوشیمیایی و رشدی گیاه گوجه‌فرنگی، Lycopersicon esculentum تحت تنش زیستی آفت کرم میوه، Helicoverpa armigera

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

نجمه بدخشان؛ سید مظفر منصوری؛ حسین مظفری؛ محسن مهرپرور


اثر طیف‌های مختلف نوری و محیط کشت‌های مختلف بر پارامترهای رشدی PLB ﮔﻮﻧﻪای از ارﻛﻴﺪه در ﺣﺎل اﻧﻘﺮاض (Phalaenopsis pulcherrima) در شرایط درونﺷﻴﺸﻪای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1401

کبری احمدی چاشمی؛ ولی اله قاسمی عمران؛ راهله ابراهیمی؛ حسین مرادی؛ وحید عبدوسی


پاسخ های بیوشیمیایی و روزنه‌ای به تنش‌های مختلف غیر زیستی در گل رز چینی (Rosa chinensis “Old Blush”)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1401

مصطفی خوشحال سرمست؛ شهرزاد وضیعی؛ مینا خرمی مقدم؛ عظیم قاسم نژاد


ارزیابی پاسخ فیزیولوژیکی و مکانیسم دفاعی آنتی‌اکسیدان ارقام ذرت (Zea mays L.)به تنش شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1401

داور ملازم


تاثیر کودهای زیستی و پوترسین بر عملکرد، رنگدانه‌های فتوسنتزی و برخی صفات فیزیولوژیک تریتیکاله تحت شرایط محدودیت آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1401

حامد نریمانی؛ رئوف سید شریفی؛ محمد صدقی


بررسی نیازهای اکولوژیک گونه Salsola arbusculiformis Drob. در استان گلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1401

لطف ا... پارسایی؛ سید علی حسینی حسینی؛ حمیدرضا میرداودی؛ اکرم احمدی؛ سپیده زوار


بهیود تولید تیمول و کارواکرول در گیاه داروئی آویشن از طریق تاثیر هم‌افزائی اشعه UV-B و هورمون سالیسیلیک اسید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1401

محمد آبیاری


اثرات پرسیدین، آکوا پرسیدین، پرسیدین پلاس و سوپر پرسیدین در کاهش آلودگی از محیط کشت مورد استفاده در کشت بافت شمشاد هیرکانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1401

اکرم احمدی


تاثیر نانوذرات سبز مس سنتز شده با عصاره آبی آلوئه ورا بر پارامترهای جوانه‌زنی لوبیا چیتی تحت تنش شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1401

فاطمه نقوی؛ سید محمد رضا خوشرو؛ مریم کاظمی پور؛ مهرناز محمودی زرندی


مدلسازی رابطه پوشش گیاهی با پارامترهای محیطی و عوامل اقلیمی به کمک مدلهای رگرسیون و شبکه عصبی مصنوعی در جنگلهای گز شهرستان ورامین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

محمود بیات؛ سحر حیدری؛ نعیمه رحیمی زاده؛ اکرم بیات؛ فرهاد خاکساریان؛ اصغر سپهوند


بررسی فعالیت آنتی باکتریایی، ضد تکثیری و محتوای فنلی و فلاونوئیدی عصاره آبی گیاه سیرموک (Allium canadense)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 فروردین 1402

مینو اسدی؛ فرانک هادی؛ سید حسام الدین حجازی؛ فریده آذربانی


بررسی الگوی بیان نسبی ژنTaMYB73 در برخی اقام جو بومی منطقه سیستان تحت تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1402

لیلا فهمیده؛ ایوب مزارعی؛ پریسا پهلوان


بررسی اثر هم‌زیستی میکوریزی بر محتوای آبی و سیستم آنتی‌اکسیدان گیاه شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra L. ) تحت تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1402

سمیه محمدی؛ الهه وطن خواه؛ ستاره امانی فر؛ زهره طغرانگار


نقش سمیت زدای باکتری‌های تجزیه‌کننده پلاستیک (پلی‌اتیلن) و اثر آن بر شاخص‌های رشد بذر کاهو (Lactuca sativa)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1402

حمیده مظاهری؛ سنبل ناظری


مقایسه تغییرات فیزیولوژیک، روابط آبی و بیان ژن آکواپورین در اثر تنش‌های شوری، خشکی، غرقابی و دمایی در فلفل دلمه‌ای(Capsicum annuum L. var. Ps301)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1402

زینب معصومی؛ مریم حقیقی؛ سیدامیرحسین جلالی


اثر لجن فاضلاب و کود شیمایی بر جذب عناصر سنگین در گیاه‌ ریحان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1402

طاهره رضایی؛ علی اکبر کریمیان؛ حمید سودائی زاده


پاسخ گونه گون زرد به مهمترین عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش با استفاده از روش رگرسیون غیرپارامتریک مضربی (NPMR) در مراتع غرب استان اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1402

مصطفی ترکش؛ نفیسه منصف؛ محمد رضا وهابی؛ سعید پورمنافی؛ محدثه امیری


بررسی امکان مقاومت به بیماری پوسیدگی فوزاریومی در رقم پیاز قرمز آذرشهر با کاربرد ملاتونین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1402

بیتا خوانساری نژاد؛ فرشاد دشتی؛ دوستمراد ظفری؛ اصغر میرزائی اصل


اثر تنظیم‌کننده‌های رشد و شوری بر ریز‌ازدیادی جمعیت‌های سالیکورنیا (Salicornia iranica Akhani) در شرایط درون شیشه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1402

شیوا قیطران پور سهریق؛ سعید اهری زاد؛ بهرام باغبان کهنه روز


اثر بیوچار و اسید سالیسیلیک بر رشد و صفات فیزیولوژیکی زیره سبز (.Cuminum cyminum L) در شرایط آلودگی خاک به کادمیوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1402

سجاد دیندارلو اینالو؛ مهدی مدن دوست


تحلیل توزیع رویشگاه‌های بالقوه گیاهان دارویی آویشن و آنغوزه در شهرستان اردکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1402

مجتبی ادبی اردکانی؛ مریم مروتی؛ پیمان کرمی؛ مجید صادقی نیا


تعدیل اثرات تنش خشکی در گیاهچه‌های چاودار (Secale cereale L.) با محلول‌پاشی هورمون 24-اپی‌براسینولید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1402

سپیده حاتمی؛ سید یحیی صالحی لیسار؛ فاطمه رحمانی؛ لطیفه پوراکبر؛ بطول صمدانی


مقایسه اثر دو نوع ورمی‌کمپوست بر آرسنیک قابل دسترس خاک، رشد و انباشت آرسنیک در گلرنگ (L. Carthamus tinctorius)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1402

حسن سالاری؛ ریحانه عموآقایی؛ حسین مظفری


اثر اتیلن دی‌آمین تترا استیک اسید بر تحمل و تجمع نیکل در گیاه همیشه بهار )Calendula tripterocarpa Rupr(

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1402

جواد حیدری؛ ریحانه عموآقایی


تجمع نیکل و تاثیر آن بر فعالیت آنتی اکسیدانی گیاهL. Alyssum bracteatum و A. longistylum در شرایط کشت در شیشه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1402

اکرم گلچین؛ علی اکبر احسانپور؛ مرضیه تقی زاده


کلید شناسایی برخی گلسنگ‌های جنوب‌غرب مشهد با تأکید بر گونه‌های پوست‌رست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1402

مینا کاردهی مقدم؛ مهرو حاجی منیری؛ حمید اجتهادی


بررسی مقایسه‌ای آناتومی ساقه در برخی از گونه‌های ایرانی سرده Myosotis L(Boraginaceae)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1402

بهاره اکبرنژاد؛ فرخ قهرمانی نژاد؛ محمود بیدارلرد؛ احسان حسینی؛ مهرشید ریاحی؛ زهره شیرخانی


القاء نوساقه ‏زایی درون شیشه ‏ای در خربزه (Cucumis melo L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

ولی فرضی فرد کامبلاش؛ احمد معینی؛ راحله کریمی آشتیانی؛ محمد صادق ثابت


تأثیرات ناشی از شوری بر ویژگی های فیزیولوژیکی و بیوشمیایی گیاه کینوا (Chenopodium quinoa L.) بومی حاشیه دریاچه ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1402

ناصر عباس پور؛ رز اقبالیان؛ لطیفه پوراکبر


اثر آلودگی محیطی دوده روی تغییر کربوهیدراتها وفعالیت آنزیمهای وابسته در منبع (SOURCE) ، ساقه ومقصد (SINK) در گیاه ملیسا (MELISSA OFFICINALIS)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1402

حیدر علی مالمیر


کنترل علف هرز کاسنی (Cichorium intybus L.) با اثر دگرآسیبی (آللوپاتی) بقایای گیاه کاملینا (Camelina sativa L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1402

مرضیه حسنی؛ محمودرضا تدین


بهینهﺳﺎزی القاء، شرایط کشت و آنالیز فیتوشیمیایی رﻳﺸﻪهای ﻣﻮیین در ﮔیاه دارویی استبرق (Calotropis procera)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1402

اسماعیل داردان؛ مراد جعفری


نقش جیبرلین و اسید آبسیزیک در اثرات سرمادهی مرطوب بر جوانه‌زنی دانه‌های خراش‌دهی شده گیاه مورد (Myrtus commnius L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1402

آزاده رفیعی؛ ریحانه عموآقایی


تغییرات القا شده با میدان مغناطیسی ایستا بر رشد، رنگدانه‌های فتوسنتزی، فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانی و متابولیت‌های ثانوی گیاه گل‌گاوزبان (Echium amoenum)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1402

حلیمه حسن پور