موضوعات = منابع طبیعی
پایش تولید بذر برودار (Quercus brantii Lindl.) در جنگل‌های دشت ارژن فارس

دوره 31، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 45-53

مهدی پورهاشمی؛ سیدکاظم بردبار؛ پریسا پناهی؛ علیرضا عباسی


بررسی تأثیر جاده بر تنوع گونه‌های چوبی جنگل‌های بلوط خرم‌آباد (مطالعه موردی: جنگل‌های سامان عرفی پرک واقع در منطقه‌ی قلعه گل)

دوره 31، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 63-71

رامین حسین زاده؛ جواد سوسنی؛ سمانه رزم آهنگ


مدل‌سازی پراکنش رویشگاه گونه‌های گیاهی با روش رگرسیون لوجستیک در مراتع نیمه‌خشک (مطالعة موردی: مراتع غرب شهرک صنعتی اشتهارد)

دوره 31، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 93-100

محمدعلی زارع چاهوکی؛ نرگس ناصری حصار


مدل‌سازی پیش‌بینی پراکنش رویشگاه گونه‌های گیاهی با روش رگرسیون لوجستیک (مطالعه موردی: مراتع غرب تفتان، شهرستان خاش)

دوره 30، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 792-806

حسین پیری صحراگرد


تاثیر جهت دامنه و خاک بر خصوصیات کمی و کیفی گونه ممرز (Carpinus Betulus L.) در جنگلهای ارسباران

دوره 30، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 887-898

احمد علیجانپور؛ ایوب فتح اللهی قره چبوق؛ جواد اسحاقی راد؛ علیرضا محامد شبانلو


مطالعه الگوی مکانی درختان پده در توده های خالص و آمیخته حاشیه رودخانه مارون، بهبهان

دوره 30، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 927-939

مریم معصومی باباعربی؛ رضا بصیری؛ مصطفی مرادی؛ بهمن کیانی


ارزیابی کارایی روش خط نمونه و مدل‌سازی رگرسیونی در برآورد و پیش بینی مشخصه هایی از ضایعات چوبی در جنگل فندقلوی اردبیل

دوره 30، شماره 3، آذر 1396، صفحه 635-643

فرشاد کیوان بهجو


تأثیر برخی عوامل محیطی بر شدت خشکیدگی درختان در زاگرس میانی (مطالعه موردی: تنگه دالاب، استان ایلام)

دوره 30، شماره 3، آذر 1396، صفحه 644-655

فاطمه گل محمدی؛ ایرج حسن زاد ناورودی؛ امیراسلام بنیاد؛ جواد میرزایی


مطالعه فلوریستیک و معرفی رویشگاه های بالای مرز جنگلی حوزه آبخیز لومیر

دوره 30، شماره 3، آذر 1396، صفحه 656-673

ایوب مرادی؛ بهنام حمزه؛ ولی الله مظفریان؛ سعید افشارزاده


اندازه‌گیری و مدل‌سازی آلومتری ترسیب کربن تنه‌ تجاری درختان در جنگل‌ آمیخته راش شرقی (Fagus orientalis Lipsky)

دوره 30، شماره 3، آذر 1396، صفحه 701-712

علی اصغر واحدی


ارزیابی رشد درختان با استفاده از دو روش آبیاری قطره ای و کرتی

دوره 30، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 280-290

صبا پیرو؛ جواد سوسنی؛ حمید جلیلوند؛ مریم پیری کیا


بررسی روند زوال بذر فستوکای پا بلند ) Festuca arundinacea Schreb ) تحت آزمون پیری زودرس

دوره 30، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 291-298

شعله حاج آقا معمار؛ فرشاد کیوان بهجو؛ بهزاد بهتری؛ احسان زندی اصفهان؛ مریم پیرمحمدی بارده


مقایسه دامنه اکولوژیک دو گونهBromus tomentellus B. و Festuca ovina L.. به برخی متغیرهای محیطی با استفاده از تابع HOF(مطالعه موردی: مراتع حوزه آبخیز گلندرود(

دوره 30، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 318-333

فاطمه حیدری؛ قاسمعلی دیانتی تیلکی؛ سید جلیل علوی


سازگاری گیاهچه‌های حاصل ازکشت بافت گونه بومی و در معرض خطر قره‌قات (Ribes khorasanicum Saghafi & Assadi) در بسترهای مختلف

دوره 30، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 346-356

هادی درودی؛ عباس صفرنژاد؛ مسلم اکبری نیا؛ سید محسن حسینی؛ محمد حاجیان شهری


برخی نیازهای رویشگاهی درختچه مورد (Myrtus communis L) در ذخیره‌گاه‌های جنگلی استان ایلام

دوره 30، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 367-378

علی رستمی؛ مهرنوش قربانی


مشخصه‌های رویشی کلن‌های بومی و غیر بومی صنوبر در نهالستان اردبیل

دوره 30، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 379-392

یونس رستمی کیا؛ علیرضا مدیر رحمتی؛ مسعود طبری کوچکسرایی


ارزیابی تحمل به خشکی نهال های افرا شیردار (Acer cappadocicum Gled)

دوره 30، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-11

الهام اصغرپور؛ داوود آزادفر؛ زهره سعیدی


مقایسه رشد دو گونه صنوبر (Populus alba و Populus euphratica) و هیبرید بین آنها در عرصه شور و غیر شور

دوره 30، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 143-154

محسن کلاگری؛ پروین صالحی شانجانی؛ شهرام بانج شفیعی


معرفی فلور، شکل زیستی و کورولوژی پوشش گیاهی روزمینی و بانک بذر خاک پارک جنگلی نور

دوره 30، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 232-245

ثریا یوسفوند؛ امید اسماعیل زاده؛ سید غلامعلی جلالی؛ حامد اسدی


تعیین ارتباط فراوانی درختان با برخی عوامل محیطی در جنگل‌ راش (مطالعه موردی: جنگل‌های راش سوادکوه- مازندران)

دوره 29، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 694-701

کامبیز ابراری واجاری


بررسی تنوع ریخت شناسی جمعیتهای دو گونه بومادران ایران ( Achillea nobilis L و .Achillea aleppica DC)

دوره 29، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 702-716

معصومه ایزدپناه؛ سید اسمعیل سیدیان؛ پروین صالحی شانجانی


بررسی عوامل اصلی توصیف کننده ساختار توده در جنگلهای بلوط زاگرس

دوره 29، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 766-774

جعفر حسین زاده؛ علی نجفی فر؛ منوچهر طهماسبی


تنوع ساختار مؤلفه تنوع زیستی در اکوسیستم های جنگلی، مطالعه موردی از جوامع درختی انجیلی (Parrotia persica C.A. Meyer)

دوره 29، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 805-818

کیومرث سفیدی


ریخت‌شناسی، تشریح و تنوع ریختی جنس Hypnea در سواحل خلیج فارس

دوره 29، شماره 3، آذر 1395، صفحه 522-531

فاطمه سرگزی؛ حسین ریاحی؛ مسعود شیدایی


اثر آتش‌سوزی فصل تابستان بر همزیستی گندمیان چندساله با میکوریزا

دوره 29، شماره 3، آذر 1395، صفحه 578-587

محمد فرزام؛ وجیهه خاکسارزاده؛ زکیه قاسمی مایوان