موضوعات = منابع طبیعی
بررسی نیازهای اکولوژیک گونه Salsola arbusculiformis Drob. در استان گلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1401

لطف ا... پارسایی؛ سید علی حسینی حسینی؛ حمیدرضا میرداودی؛ اکرم احمدی؛ سپیده زوار


مدلسازی رابطه پوشش گیاهی با پارامترهای محیطی و عوامل اقلیمی به کمک مدلهای رگرسیون و شبکه عصبی مصنوعی در جنگلهای گز شهرستان ورامین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

محمود بیات؛ سحر حیدری؛ نعیمه رحیمی زاده؛ اکرم بیات؛ فرهاد خاکساریان؛ اصغر سپهوند


بررسی ارتباط میان خصوصیات خاک و پراکنش گونه گیاهی غالب Artemisia sieberi Besser در مراتع منطقه قوشچی ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1402

مهشید سوری؛ نادیا کمالی؛ سعیده ناطقی؛ ژیلا قربانی؛ علیرضا افتخاری


بررسی میزان تولید بذر و زادآوری گونه راش در جنگل‌های شمال ایران

دوره 36، شماره 3، مهر 1402، صفحه 232-244

بیژن فرجی؛ محسن جوانمیری پور؛ وحید اعتماد


مشخصات کمی و کیفی و وضعیت تجدیدحیات در جنگل‌های طبیعی و دست‌کاشت پلت

دوره 35، شماره 4، آبان 1401، صفحه 763-775

حاتم منفردی؛ رقیه جهدی؛ کامبیز طاهری آبکنار


بررسی اثرات ضدمیکروبی و ترکیب‌های شیمیایی اسانس جمعیت‌های Thymus fedtschenkoi Ronniger در دو استان سمنان و زنجان

دوره 35، شماره 3، مهر 1401، صفحه 450-466

فاطمه عسکری؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ مریم تیموری؛ عاطفه بهمن زادگان


بررسی رقابت و ویژگی های ساختاری گونه های راش، ممرز و بلندمازو در آشکوب‌های مختلف (مطالعه موردی: جنگل‌های ناو اسالم)

دوره 35، شماره 2، تیر 1401، صفحه 250-263

رامین حسین زاده؛ جواد سوسنی؛ حامد نقوی


بررسی برخی ویژگیهای ساختاری تیپ‌های جنگلی موجود در جنگل‌های هیرکانی (مطالعه موردی جنگل پلنگ‌دره شهرستان سوادکوه)

دوره 35، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-12

محسن جوانمیری پور؛ وحید اعتماد؛ حمید صوفی مریو


مطالعه فلورستیک نواحی جزر و مدی سواحل استان بوشهر

دوره 34، شماره 4، دی 1400، صفحه 1027-1038

فاطمه غلامیان؛ کهزاد سرطاوی؛ جلوه سهرابی پور؛ رضا ربیعی


غنای گونه‌ای و فلور منطقه حفاظت شده میش‌داغ در استان خوزستان

دوره 34، شماره 3، مهر 1400، صفحه 658-672

مهری دیناروند؛ عادل جلیلی؛ پروانه عشوری؛ محمد حسن زاده


تاثیر نوع پوشش اراضی جنگلی و مرتعی بر انباشتگی عناصر غذایی خاک در منطقه ییلاقی کجور

دوره 34، شماره 3، مهر 1400، صفحه 706-716

افسانه فرهادی فر؛ قاسمعلی دیانتی تیلکی؛ یحیی کوچ


بررسی اثر متغیرهای اقلیمی بر الگوهای رشد درختان زربین (Cupressus sempervirens Var. Horizontalis (Mill.) Gord) در رویشگاه‌های نوشهر و رودبار

دوره 34، شماره 3، مهر 1400، صفحه 717-729

مهرداد قدس خواه دریایی؛ نسرین آهو قلندری؛ جواد ترکمن


مدل سازی مطلوبیت رویشگاه گونه اسپرس کوهی (Onobrychis cornuta) با روش تحلیل عاملی آشیان بوم شناختی در مراتع بلده نور

دوره 34، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 273-284

فرهاد برنا؛ رضا تمرتاش؛ محمد رضا طاطیان؛ وحید غلامی


مقایسه میزان ترسیب گرد و غبار در برگ چهار گونه درختی در دو دامنه پارک جنگلی چیتگر

دوره 34، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 384-393

مهناز خزایی؛ وحید اعتماد؛ انوشیروان شیروانی؛ محسن جوانمیری پور


بررسی اثر گونه‌ی بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) و زربین (Cupressus sempervirens L. var.horizontahis (Mill.) Gord.) روی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در کهگیلویه و بویر احمد

دوره 33، شماره 4، دی 1399، صفحه 770-780

فهیمه اسکندری؛ رضا بصیری؛ مصطفی مرادی


بررسی اثر پنکونازول بر پاسخ های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی گیاه کنجد(.Sesamum indicum L) تحت تاثیر تنش شوری

دوره 33، شماره 4، دی 1399، صفحه 840-849

حمیده حیدری؛ وحید نیکنام؛ حسن ابراهیم زاده معبود


مروری بر کاربردهای سنتی گیاهان دارویی تیره شب‌بو در ایران

دوره 33، شماره 4، دی 1399، صفحه 878-890

محمد مهدی دهشیری


تنوع فنوتیپی و ژنوتیپی جمعیت‌های ایرانی قارچ عامل خشکیدگی شمشاد خزری (Buxus hyrcana Pojark)

دوره 33، شماره 4، دی 1399، صفحه 938-952

سیده معصومه زمانی؛ شیده موجرلو


تأثیر ارتفاع از سطح دریا بر تنوع و اهمیت نسبی (SIV) گونه‌های علفی در جنگل‌های کبیرکوه، استان ایلام

دوره 33، شماره 4، دی 1399، صفحه 1025-1036

هنگامه میرهاشمی؛ حسن پوربابائی؛ آرش مزبانی


تاثیر باکتری های محلول کننده فسفات بر رشد و وضعیت تغذیه ای نونهال های بلوط

دوره 33، شماره 3، مهر 1399، صفحه 517-527

مریم تیموری؛ محمد حسین صادق زاده حلاج؛ طاهره علی زاده؛ محمد متینی زاده


تأثیر عامل‌های فیزیوگرافی بر جذب عناصر غذایی ضروری برگ در جنگل‌های بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.)دچار زوال‌ بلوط (مطالعه موردی: منطقه هلن، استان چهارمحال و بختیاری)

دوره 33، شماره 3، مهر 1399، صفحه 544-553

حسن جهانبازی؛ یعقوب ایران‌منش؛ محمود طالبی؛ حمزه علی شیرمردی؛ عبدالمحمد محنت کش؛ مهدی پورهاشمی؛ محسن حبیبی


بررسی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان حوضه دهگین استان هرمزگان

دوره 33، شماره 3، مهر 1399، صفحه 662-676

محمدامین سلطانی پور؛ رجمان اسدپور


انتخاب سایت‌های حفاظتی به منظور برنامه‌ریزی مدیریتی بر اساس ارزیابی فلورستیکی و تنوع گونه‌ای (مطالعه موردی: ولویه کیاسر، مازندران)

دوره 33، شماره 2، تیر 1399، صفحه 241-256

سیده محدثه احسانی؛ رضا تمرتاش؛ غلامعلی حشمتی؛ اسماعیل شیدای کرکج


بررسی تغییرات کمی وکیفی اسانس گیاه Thymus pubescensتحت تاثیر تغییرات خاک درمناطق مختلف آذربایجان شرقی

دوره 33، شماره 2، تیر 1399، صفحه 257-265

یوسف ایمانی دیزج یکان؛ توحید ابراهیمی گجوتی؛ اکبر عبدی قاضی جهانی


بررسی کمی و کیفی اسانس گیاه مورخوش (Zhumeria majdae) در رویشگاه طبیعی و شرایط مزرعه

دوره 33، شماره 2، تیر 1399، صفحه 371-383

محمدامین سلطانی پور؛ فاطمه سفیدکن