موضوعات = بیوتکنولوژی
مقایسه اسیدهای چرب و هیدروکربن‌های گیاه دارویی خارمریم در سطوح مختلف تنش آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1400

راحله قنبری محب سراج؛ مهدی بهنامیان؛ اسد ا... احمدی خواه؛ وحید شریعتی؛ سارا دژستان


تجزیه و تحلیل عناصر تنظیمی سیس مرتبط با تنش‌های غیرزیستی در پروموتر ژن‌های ANlNAC گیاه آلوروپوس لیتورالیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1400

سمیرا محمدی؛ قربانعلی نعمت زاده؛ حمید نجفی زرینی؛ سیدحمیدرضا هاشمی پطرودی


تاثیر همزیستی با قارچ میکوریز گلوموس موسه‌آ (Glomus mosseae) بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی دو رقم گیاه برنج در شرایط کم آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

آرزو پورفرید؛ علی پاکدین پاریزی؛ رضا قربانی نصرآبادی؛ حشمت الله رحیمیان


بررسی میزان بیان ژن های دخیل در بیوسنتز مونو ترپن ها در گیاه دارویی اسطوخودوس (Lavandula angustifolia) تحت تیمار سالیسیلیک اسید و متیل‌جاسمونات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

ساکار حسینی؛ اسعد معروفی؛ سید حسن حسنی


شناسایی بیوانفورماتیکی ژن‌های هدف miRNA‌های پاسخ دهنده به تنش خشکی در کلزا (Brassica napus)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1400

مریم پسندیده ارجمند؛ حبیب اله سمیع زاده لاهیجی؛ محمدحسن علی بیگلویی؛ محمد محسن زاده گلفزانی


تولید اسید های چرب غیر اشباع با استفاده از قارچهای زیگومیست رشد داده شده بر روی روغن‌های گیاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1400

مریم السادات میرباقری فیروزآباد


بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های کرچک (Ricinius communis) با استفاده از نشانگر‌های ISSR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1400

سارا شریفی سلطانی؛ غلامعلی رنجبر؛ سیدکمال کاظمی‌تبار؛ علی پاکدین پاریزی؛ حمید نجفی زرینی


تاثیر نانو ذرات سیلیسیم دی اکسید (SiO2 NPs) بر میزان ترکیبات پلی فنولی و ظرفیت آنتی اکسیدانی ریشه‌های موئین بذرالبنج مشبک و کوتاه

دوره 35، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 84-98

احد هدایتی؛ بهمن حسینی؛ رامین ملکی؛ خاویر پالازون


بهینه کردن انتقال ژن نایسین به واسطه‌ی اگروباکتریوم در گیاه هویج

دوره 35، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 13-21

معصومه فلاح زیارانی؛ مسعود توحیدفر؛ محمد حسین میرجلیلی


بررسی اثر همزمان نمک های کلریدسدیم و کلریدکلسیم بر صفات رشدی و بیوشیمیایی "گلابی" درگزی در شرایط درون شیشه ای

دوره 34، شماره 4، دی 1400، صفحه 1023-1035

فاطمه ظفری؛ علیرضا نوروزی؛ پرویز الماسی


ارزیابی بیوانفورماتیکی موجودات تراریخته برای پتانسیل آلرژی زایی

دوره 34، شماره 4، دی 1400، صفحه 1036-1046

عباس سعیدی؛ زهره حاجی برات؛ زهرا حاجی برات؛ مسعود توحیدفر


شناسایی ژنهای دخیل در تجمع رنگیزههای آنتوسیانین و پروآنتوسیانیدین در بافتهای مختلف 282 رقم برنج با استفاده از نقشهیابی ارتباطی در مقیاس ژنوم

دوره 34، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 369-384

رضا حقی؛ آرش فاضلی؛ اسدالله احمدی خواه؛ وحید شریعتی


بهینه‏ سازی شرایط رشدی برخی از مهمترین ریزجلبک‏ های خالص‏ سازی شده از دریاچه بزنگان و بررسی مقدار کلروفیل و کاروتنوئید آن‏ها

دوره 33، شماره 4، دی 1399، صفحه 958-972

سارا خسروی نیا؛ عبدالرضا باقری؛ سعید ملکزاده شفارودی؛ نسرین مشتاقی


شناسایی SNPها در نواحی اگزونی واینترونی ژن‌های لینالول سینتاز و ژرماکرینD سینتاز در گیاه ریحان

دوره 33، شماره 3، مهر 1399، صفحه 566-578

سمانه علیاری؛ بابک عبدالهی مندولکانی؛ ایرج برنوسی


القاء تنوع ژنتیکی در ارقام برنج طارم محلی و هاشمی با استفاده از اتیل متان سولفونات و بررسی تنوع ایجاد شده از طریق نشانگرهای SSR

دوره 33، شماره 3، مهر 1399، صفحه 579-592

محمد سیه چهره؛ غفار کیانی؛ سید کمال کاظمی تبار


تأثیر ژن NARK و تیمار نیتروژن بر رشد، و پروفایل پروتئینی برگ در تیپ موتانت سوپر گره‌زا و تیپ وحشی سویا

دوره 33، شماره 3، مهر 1399، صفحه 635-645

مهرناز مشایخی؛ سعید میرزایی؛ محمود ملکی؛ حسین مظفری


تاثیر نسبت‌های مختلف نیترات به آمونیوم بر میزان زیست توده و برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی ریشه‌های موئین گیاه بذرالبنج مشبک (L. Hyoscyamus reticulatus)

دوره 33، شماره 2، تیر 1399، صفحه 328-338

مدینه خضرلو؛ بهمن حسینی؛ جعفر امیری


بررسی تنوع ژنتیکی توده‌های مختلف گیاه ترشک (Rumex spp.) بر اساس صفات ریخت شناسی

دوره 33، شماره 2، تیر 1399، صفحه 397-409

ملیحه عرفانی؛ مهدی محب الدینی؛ علیرضا قنبری؛ ناصر صباغ نیا


پتانسیل استفاده از بیوچار جلبک‌های ماکروسکوپی Enteromorpha compressa و Ulva lactuca در بهبود کیفیت آب و خاک

دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 26-34

حسین مولایی؛ امیدوار فرهادیان


آنالیز بیوانفورماتیک کدونی ژنوم کلروپلاست گونه های دیپلوئید و مقایسه با ژنوم دو گونه تتراپلوئید پنبه

دوره 32، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 862-871

فرشید طلعت؛ سمانه حسنی نژاد؛ مهدی بدری انرجان


ریزازدیادی شمشاد خزری (Buxus hyrcana Pojark.)، یک گونه زینتی در حال انقراض

دوره 32، شماره 2، تیر 1398، صفحه 427-442

بهزاد کاویانی؛ ناصر نگهدار


بررسی اثر آهن، نوع محیط کشت و ترکیب هورمونی محیط کشت بر باززایی دو گونه رز Rosa canina و Rosa beggeriana در شرایط این ویترو

دوره 32، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 218-230

مریم مرادیان؛ عبدالرضا باقری؛ سیدحسن مرعشی؛ سید حسین نعمتی؛ احمد شریفی


عوامل مؤثر در ریزازدیادی بادام‌کوهی (Amygdalus scoparia Spach.)

دوره 31، شماره 3، آذر 1397، صفحه 499-510

سمیه اعزازی؛ حسین میرزایی ندوشن؛ میترا امام؛ سپیده کلاته جاری


بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره هیدرو الکلی بارهنگ کبیر (Plantago major L.) و ناخنک (Astragalus hamosus) بر تعدادی باکتری‌ گرم منفی و گرم مثبت

دوره 31، شماره 3، آذر 1397، صفحه 556-567

رقیه امینیان؛ محسن مردانی؛ بهنام داودنیا


بهینه‌سازی کشت ریشه‌های مویین گیاه دارویی همیشه بهار Calendula officinalis به منظور تولید ترکیب دارویی اولئانولیک اسید

دوره 31، شماره 3، آذر 1397، صفحه 640-654

زهره سهرابی نژاد؛ سیدحسن مرعشی؛ نسرین مشتاقی