موضوعات = سلولی و مولکولی
اثر ضد باکتریایی و سمیت سلولی میوه انجیر (Ficus carica L.) بر رده سلول های سرطانی کبد Hepatocellular carcinoma

دوره 35، شماره 4، آبان 1401، صفحه 734-744

محمدحسین معظمی؛ مهسا شاه بنده؛ مهسا امین صالحی


نشانگرهای RAPD وسیله‌ای برای مشخص کردن روابط ژنتیکی گیاه چای در ایران

دوره 35، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 42-54

کوروش فلک‌رو؛ شاهین جهانگیرزاده خیاوی؛ مهران غلامی؛ سیاوش پور عزیزیان


بررسی الگوی بیان ژن ویژه تیپ سلولی در جلبک Volvox carteri تحت شرایط تنش نوری

دوره 33، شماره 3، مهر 1399، صفحه 505-516

سولماز اخطاری؛ کریم حسن پور؛ جعفر رازقی؛ آرش کیانیان مومنی؛ علی موافقی


غربالگری سیب جنگلی (Malus orientalis Uglitz.) به بیماری لکه سیاه سیب و سفیدک پودری در یک گرادیان ارتفاعی در غرب جنگل هیرکانی

دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 26-35

نرجس امیر چخماقی؛ حامد یوسف زاده؛ بتول حسین پور؛ کامبیز اسپهبدی؛ مجید الداغی


بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های پنیرک (Malva neglecta) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR

دوره 32، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 984-994

عبدالمهدی نوریان؛ هومن شیروانی


تاثیرات سختی محیط کشت بر خالص سازی و تشکیل کلونی در جلبک سبز Scenedesmus quadricauda

دوره 28، شماره 5، اسفند 1394، صفحه 1066-1076

امیدوار فرهادیان؛ امید جعفری