موضوعات = تکوین
اثر سلنیوم بر رشد و برخی صفات فیزیولوژیک گیاه ریحان در شرایط تنش آرسنیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400

مهدی رستمی؛ حسین عباسپور؛ اکبر صفی پور افشار؛ قدیر طاهری


بررسی بیان ژن RBOH و پاسخ های فیزیولوژیک گیاه هندوانه وحشی (Citrullus colocynthis) در شرایط تنش نیکل

دوره 35، شماره 3، مهر 1401، صفحه 467-481

آرزوسادات خافی؛ علیرضا ایران بخش؛ اکبر صفی پور افشار؛ رمضانعلی خاوری نژاد


بررسی تکوین میکروگامتوفیت و مگاگامتوفیت در Mill Ageratum houstonianum

دوره 35، شماره 3، مهر 1401، صفحه 649-663

زهرا بقایی فر؛ سید ابراهیم حسینی نیا؛ عاطفه مهرافزا؛ لیلا خدائی؛ فاطمه غدیرپور


اثر EDTAبر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی سلمک اورشلیمی (Chenopodium botrys L.) تحت تنش کادمیوم

دوره 35، شماره 2، تیر 1401، صفحه 233-249

زهره شیرخانی


بررسی ساختار اندام های رویشی و تکوین اندام های زایشی گیاه زیره ایرانی Boiss)B.fedtsch) Bunium persicum

دوره 33، شماره 3، مهر 1399، صفحه 718-733

نسترن کاظمی وش؛ احمد مجد؛ سایه جعفری؛ سید مهدی رضایت


اثر کوتاه مدت ذرات نانوسیلیکون بر برخی ویژگی های بافت شناختی و فیزیولوژیکی گیاه جودوسر (Avean sativa L.) و مقایسه آن با اثر سیلیکات سدیم

دوره 33، شماره 2، تیر 1399، صفحه 422-433

فریده عسگری؛ احمد مجد؛ پریسا جنوبی؛ فرزانه نجفی


مورفولوژی کرک ها و بررسی ترکیبات اسانس در مراحل مختلف تکوین پونه معطر (Mentha pulegium L.)

دوره 32، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 769-775

فاطمه زرین کمر؛ نسترن عرب زاده قهیازی


تأثیر نانوذرات اکسید روی و دی اکسید سریم بر میزان انباشت عناصر روی و سریم، برخی پارامترهای رشد و بیوشیمیایی در گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris)

دوره 32، شماره 2، تیر 1398، صفحه 390-405

هاجر صالحی؛ عبدالکریم چهرگانی راد؛ احمد مجد؛ منصور غلامی


بررسی بافت شناختی و سیتوشیمیایی مراحل مختلف رویانزایی گیاه قیچ

دوره 32، شماره 2، تیر 1398، صفحه 443-454

الهام محجل کاظمی؛ مینا کاظمیان روحی؛ فاطمه مجیدزاده؛ محبوبه علی اصغر پور


اثر کادمیوم بر ویژگی های ریختی - تشریحی و میزان رنگیزه های گیاه نیشکر (Saccarum officinarum L.) واریته103 -48Cp در شرایط درون شیشه

دوره 31، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 994-1006

زینب یوسفی؛ مریم کلاهی؛ احمد مجد؛ پریسا جنوبی


مطالعه تکوین اندام های زایشی درگل همیشه بهار(.Calendula officinalis L)

دوره 31، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 279-290

زهرا بقایی فر؛ فاطمه غدیرپور؛ عبدالکریم چهرگانی راد


ردیابی ترکیبات موسیلاژی در مراحل مختلف تکوین برگ بنفشه معطر (.viola odorata L)

دوره 31، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 359-369

زهرا شفقت؛ فاطمه زرین کمر


فعالیت ضد باکتریایی رزین و بره‌موم صنوبر Populus deltoides

دوره 31، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 427-435

مریم نشوه؛ سنبل ناظری؛ دوستمراد ظفری


جوانه زنی دانه و تغییرات‌ آناتومی گیاه کنجد تحت تاثیر نانو‌ذرات نقره

دوره 30، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 899-909

صدیقه کلیج؛ مینا کاظمیان روحی


مطالعه اثر تیمار سرب بر برخی شاخص‌های مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه اطلسی (Petunia hybrida L.)

دوره 30، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 47-57

عبدالکریم چهرگانی راد؛ سمانه فرزان؛ زهره شیرخانی


بررسی اثر غلظت‌های مختلف آلومینیوم بر فعالیت آنزیمی و برخی پارامترهای فیزیولوژیکی گیاه Phaseolus vulgaris L.

دوره 30، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 58-66

رضوان حیدری؛ مسعود گودرزی؛ حسین لاری یزدی


اثر اشعه گاما بر فاکتورهای فیزیولوژیک و عوامل آنتی اکسیدان دارویی درمنه کوهی (Artemisia aucheri Boiss)

دوره 29، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 741-750

شبنم جلیلی؛ علی اکبر احسانپور؛ غلامرضا اصغری؛ محمد رضا عبدی


بررسی مراحل تکوین مریستم زایشی ، گل و گامتوفیت نر درگیاه پیچک صحرایی Convolvolus arvensis L.

دوره 29، شماره 3، آذر 1395، صفحه 484-493

سایه جعفری


فعالیت ضدباکتریایی عصاره هیدروالکلی اندامهای مختلف گیاه سیاه گینه Dendrostellera lesserti در شرایط درون شیشه‌ای

دوره 29، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 407-421

مصطفی علم هولو؛ سنبل ناظری


اثر 24-اپی براسینولید بر جوانه زنی و رشد لوله گرده اطلسی ( Petunia hybrid L.) تحت تنش کادمیوم

دوره 29، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 451-461

سید حسن هاشمی؛ حکیمه علومی؛ فرخنده رضانژاد؛ خسرو منوچهری کلانتری


بررسی مراحل تکوین بساک و دانه گرده در گل اطلسی (Petunia hybrida)

دوره 29، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 65-79

عبدالکریم چهرگانی؛ حسن رمضانی