موضوعات = اکولوژی
عکس‌العمل گروه‌های کارکردی گیاهی به برخی عوامل محیطی در جنگلهای کوهستانی زاگرس جنوبی (مطالعه موردی استان خوزستان-شهرستان باغ‌ملک)

دوره 32، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 798-814

حفیظ اله شهریاری؛ کامبیز ابراری واجاری؛ بابک پیله ور؛ مهدی حیدری


طبقه بندی گونه های گیاهی با توجه به تئوری CSR (مطالعه موردی: مناطق هفتاد قله و کویر میقان اراک)

دوره 32، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 968-983

حمید رضا میرداودی؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی


تنوع درون گونه ایCarduus pycnocephalus L. بر اساس مارکرهای فلورستیک ، اکولو‍‍ژیک و پروتئین های ذخیره ای بذر در استان همدان

دوره 32، شماره 3، مهر 1398، صفحه 546-557

مهدی حیدریان؛ عبدالکریم چهرگانی راد؛ سید محمد معصومی


بررسی ترکیبات فیتوشیمیایی و مقایسه مشتقات دکان در اسانس برگ استبرق [Ait].R.Br.(Calotropis procera) جمع‌آوری شده از رویشگاه‌های طبیعی استان کرمان

دوره 32، شماره 3، مهر 1398، صفحه 649-656

حکیمه علومی؛ فرزین ناصری؛ راضیه سلطانی نژاد


مقایسه تنوع گونه های درختی و درختچه ای در وضعیت های مدیریتی حفاظت و تحت تفرج در جنگل فندقلوی اردبیل

دوره 32، شماره 3، مهر 1398، صفحه 671-679

فرشاد کیوان بهجو؛ زینب پورقلی


کاربرد روش مدل‌سازی اجماعی در پیش‌بینی اثرات تغییر اقلیم بر پراکنش گونه لاله واژگون (Fritillaria imperialis L.)

دوره 32، شماره 3، مهر 1398، صفحه 747-758

علی اصغر نقی پور برج؛ مریم حیدریان آقاخانی؛ حامد سنگونی


اثر بوته‌میری بر افزایش رقابت گونه‌های علفزار پارک ملی گلستان

دوره 32، شماره 2، تیر 1398، صفحه 293-304

خدیجه بهلکه؛ مهدی عابدی؛ قاسمعلی دیانتی تیلکی؛ عاطفه قربانعلی زاده


گونه‌های همروکر محیط‌های آنتروپوژن (با مثالی از شهر همدان)

دوره 32، شماره 2، تیر 1398، صفحه 487-496

حمید نطری؛ عباس شاهسواری؛ ندا قربانی


معرفی فلور، شکل زیستی و انتشار جغرافیایی عناصر گیاهی منطقه حفاظت شده قمصر در استان اصفهان

دوره 32، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 31-53

حسین بتولی


مطالعه بوم شناختی، فیزیونومی و فلورستیک منطقه بیابانی کوه نمک قم

دوره 31، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 852-859

رضا شیخ اکبری مهر


ارزیابی تنوع گونه‌های گیاهی در تپه های شنی بعد از گذشت دو دهه از فعالیتهای تثبیت و جنگل‌کاری (مطالعه موردی: منطقه مگران، شوش)

دوره 31، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 12-23

فاطمه ایمانی؛ مصطفی مرادی؛ رضا بصیری


تأثیر اسید سالیسیلیک بر مقاومت گیاه ریحان نسبت به سمیت سرب

دوره 31، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 35-44

علی پاداش؛ احمد قنبری؛ علیرضا سیروس مهر؛ محمد رضا اصغری پور


بررسی تنوع و توزیع گلسنگ‌های شاخه-پوست‌رست درختان ارس در علی‌بلاغ، پارک ملی تندوره

دوره 31، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 54-62

مهرو حاجی منیری


ارزیابی شاخص های تشابه در اختصاص قطعات نمونه به جوامع گیاهی از قبل طبقه بندی شده

دوره 30، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 732-744

امید اسماعیل زاده؛ رزگار داروند؛ حامد اسدی


مطالعه برخی ویژگی‏ های اکولوژیکی گونه پنج ‏انگشت (.Vitex agnus castus L) در استان قم

دوره 30، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 807-816

الهام خوش سیما؛ یونس عصری؛ غلامرضا بخشی خانیکی؛ سید مهدی ادنانی


مطالعه الگوی پراکنش مکانی گونه‌های شاخص جنگلی در منطقه حفاظت‌شده قلارنگ استان ایلام

دوره 30، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 843-852

علی رستمی؛ سیده فاطمه رفیعی


پاسخ جوانه زنی بذرهای گروه های مختلف کارکردی به تیمارهای دود مایع وگازی

دوره 30، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 862-872

الناز زکی؛ مهدی عابدی؛ علیرضا نقی نژاد؛ رضا عرفانزاده


بررسی روند رشد میکرو جلبک کلرلا با غنی سازی آب دریای خزر درمحیط کشت عمومی

دوره 30، شماره 3، آذر 1396، صفحه 512-520

حسن تقوی؛ علی گنجیان خناری


بررسی تأثیر عوامل فیزیوگرافی و انسانی بر روی پراکنش مکانی بنه (Pestacia atlantica) با استفاده از GIS در جنگل‌های دره‌شهر

دوره 30، شماره 3، آذر 1396، صفحه 560-570

مهدی حیدری؛ الهام جافریان


مطالعه‏ ویژگی‎های اکولوژیکی گونه کَوَر (Capparis spinosa L.) در برخی از رویشگاه‎های استان قم

دوره 30، شماره 3، آذر 1396، صفحه 571-580

الهام خوش سیما؛ یونس عصری؛ غلامرضا بخشی خانیکی؛ سید مهدی ادنانی


تنوع‌زیستی جوامع جنگلی و استپی در رویشگاه‌های اُرس البرزجنوبی (مطالعه موردی: منطقه فیروزکوه)

دوره 30، شماره 3، آذر 1396، صفحه 591-606

هومن روانبخش؛ مصطفی اسدی


تغییرات زمان- مکانی فاکتورهای فیزیکوشیمیایی و غنای گونه ای فیتوپلانکتونی در دریاچه سد منجیل

دوره 30، شماره 3، آذر 1396، صفحه 713-722

احسان یوسفی؛ محمد رضا رحیمی بشر؛ حر ترابی جفرودی؛ شهریار تقی پور کوه بنه؛ مسعود فرخ روز؛ حسن تقوی


معرفی مدل مجموع ارزش گونه شاخص (TIVM) در طبقه‌‌بندی گروه‌های اکولوژیک

دوره 30، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 246-263

امید اسماعیل زاده؛ کاظم نورمحمدی


شناسایی قارچBers Phellinus allardii و بررسی نحوه پراکنش و ارتباط ایجاد پوسیدگی با برخی از عوامل رویشگاهی (مطالعه موردی: سامانه عرفی پرک استان لرستان

دوره 30، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 465-476

شهرام مهدی کرمی؛ ضیاء الدین باده یان؛ کامبیز ابراری؛ اکرم احمدی؛ سعید علی موسی زاده


مقایسه کارآیی سه پلات‌چندمقیاسی برای ارزیابی تنوع گونه‌ای (مطالعة موردی: مرتع کرسنک شهرکرد)

دوره 30، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 12-25

الهام امیدزاده اردلی؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ حسین ارزانی؛ عطااله ابراهیمی؛ پژمان طهماسبی