موضوعات = بیوشیمی
بررسی فعالیت آنتی باکتریایی، ضد تکثیری و محتوای فنلی و فلاونوئیدی عصاره آبی گیاه سیرموک (Allium canadense)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 فروردین 1402

مینو اسدی؛ فرانک هادی؛ سید حسام الدین حجازی؛ فریده آذربانی


تاثیر شرایط مختلف استخراج با امواج فراصوت بر خواص ضدرادیکالی و ضدمیکروبی عصاره الکلی گیاه کبر(Capparis spinosa L.)

دوره 37، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 93-106

10.22034/jpr.2022.2188

محمدانور کلکلی؛ حمید سرحدی؛ فاطمه شهدادی


شناسایی ترکیبات تشکیل دهنده اسانس گیاه دارویی زوفایی (Thymbra spicata L.) در استان لرستان

دوره 36، شماره 2، تیر 1402، صفحه 179-194

محمد مهرنیا؛ زهرا حسینی


مقایسه ویژگی‌های بیوشیمیایی و ظرفیت آنتی اکسیدانی بذر دو گونه‌‌ پنبه Gossypium hirsutum L.و Gossypium arboreum L.

دوره 35، شماره 3، مهر 1401، صفحه 482-495

فریناز زنگنه؛ محمد جواهریان؛ مریم کلاهی؛ الهام فغانی


بررسی خواص ضدجهش زایی عصاره‌های آبی -الکلی گلبرگ های گلرنگ با استفاده از آزمون ایمز

دوره 35، شماره 2، تیر 1401، صفحه 293-307

علی خیری؛ هانیه محجل شجا؛ منصور سراجوقی


استخراج و خالص سازی اسید آلژینیک از جلبکهای قهوه ای سواحل جنوب شرقی ایران

دوره 34، شماره 3، مهر 1400، صفحه 543-559

محمد حاجی ابوالحسنی


تاثیر عصاره متانولی برخی از گیاهان بومی مازندران بر پارامترهای سنتیکی پراکسیداز بروکلی

دوره 34، شماره 3، مهر 1400، صفحه 780-792

مریم مهاجرانی؛ فاطمه ولی یان امیری


شناسایی ترکیب‌های تشکیل دهنده اسانس، بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی و میزان فنل و فلاونوئید اندام‌های مختلف Postia puberula در مرحله بعد از گل‌دهی

دوره 34، شماره 3، مهر 1400، صفحه 806-818

پروانه همتی حسن گاویار؛ حمزه امیری؛ نظام آرمند


ترکیبات شیمیایی و اثرات زیستی گیاه (کما) Ferula oopoda

دوره 33، شماره 4، دی 1399، صفحه 850-860

مسعود حیدری زاده؛ شهناز زارعی؛ مراحم آشنگرف؛ حسین معروفی


اثر سولفات و نانو ذرات آهن و روی بر زیست توده، مقدار و ترکیبات روغن های اسانسی نعناع فلفلی ((Mentha piperita L. تحت تنش شوری

دوره 33، شماره 3، مهر 1399، صفحه 607-621

قادر رستمی؛ محمد مقدم؛ عبدالله قاسمی پیربلوطی؛ علی تهرانی فر


ارزیابی فعالیت آنتی‌اکسیدانی و تعیین میزان فنل و فلاونوئید عصاره هگزانی اندام‌های هوایی گیاهان خاکشیر (Descurainia sophia) و شاه‌تره (Fumaria vaillantii)

دوره 33، شماره 2، تیر 1399، صفحه 384-395

مرتضی صادقی؛ محمد علی زارعی


شناسایی یک پروتئین مهارکننده فعالیت آمیلازی در بذر گندم

دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 70-82

مسعود حیدری زاده؛ فریبا حسنوند


بررسی فعالیت آنزیم‌های گایاکول پراکسیداز و آسکوربات پراکسیداز و میزان سدیم، پتاسیم و محتوای رنگدانه در گیاه هالوفیت اسفناج ( Spinacia oleracea L.) نسبت به تنش کلریدسدیم

دوره 32، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 915-924

زهرا محسنی؛ فاطمه مرادیان؛ پروانه راهداری


تغییرات اسانس سرشاخه های آویشن کوهی (Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen.) در مراحل مختلف رشد

دوره 32، شماره 2، تیر 1398، صفحه 474-486

فاطمه نژادحبیب وش؛ مژده دانشگر


بررسی تغییرات بیوشیمیایی و فعالیت آنزیمی لاین های حساس و مقاوم آفتابگردان (.Helianthus annuus L) در واکنش به بیماری قارچی اسکلروتینیا

دوره 31، شماره 3، آذر 1397، صفحه 587-601

رضا درویش زاده؛ نجمه ارجمند؛ رقیه نجف زاده؛ رضا حیدری


شناسایی ترکیبات موجود در اسانس گیاه یکساله و پنج ساله افسنطین (Artemisia absinthium L.) در مراحل مختلف فنولوِژیکی

دوره 31، شماره 3، آذر 1397، صفحه 655-662

منصور غلامی


بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی درعصاره ی پوست پسته (Pistacia vera L)

دوره 30، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 722-731

شیما آزاده دل؛ پریچهر حناچی؛ عذرا صبورا


بررسی تأثیرپذیری شاخصهای فیتوشیمیایی برگ کامل و ژل برگ گیاه آلوئه ورا تحت تنش شوری

دوره 30، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 745-754

ربابه اصغری


مقایسه اثر تیمارهای تغذیه ای و نوع بستر کشت بر برخی خصوصیات فیتوشیمیایی گیاه استویا

دوره 30، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 264-272

ربابه اصغری


بررسی کمی و کیفی عوامل فیزیکوشیمیایی، فیتوشیمیایی و اثر آنتی اکسیدانی برگ گیاه بنه، Pistacia Atlantica ، بومی شهرستان بیرجند

دوره 30، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 273-279

قدسیه باقرزاده؛ محدثه نخعی


بررسی اثر حفاظتی عصاره ی آبی گیاه چای ترش بر جلوگیری از تجمع پروتئین آلفا-لاکتآلبومین

دوره 30، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 357-366

شهره رحیمی؛ آرزو قهقایی


تأثیر عصاره ورمی کمپوست بر برخی خصوصیات جوانه زنی نخود (Cicer arietinum L.) تحت تنش خشکی

دوره 29، شماره 3، آذر 1395، صفحه 506-521

سعیدرضا حسین زاده؛ حمزه امیری؛ احمد اسماعیلی


ارزیابی تغییرات آنزیمی در طی دوره رکود جوانه گل درچند رقم زردآلو بر اساس تجمع نیاز سرمایی

دوره 29، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 54-64

سحر توپچی زاده تبریزیان؛ جعفر حاجی لو؛ غلامرضا دهقان


ترکیب اسیدهای چرب و تعیین محتوای استرول های بذر سه گونه مریم گلی (.Salvia L) ایران

دوره 28، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 421-434

28218

سیدحامد معظمی فریدا؛ طیبه رجبیان؛ سید علیرضا سلامی؛ مسعود رنجبر؛ مسعود تقی زاده؛ نصرت رحمانی