موضوعات = فیزیولوژی
بررسی فیتوشیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانی ریشه، برگ و میوه گیاه کور Capparis spinosa L. در دو رویشگاه از استان خراسان شمالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401

پویا آروین؛ رعنا فیروزه


بررسی تاثیر ملاتونین بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی گیاه توت‌‌فرنگی (Fragaria×ananassa) رقم پاروس تحت تنش یخ‌زدگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401

ساناز یوسفی؛ منصور غلامی؛ حسن ساری خانی


مقایسه پاسخ‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی پرتقال تامسون و لیموی لیسبون در مواجهه با تنش سرما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1401

علی صالحی ساردویی؛ مهدی شریفانی؛ مصطفی خوشحال سرمست؛ محمود قاسم نژاد


تنوع در ویژگی‌های فیتوشیمیایی، فعالیت آنتی اکسیدانی، و ترکیب دانه روغنی سه واریته پریلا (Perilla frutescens (L.) Britt.) در مراحل مختلف فنولوژیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

زهرا صارم؛ حسن ساری خانی؛ بهلول عباس زاده؛ محمد حسین میرجلیلی


تاثیر باکتری اندوفیت باسیلوس سوبتیلیس POE26 بر فاکتورهای رشد و محتوی پرولین و اکسین در دو رقم گندم نان تحت تنش شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

رامتین پاکزاد؛ مریم نصر اصفهانی؛ رویا کرمیان؛ جلال سلطانی


پاسخ انباشت عناصر و بیان ژن انزیم های آنتی اکسیدان گیاه رازیانه(Foeniculum vulgare Mill.) به اکسید نیکل نانو و توده ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

هیلدا بشارت؛ رمضانعلی خاوری نژاد؛ هما محمودزاده؛ خدیجه نژاد شاهرخ آبادی


بررسی اثر پاکلوبوترازول وجیبرالین بر عملکرد، محتوی اسانس و فعالیت آنتی اکسیدانی فلفل دلمه (Capsicum annuum)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

عالیه سرتک زاده؛ مهدی دادمهر؛ ابوالفضل توسلی؛ عیسی پیری


مطالعه تاثیرتنش خشکی القا شده با پلی‌اتیلن گلیکول بر فعالیت آنتی‌اکسیدانی درگیاه چاودارSereale cereal L.)) تیمار شده با24 اپی‌براسنیواستروئید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

سپیده حاتمی؛ سید یحیی صالحی لیسار؛ فاطمه رحمانی؛ لطیفه پوراکبر؛ بطول صمدانی


پاسخ فیزیولوژیکی، عملکردی و جذب عناصر غذایی گیاه دارویی زنیان (Carum copticum L.) به تنش خشکی در شرایط تغذیه با کوهای آلی و زیستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

منصور جمالی دوست؛ امین صالحی؛ حمیدرضا بلوچی؛ هوشنگ فرجی؛ پروین رستم پور


بررسی اثر قارچ T22 Trichoderma harizianum و باکتری Thiobacillus spp. روی برخی شاخص‌های فیزیولوژیک، بیوشیمیایی و رشدی گیاه گوجه‌فرنگی، Lycopersicon esculentum تحت تنش زیستی آفت کرم میوه، Helicoverpa armigera

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

نجمه بدخشان؛ سید مظفر منصوری؛ حسین مظفری؛ محسن مهرپرور


پاسخ های بیوشیمیایی و روزنه‌ای به تنش‌های مختلف غیر زیستی در گل رز چینی (Rosa chinensis “Old Blush”)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1401

مصطفی خوشحال سرمست؛ شهرزاد وضیعی؛ مینا خرمی مقدم؛ عظیم قاسم نژاد


ارزیابی پاسخ فیزیولوژیکی و مکانیسم دفاعی آنتی‌اکسیدان ارقام ذرت (Zea mays L.)به تنش شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1401

داور ملازم


تاثیر کودهای زیستی و پوترسین بر عملکرد، رنگدانه‌های فتوسنتزی و برخی صفات فیزیولوژیک تریتیکاله تحت شرایط محدودیت آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1401

حامد نریمانی؛ رئوف سید شریفی؛ محمد صدقی


تاثیر نانوذرات سبز مس سنتز شده با عصاره آبی آلوئه ورا بر پارامترهای جوانه‌زنی لوبیا چیتی تحت تنش شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1401

فاطمه نقوی؛ سید محمد رضا خوشرو؛ مریم کاظمی پور؛ مهرناز محمودی زرندی


بررسی اثر هم‌زیستی میکوریزی بر محتوای آبی و سیستم آنتی‌اکسیدان گیاه شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra L. ) تحت تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1402

سمیه محمدی؛ الهه وطن خواه؛ ستاره امانی فر؛ زهره طغرانگار


مقایسه تغییرات فیزیولوژیک، روابط آبی و بیان ژن آکواپورین در اثر تنش‌های شوری، خشکی، غرقابی و دمایی در فلفل دلمه‌ای(Capsicum annuum L. var. Ps301)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1402

زینب معصومی؛ مریم حقیقی؛ سیدامیرحسین جلالی


بررسی امکان مقاومت به بیماری پوسیدگی فوزاریومی در رقم پیاز قرمز آذرشهر با کاربرد ملاتونین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1402

بیتا خوانساری نژاد؛ فرشاد دشتی؛ دوستمراد ظفری؛ اصغر میرزائی اصل


اثر بیوچار و اسید سالیسیلیک بر رشد و صفات فیزیولوژیکی زیره سبز (.Cuminum cyminum L) در شرایط آلودگی خاک به کادمیوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1402

سجاد دیندارلو اینالو؛ مهدی مدن دوست


تعدیل اثرات تنش خشکی در گیاهچه‌های چاودار (Secale cereale L.) با محلول‌پاشی هورمون 24-اپی‌براسینولید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1402

سپیده حاتمی؛ سید یحیی صالحی لیسار؛ فاطمه رحمانی؛ لطیفه پوراکبر؛ بطول صمدانی


مقایسه اثر دو نوع ورمی‌کمپوست بر آرسنیک قابل دسترس خاک، رشد و انباشت آرسنیک در گلرنگ (L. Carthamus tinctorius)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1402

حسن سالاری؛ ریحانه عموآقایی؛ حسین مظفری


اثر اتیلن دی‌آمین تترا استیک اسید بر تحمل و تجمع نیکل در گیاه همیشه بهار )Calendula tripterocarpa Rupr(

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1402

جواد حیدری؛ ریحانه عموآقایی


تجمع نیکل و تاثیر آن بر فعالیت آنتی اکسیدانی گیاهL. Alyssum bracteatum و A. longistylum در شرایط کشت در شیشه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1402

اکرم گلچین؛ علی اکبر احسانپور؛ مرضیه تقی زاده


‌‌تأثیر محلول‌پاشی برگی با اسید هیومیک و بستر کاشت بدون خاک روی رشد و گلدهی توت-فرنگی

دوره 36، شماره 2، تیر 1402، صفحه 127-141

بهزاد کاویانی؛ فریبرز کریمی؛ داود هاشم آبادی؛ محمد رضا صفری مطلق؛ محمدحسین انصاری؛ فیروزه پورزرنگار


اثر اوره بر فعالیت نیترات ردوکتاز، غلظت نیترات، اسیدهای آمینه کل و برخی یون‌ها در دانهال‌های پسته بادامی‌زرند (Pistacia vera L.) در شرایط تنش کلرید سدیم

دوره 36، شماره 2، تیر 1402، صفحه 160-178

سمیه ناصری؛ مختار حیدری؛ سیروس جعفری؛ محمدحسین دانشور


بررسی برخی ترکیبات زیست فعال و اسیدهای فنولیک گیاه تاج خروس گسترده در مراحل مختلف فنولوژیکی

دوره 36، شماره 2، تیر 1402، صفحه 210-223

محمد سیاری؛ مریم حمیدی؛ علی عزیزی؛ گودرز احمدوند