کلیدواژه‌ها = جلبک
مطالعه فلورستیک نواحی جزر و مدی سواحل استان بوشهر

دوره 34، شماره 4، دی 1400، صفحه 1012-1022

فاطمه غلامیان؛ کهزاد سرطاوی؛ جلوه سهرابی پور؛ رضا ربیعی


ریخت شناسی، تشریح و تنوع ریختی گونه Hypnea pannosa در سواحل خلیج فارس و دریای عمان

دوره 32، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 86-96

فاطمه سرگزی؛ مسعود شیدایی؛ حسین ریاحی؛ بهروز محمودی