کلیدواژه‌ها = آنزیم‌های آنتی اکسیدان
اثر سلنیوم بر رشد و برخی صفات فیزیولوژیک گیاه ریحان در شرایط تنش آرسنیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400

مهدی رستمی؛ حسین عباسپور؛ اکبر صفی پور افشار؛ قدیر طاهری


گروهبندی ژنوتیپهای مختلف گندم دوروم (Triticum turgidum) از نظر تجمع کادمیم بر اساس برخی شاخصهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیک

دوره 35، شماره 2، تیر 1401، صفحه 206-217

سمیه محمدی؛ علیرضا پورمحمد؛ عزت‌اله اسفندیاری؛ سید بهمن موسوی


تاثیر نیتروپروساید بر تنش اکسیداتیو القا شده توسط آرسنیک در گیاهچه‌های گندم

دوره 34، شماره 4، دی 1400، صفحه 933-944

منصوره صدرایی؛ احمد مهربان؛ ابولفضل توسلی


اثر سالیسیلیک اسید بر بهبود رشد و تغییر پارامترهای بیوشیمیایی دانه‌رست‌های گندم تحت تنش کادمیوم

دوره 32، شماره 2، تیر 1398، صفحه 315-327

آزیتا بهنام؛ حسین عباسپور؛ اکبر صفی پور افشار؛ فاطمه سعیدنعمت پور


برهمکنش تنش شوری و اسید سالیسیلیک بر صفات فیزیولوژیک بالنگو (Lallemantia royleana)

دوره 31، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 208-220

میهن آزاد؛ مجید رستمی؛ مهدی قبولی؛ زهرا موحدی