کلیدواژه‌ها = پرولین
تعدیل فیزیولوژیکی تنش گرمایی انتهای فصل و تغییر در طول مراحل نموی گندم با مصرف اسید هیومیک در دو نوع خاک متفاوت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1400

عباس ابهری


اثر محلول‌پاشی آهن و روی بر برخی صفات بیوشیمیایی گیاه آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) تحت کمبود نیتروژن

دوره 34، شماره 3، مهر 1400، صفحه 658-668

زینب اصل محمدی؛ نیر محمدخانی؛ مسلم ثروتی


تاثیر پوترسین در افزایش تحمل گندم به تنش خشکی بر برخی شاخص های بیوشیمیایی در گندم

دوره 34، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 464-478

میلاد خیری سیس؛ سدابه جهانبخش گده کهریز؛ سیده یلدا رئیسی ساداتی،


تاثیر گاما آمینوبوتیریک اسید بر ویژگی‌های هورمونی و بیوشیمیایی گیاه کدو خورشتی Cucurbita pepo)) تحت سمیت علف‌کش تریفلورالین

دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 179-188

نسرین اسمعیل نژاد؛ جلیل خارا


تأثیر پرولین و 24-اپی براسینولید بر شاخص‌های رشد و صفات بیوشیمیایی مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.)

دوره 32، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 925-940

زهرا محمدی خلیفه لوئی؛ احمدرضا عباسی فر؛ علی خدیوی؛ مرتضی اکرمیان


اثر تنش شوری بر ویژگی های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه داروئی بابونه (Matricaria chamomilla)

دوره 32، شماره 3، مهر 1398، صفحه 583-595

فاطمه راسخ؛ وحید روشن؛ آتوسا وزیری؛ بهمن خلدبرین


اثرات جیبرلین بر محتوای رنگیزه های فتوسنتزی، پرولین، فنل و فلاونوئید در گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) تحت تنش شوری

دوره 31، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 894-908

رعنا فیروزه؛ رمضانعلی خاوری نژاد؛ فرزانه نجفی؛ سارا سعادتمند


تاثیر تنش آلودگی هوا بر میزان پرولین، هیدارت‌کربن و رنگیزه‌های فتوسنتزی درخت افرای زینتی Acer negundo L. (مطالعه موردی: شهرستان ارومیه)

دوره 31، شماره 3، آذر 1397، صفحه 526-538

نگار امیدی؛ نسرین سیدی؛ عباس بانج شفیعی؛ ناصر عباسپور


برهمکنش تنش شوری و اسید سالیسیلیک بر صفات فیزیولوژیک بالنگو (Lallemantia royleana)

دوره 31، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 208-220

میهن آزاد؛ مجید رستمی؛ مهدی قبولی؛ زهرا موحدی


اندوزش و تحمل آلودگی کادمیومی و تأثیر تیمار سیلیسیم بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیک در گیاه خرفه ((Portulaca oleracea

دوره 31، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 235-247

الهام اله بخش؛ علیرضا سیروس مهر؛ ام البنین ابراهیمی؛ نرجس شهرکی


تحلیل اثر تنش شوری و سالیسیلیک اسید بر برخی ویژگی های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی مرزه خوزستانی (Satureja khuzistanica .Jamzad)

دوره 31، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 1-11

زهرا آریان؛ محمد جواد مرآتی؛ حسن ابراهیم زاده معبود؛ جواد هادیان؛ مسعود میرمعصومی


تاثیر کودهای زیستی بر افزایش پرولین در یونجه تحت تنش کم‌آبی

دوره 31، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 156-165

مهناز ظفری؛ علی عبادی؛ سدابه جهانبخش گده کهریز


بررسی پاسخ‌های دفاع آنتی‌اکسیدانی در کشت ساقه (Artemisia annua L.) تحت تنش نیترات نقره

دوره 30، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 119-131

بهنوش صغیرزاده؛ لیلا شبانی


اثرات تنش شوری بر محتوی ترکیبات سازگار در ریشه‌چه و ساقه‌چه برخی از ارقام کلزای پاییزه

دوره 29، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 783-793

سهیلا رجبی؛ قاسم کریم زاده؛ فائزه قناتی


اثر پرایمینگ بذر بر پارامترهای جوانه‌زنی بذر یونجه یکساله (Medicago scutellata L.) تحت شرایط تنش سرما

دوره 29، شماره 3، آذر 1395، صفحه 659-674

الهام یوسفی تنها؛ سیف اله فلاح


واکاوی اثر تنش خشکی بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه به-لیمو Lippia citriodora H.B.K.

دوره 28، شماره 3، آذر 1394، صفحه 617-628

عبدل محمدی؛ حسن ابراهیم زاده؛ جواد هادیان؛ مسعود میر معصومی


اثر غلظت‌های مختلف دی کرومات پتاسیم بر رشد و محتوی برخی از آنتی اکسیدان‌ها در گیاه ذرت (Zea mays L.)

دوره 28، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 285-296

رمضانعلی خاوری نژاد؛ فرزانه نجفی؛ فهیمه اصلانی


مقایسه اثر تنش خشکی بر تنظیم اسمزی، پراکسیداز، پلی‌فنل‌اکسیداز و پیگمانها در نمونه‌های بذری مختلف بابونه کاذب و بابونه زرد Anthemis tinctoria و Tripleurospermum servanes بانک ژن منابع طبیعی ایران

دوره 28، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 126-139

پروین صالحی شانجانی؛ معصومه ایزدپناه؛ لیلا فلاح؛ معصومه رمضانی یگانه؛ لیلا رسول زاده؛ آزاده کاوندی؛ فاطمه سردابی؛ محمدرضا پهلوانی؛ محمود امیرخانی؛ سید اسماعیل سیدیان


تأثیر تنش شوری بر فاکتورهای رویشی، پرولین، رنگیزه های گیاهی و جذب عناصر در اندام هوائی چهار گونه بادام وحشی

دوره 27، شماره 5، اسفند 1393، صفحه 777-787

حسن جهانبازی؛ سید محمد حسینی نصر؛ خسرو ثاقب طالبی؛ سید محمد حجتی


مقایسه اثر تنش کم آبی بر تغییرات میزان پرولین و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در سه رقم زیتون (Olea europaea L.)

دوره 27، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 156-167

زهره امینی؛ نوراله معلمی؛ صفورا سعادتی


سازوکار های احتمالی تاثیر اسید سالیسیلیک بر کاهش سرمازدگی پس از برداشت میوه گوجه فرنگی

دوره 27، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 216-227

مرتضی سلیمانی اقدم؛ محمد رضا اصغری؛ اروجعلی خرسندی؛ هانیه مراد بیگی؛ نیر محمدخانی؛ مهدی مهیجی؛ محمد باقر حسن پور اقدم


تأثیر تیمار کوتاه مدت سالیسیلیک اسید در به تأخیر انداختن پیری گل‌های شاخه بریده رز (Rosa hybrida) رقم یلوآیسلند

دوره 27، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 299-309

سمیه گرایلو؛ محمود قاسم نژاد؛ محمدعلی شیری


اثر غلظتهای مختلف کیتوزان بر جوانه¬زنی بذر و آنزیمهای آنتی اکسیدانت گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط تنش کم آبی

دوره 26، شماره 3، آذر 1392، صفحه 352-365