کلیدواژه‌ها = فنل
بررسی اثرات ضدباکتریایی، آنتی‌اکسیدانی و تعیین محتوی فنلی و فلاونوئیدی گیاه داروئی Physalis peruviana L.

دوره 34، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 71-81

بهروز دوستی؛ کامران سمیعی؛ سپیده زرین زاده


ارزیابی فعالیت آنتی‌اکسیدانی و تعیین میزان فنل و فلاونوئید عصاره هگزانی اندام‌های هوایی گیاهان خاکشیر (Descurainia sophia) و شاه‌تره (Fumaria vaillantii)

دوره 33، شماره 2، تیر 1399، صفحه 384-395

مرتضی صادقی؛ محمد علی زارعی


بررسی تاثیر نانوذرات مس و محلول کلرید مس بر جوانه زنی و برخی فاکتور های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.)

دوره 30، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 221-231

فروغ یوسف زایی؛ لطیفه پوراکبر؛ خلیل فرهادی؛ رحیم مولایی


ارزیابی فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ضدباکتریایی عصاره متانولی سه گونه از جنس Centaurea L. (مرکبان) از ایران

دوره 28، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 224-234

28201

نفیسه الماسی؛ رویا کرمیان؛ فرح کریمی