کلیدواژه‌ها = پوشش گیاهی
بررسی اثر ویژگی‌های خاک بر پراکنش گیاه دارویی هندوانه ابوجهل(colocynthis Citrullus) در نواحی خشک با استفاده از آنالیز چند متغیره (مطالعه موردی: دشت سیستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

منصور جهان تیغ؛ معین جهان تیغ


طبقه‌بندی پوشش گیاهی در ارتباط با برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک در مراتع دشت سیستان با استفاده از رگرسیون چند متغیره

دوره 36، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 79-95

معین جهان تیغ؛ منصور جهان تیغ


تاثیر تاج پوشش درختان جنگلی بر پوشش گونه‌‌های مرتعی زیرآشکوب (مطالعه موردی: ذخیرگاه نژدره، ارومیه، آذربایجان غربی)

دوره 35، شماره 2، تیر 1401، صفحه 418-433

مرتضی‌‌علی خزانی؛ احمد علیجانپور؛ جواد معتمدی؛ اسماعیل شیدای کرکج


بررسی برخی ویژگیهای ساختاری تیپ‌های جنگلی موجود در جنگل‌های هیرکانی (مطالعه موردی جنگل پلنگ‌دره شهرستان سوادکوه)

دوره 35، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-12

محسن جوانمیری پور؛ وحید اعتماد؛ حمید صوفی مریو


مدل سازی توزیع پوشش گیاهی به روش رگرسیون لجستیک بر اساس متغیرهای محیطی در حوضه ملای فهله فیروزآباد استان فارس

دوره 34، شماره 4، دی 1400، صفحه 883-901

محمد جواد بهی؛ محمد حسین مختاری؛ غلامحسن مرادی؛ محمد علی صارمی


بررسی پراکنش گونه‌های گیاهی استان سمنان (مطالعه موردی: هرباریوم دانشگاه دامغان)

دوره 33، شماره 4، دی 1399، صفحه 891-913

عارفه ذاکری؛ رضا نادری؛ وحید پوزش


تحلیل پوشش گیاهی پهنه های تفرجی پارک جنگلی سی سنگان، استان مازندران

دوره 28، شماره 3، آذر 1394، صفحه 486-498

صدیقه بابازاده خامنه؛ افشین دانه کار؛ برهان ریاضی؛ قوام الدین زاهدی امیری؛ فریدون طاهری سرتشنیزی؛ سید نورالدین موسوی


آیا گونه های ماندابی استپ های البرز به عنوان شاخص های بوم شناختی قابل استفاده اند؟ آزمون یک فرضیه و ترسیم نیمرخ بوم شناختی گونه ها

دوره 28، شماره 3، آذر 1394، صفحه 583-595

اصغر کامرانی؛ علیرضا نقی نژاد


رابطه بین پوشش گیاهی و عوامل محیطی در رویشگاه سفیدمازو (Quercus petraea L. subsp. iberica (Stev.) Krassiln)، مطالعه موردی: جنگل‌های اسالم گیلان

دوره 28، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 53-62

حسن پوربابائی؛ مهدی حیدری؛ مکرم نقی لو؛ مرضیه بیگم فقیر