کلیدواژه‌ها = رزمارینیک اسید
تنوع در ویژگی‌های فیتوشیمیایی، فعالیت آنتی اکسیدانی، و ترکیب دانه روغنی سه واریته پریلا (Perilla frutescens (L.) Britt.) در مراحل مختلف فنولوژیکی

دوره 37، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 62-76

10.22034/jpr.2022.2186

زهرا صارم؛ حسن ساری خانی؛ بهلول عباس زاده؛ محمد حسین میرجلیلی


بررس خواص آنتی اکسیدانی گیاه اسطوخودوس در شرایط کشت درون شیشه ای

دوره 28، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 835-843

خدیجه کیارستمی؛ نسیم مصفا


بررسی مقایسه ای محتوای رزمارینیک اسید و سالویانولیک اسیدهای A و B در 4 گونه مریم گلی (.Salvia L) خودروی ایران

دوره 27، شماره 5، اسفند 1393، صفحه 927-936

27516

مرضیه فتوت؛ طیبه رجبیان؛ عذرا صبورا؛ مسعود رنجبر؛ رقیه سادات اجتهد