کلیدواژه‌ها = غنای گونه‌ای
مراکز تنوع، الگوهای انتشار و الویت های حفاظتی خانواده لاله (Liliaceae) با تاکید بر اندمیسم در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1400

شهرزاد ناظمی اردکانی؛ راضیه رحیمی؛ احمدرضا محرابیان؛ حسین مصطفوی؛ هادی کیادلیری


ارزیابی و مقایسه شاخص‌های تنوع زیستی گونه‌های درختی در جنگلهای هیرکانی (مطالعه موردی: جنگل‌های خیرود، رامسر و نکا)

دوره 34، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 315-326

محمود بیات؛ سحر حیدری مستعلی


کاربرد شاخص های عددی ریرفکشن و جک نایف در ارزیابی غنای گونهای جنگل های بلوط

دوره 31، شماره 3، آذر 1397، صفحه 709-720

گلاره ولدی؛ جواد اسحاقی راد؛ محمد رضا زرگران


واکنش ترکیب و تنوع پوشش گیاهی در رابطه با خصوصیات فیزیکی- شیمیایی و بیولوژیک خاک به تخریب، اکوسیستم جنگلی زاگرس

دوره 31، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 221-234

فاطمه اعظمی؛ مهدی حیدری؛ مرزبان فرامرزی؛ مصطفی نادری


تاثیر فاکتورهای خاک روی تنوع زیستی گیاهی گروه گونه های اکولوژیک در جنگل حفاظت شده خراسان شمالی

دوره 28، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 79-90

جواد جعفری؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ سید محسن حسینی؛ یحیی کوچ