کلیدواژه‌ها = فلاونوئید
اثر امواج فراصوت بر استخراج ترکیبات کل فنلی و فلاونوئیدی گل گیاه سرخارگل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1402

سعید خدادوست؛ فرشته بازارنوی؛ فاطمه زراعت پیشه


مقایسه پاسخ‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی پرتقال تامسون و لیموی لیسبون در مواجهه با تنش سرما

دوره 36، شماره 4، دی 1402، صفحه 351-361

10.22034/jpr.2023.2183

علی صالحی ساردویی؛ مهدی شریفانی؛ مصطفی خوشحال سرمست؛ محمود قاسم نژاد


بررسی تاثیر نورهای LED بر القای ریشه موئین و میزان فلاونوئیدها در کالوس گیاه Onosma pachypoda توسطAgrobacterium rhizogenes

دوره 36، شماره 3، مهر 1402، صفحه 245-261

فریبا امینی؛ سیده بتول حسنی؛ فرانسواز برنارد


نقش کیتوزان بر کاهش اثرات تنش شوری از طریق آنتی‌اکسیدان‌های آنزیمی و غیر آنزیمی در گیاه خرفه (Portulaca oleracea L.)

دوره 35، شماره 4، آبان 1401، صفحه 786-798

الهه خسروی؛ اعظم سلیمی؛ مریم چاوشی؛ هانیه زیدی


بررسی اثرات ضدباکتریایی، آنتی‌اکسیدانی و تعیین محتوی فنلی و فلاونوئیدی گیاه داروئی Physalis peruviana L.

دوره 34، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 71-81

بهروز دوستی؛ کامران سمیعی؛ سپیده زرین زاده


بررسی تیمارهای مختلف ضد‌عفونی بر روی ریزنمونه‌های قره‌قاط (Vaccinium arctostaphylos L.)

دوره 34، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 82-94

بهناز رضازاده؛ علیرضا قنبری؛ یونس پور بیرامی هیر؛ روح اله حق جویان


ارزیابی فعالیت آنتی‌اکسیدانی و تعیین میزان فنل و فلاونوئید عصاره هگزانی اندام‌های هوایی گیاهان خاکشیر (Descurainia sophia) و شاه‌تره (Fumaria vaillantii)

دوره 33، شماره 2، تیر 1399، صفحه 384-395

مرتضی صادقی؛ محمد علی زارعی


اثرات تابش اشعه ماوراء بنفش- ب (UV-B) و عنصر فلزی سنگین کادمیوم بر برخی وپژگی‌های فیزیولوژیکی گیاه کاهو (Lactuca sativa)

دوره 30، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 853-861

ابوالفضل رنجبر


بررسی تاثیر نانوذرات مس و محلول کلرید مس بر جوانه زنی و برخی فاکتور های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.)

دوره 30، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 221-231

فروغ یوسف زایی؛ لطیفه پوراکبر؛ خلیل فرهادی؛ رحیم مولایی


اثر اشعه گاما بر فاکتورهای فیزیولوژیک و عوامل آنتی اکسیدان دارویی درمنه کوهی (Artemisia aucheri Boiss)

دوره 29، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 741-750

شبنم جلیلی؛ علی اکبر احسانپور؛ غلامرضا اصغری؛ محمد رضا عبدی


بررسی میزان انباشتگی سرب و تاثیر آن بر فعالیت آنزیم پراکسیداز، محتوای ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی در مرحله جوانه زنی در گیاه یونجه (Medicago sativa L.)

دوره 28، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 164-174

28116

سیما قلیچ؛ فاطمه زرین کمر؛ وحید نیکنام


بررسی تاثیر الیسیتورهای نقره و مس بر بیان ژن فلاون سینتاز 1 و برخی پارامترهای بیوشیمیایی در گیاهچه‌های زیره سبز (Cuminum cyminum L.) بومی ایران

دوره 28، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 210-223

28120

کبری یوسفی؛ علی ریاحی مدوار؛ امین باقی زاده


اثر متیل جاسمونات بر فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان، ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی در کشت سلول Scrophularia straita Boiss.

دوره 27، شماره 5، اسفند 1393، صفحه 840-853

27508

نرگس خان پور اردستانی؛ مظفر شریفی؛ مهرداد بهمنش


اثر جیبرلیک اسید برسرعت واکنش هیل، رنگیزه های فتوسنتزی و ترکیبات فنلی در گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) تحت شرایط تنش خشکی

دوره 27، شماره 5، اسفند 1393، صفحه 893-903

27513

حسین عباسپور؛ حلیمه رضایی