کلیدواژه‌ها = بستر کاشت
‌‌تأثیر محلول‌پاشی برگی با اسید هیومیک و بستر کاشت بدون خاک روی رشد و گلدهی توت-فرنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1400

بهزاد کاویانی؛ فریبرز کریمی؛ داود هاشم آبادی؛ محمد رضا صفری مطلق؛ محمدحسین انصاری؛ فیروزه پورزرنگار


تأثیر فلزات سنگین و ترکیبات مختلف بستر کاشت بر آنزیم‌های پاداکساینده و عملکرد لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L. cv. Sadri)

دوره 30، شماره 3، آذر 1396، صفحه 498-511

فاطمه امینی؛ حمیدرضا بلوچی


اثر بستر کاشت برویژگی‌های فیزیولوژیکی و ریخت‌شناسی نهال‌های ارس (Juniperus excelsa M.Bieb.)

دوره 27، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 613-621

هادی درودی؛ مسلم اکبری نیا؛ ابراهیم خسروجردی؛ محمدرضا قاضی