کلیدواژه‌ها = کشت بافت
اثر طیف‌های مختلف نوری و محیط کشت‌های مختلف بر پارامترهای رشدی PLB ﮔﻮﻧﻪای از ارﻛﻴﺪه در ﺣﺎل اﻧﻘﺮاض (Phalaenopsis pulcherrima) در شرایط درونﺷﻴﺸﻪای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1401

کبری احمدی چاشمی؛ ولی اله قاسمی عمران؛ راهله ابراهیمی؛ حسین مرادی؛ وحید عبدوسی


بررسی تأثیر کیتوسان بر باززایی و متابولیت های ثانویه دو گونه گل سوسن

دوره 35، شماره 2، تیر 1401، صفحه 374-388

مهسا خلفی؛ یونس پوربیرامی هیر؛ اسماعیل چمنی؛ حسن ملکی لجایر


پاسخ‌های بیوشیمیایی گیاه شمعدانی عطری Pelargonium graveolens L′ ‌‌Her تحت تنش پرتو فرابنفش درشرایط درشیشه

دوره 35، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 55-68

مرجان آذرافشان؛ مریم پیوندی؛ حسین عباسپور؛ زهرا نورمحمدی؛ اجمد مجد


رشد و تکثیر شاخساره و برخی پارامترهای بیوشیمیایی گیاه استویا در شرایط کشت درون شیشه‌ای تحت تأثیر الیسیتورهای زیستی و غیر زیستی

دوره 34، شماره 4، دی 1400، صفحه 912-922

دیاکو رسولی؛ بهرام ملکی؛ حسین جعفری؛ ندا زند


باززایی درون شیشه‌ای مامیران ایرانی (Chelidonium majus L.)

دوره 33، شماره 2، تیر 1399، صفحه 409-417

آرزو عزیزخواجه؛ ابراهیم دورانی؛ سعید اهری زاد


بررسی کالزایی و باززایی در گونه جنگلی آزاد (Zelkova carpinifolia) در شرایط کشت درون شیشه‎ای

دوره 32، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 1-9

اکرم احمدی؛ محمدرضا کاوسی؛ حسن سلطانلو؛ غلامرضا صالحی جوزانی؛ علی ستاریان


تعیین شرایط بهینه برای ریزازدیادی گیاه زالزالک(Cratagus aronia) در شرایط کشت درون شیشه‌ای

دوره 32، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 205-217

مژده متقی؛ رویا رضوی زاده؛ آرش مختاری؛ محمود اطرشی


تاثیر الیسیتورهای جاسمونیک اسید و متیل جاسمونات بر میزان تروپان آلکالوئیدهای آتروپین و اسکوپولامین در ریشه‌های مویین و ریشه‌های حاصل از کشت بافت گیاه Hyoscyamus niger L

دوره 30، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 778-791

میترا پارسا؛ امینه زینالی


بررسی امکان القای کالوس و باززایی غیرمستقیم در گیاه مامیران (.Chelidonium majus L) تحت تاثیر تنظیم کننده های رشد اکسین و سیتوکینین

دوره 30، شماره 3، آذر 1396، صفحه 488-497

اکرم اسفندیار؛ سید کمال کاظمی تبار؛ غفار کیانی


تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر رشد درون شیشه ای فندق و تولید تاکسول در کالوس

دوره 30، شماره 3، آذر 1396، صفحه 541-559

رقیه حضرتی؛ ناصر زارع؛ سارا دژستان؛ پریسا شیخ زاده مصدق؛ منوچهر فرجامی نژاد


مقایسه میزان تاکسول تولید شده در شرایط درون شیشه ای با بافت های طبیعی گیاه Taxus baccata L و .Taxus berevifolia Nutt

دوره 30، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 99-109

زینب رحمتی؛ وحیده پیام نور؛ کمال قاسمی بزدی؛ پونه ابراهیمی


تاثیر شش نوع‌ هورمون بر رویان‌زایی بدنی در گونه Eucalyptus rubida

دوره 29، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 415-425

عباس قمری زارع؛ سعیده قدیری سردرود


تأثیر محیط کشت و هورمون بر تکثیر پایه های رویشی GF677در کشت درون شیشه ای

دوره 29، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-14

احمد رضا بلندی؛ حسن حمیدی؛ علی اصغر رضا قلی


تاثیر غلظت‌های مختلف هورمونی و نوع ریزنمونه بر کالوس‌زایی گیاه شقایق ایرانی papaver bracteatum)).

دوره 29، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 191-198

سیده شکوفه مجتوی؛ منصور امیدی


بررسی مقدار موسیلاژ در قطعات جداکشت برگ بارهنگ تخم مرغی، بارهنگ نیزه ای و بارهنگ ککی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1374، صفحه 1-10

حسن ابراهیم زاده؛ علی موافقی