کلیدواژه‌ها = متابولیت‌های ثانویه
بهینهﺳﺎزی القاء، شرایط کشت و آنالیز فیتوشیمیایی رﻳﺸﻪهای ﻣﻮیین در ﮔیاه دارویی استبرق (Calotropis procera)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1402

اسماعیل داردان؛ مراد جعفری


پاسخ‌های بیوشیمیایی گیاه شمعدانی عطری Pelargonium graveolens L′ ‌‌Her تحت تنش پرتو فرابنفش درشرایط درشیشه

دوره 35، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 55-68

مرجان آذرافشان؛ مریم پیوندی؛ حسین عباسپور؛ زهرا نورمحمدی؛ اجمد مجد


بررسی تأثیرتنظیم کننده های رشد بر صفات مورفولوژیکی و ترکیبات آنتی اکسیدانی سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii Bioss) در شرایط درون شیشه ای

دوره 34، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 331-345

اسماعیل چمنی؛ سکینه کریمی قلعه تکی؛ مهدی محب الدینی؛ یونس پوربیرامی هیر