فیزیولوژی
1. بررسی جذب، انباشتگی و مقاومت به آنتیموان در گیاه Tanacetum polycephalum

ناصر جمالی حاجیانی؛ سیدمجید قادریان؛ ناصر کریمی

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 494-505

چکیده
  آنتیموان از عناصر غیرضروری برای جانداران می‌باشد که دارای اثرات سمی متفاوتی در گیاهان است. با این حال برخی گیاهان می‌توانند با غلبه بر اثرات سمی آنتیموان، آن را جذب و در بافت‌های خود انباشته کنند. یکی از این گیاهان Tanacetum polycephalum می‌باشد. در این تحقیق این گیاه از خاک‌های آلوده به آنتیموان مغانلو زنجان جمع‌آوری گردید که بالاترین مقدار ...  بیشتر